Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Зрівняльний фрикційний пристрій для безпечних канатних підйомних систем, який містить шток, вздовж якого установлені гальмові фрикційні амортизуючі елементи, підпружинені і стягнуті між собою регулюючими гвинтовими з'єднаннями, шток пропущено через отвори змонтованих на металоконструкції упорів, у вихідному положенні зрівняльного пристрою між торцями амортизуючих елементів, контактуючих з поверхнею штока, і упорами є зазори для вільного переміщення штока при вирівнюванні довжин і натягів канатів під час роботи безпечної канатної системи, який відрізняється тим, що контактуючі з поверхнею штока гальмові фрикційні амортизуючі елементи виконані у вигляді протилежно направлених самозатяжних клинців з виступами в їх основах, зовнішні нахилені поверхні клинців знаходяться у контакті з внутрішніми нахиленими поверхнями напрямних колодок, при цьому у вихідному положенні зрівняльного пристрою між виступами клинців і торцями напрямних колодок є зазори, поперечний переріз штока має форму ромба, а контактуючі з поверхнею штока поверхні гальмових фрикційних амортизуючих елементів виконані у вигляді клинових канавок.

Текст

Зрівняльний фрикційний пристрій для безпечних канатних підйомних систем, який містить шток, вздовж якого установлені гальмові фрикційні амо C2 2 (19) 1 3 84630 хомих напрямних, вільно установлені два повзуни між якими розташовано декілька пружних елементів - пружин стискання різної довжини і жорсткості, при цьому напрямні виконані з виступами - упорами, що взаємодіють з одним із повзунів при переміщенні другого разом зі штоком [3]. Недоліком другого аналога, обумовленого, як і першого, використанням в якості амортизуючих елементів гвинтових пружин стискання, крім зазначеного у перших трьох п унктах щодо недоліку першого аналога є неможливість забезпечення рівномірного вирівнювання довжин і натягів канатів при нормальній роботі безпечної поліспастової системи внаслідок відсутності в ньому зазорів, в межах котрих шток міг би при цьому вільно переміщатись. Прототипом пропонованого винаходу є зрівняльний фрикційний пристрій для безпечних канатних підйомних систем, який містить шток, вздовж якого установлені амортизуючі елементи, змонтовані на металоконструкції і призначені для взаємодії з ними упори, виконані з отворами, в які пропущено шток, при цьому амортизуючі елементи виконані у вигляді контактуючих з поверхнею штока фрикційних гальмових планок ковзної дії, підпружинених і стягнутих між собою регулюючими гвинтовими з’єднаннями, при цьому у ви хідному положенні зрівняльного пристрою між торцями гальмових планок і упорами є зазори для вільного переміщення штока при вирівнюванні довжин і натягів канатів під час роботи безпечної канатної підйомної системи [4]. Недоліком прототипу є постійне притискування фрикційних гальмових планок до штока, і постійне навантаження пружин і регулюючи х гвинтових з’єднань відповідними розрахунковими максимальними зусиллями, що необхідно лише при утриманні вантажу у разі обриву каната безпечної канатної системи та під час її випробувань. Внаслідок постійного притискування гальмових планок до штока, які знаходяться у нерухомому контакті між собою, з часом збільшується коефіцієнт тертя спокою, що при утриманні вантажу у разі обриву каната безпечної канатної системи призведе до збільшення опору переміщенню штока відносно гальмових планок, а з рештою – до збільшення навантаження на утримуючий канат. Постійне навантаження пружин і регулюючих гвинтових з’єднань максимальним зусиллям призводить до релаксації у них напруг, що обумовлює необхідність постійного контролю зусилля стискання пружин. Зазначене в цілому призводить до зниження надійності безпечної канатної системи та ускладнення експлуатації такого зрівняльного пристрою. В основу винаходу поставлено задачу створення зрівняльного фрикційного пристрою для безпечних канатних підйомних систем, в якому забезпечується: - притискування гальмових планок до штока розрахунковим максимальним зусиллям лише в процесі утримання вантажу у разі обриву канатабезпечної канатної системи та під час її випробувань, внаслідок чого виключається можливість перевищення розрахункового опору переміщенню 4 штока при утриманні вантажу безпечного канатною системою у разі обриву одного з двох її канатів, завдяки чому забезпечується необхідне розрахункове динамічне навантаження утримуючого вантаж каната; - навантаження пружин та регулюючих гвинтових з’єднань максимальним розрахунковим зусиллям також лише у вказаних раніше випадках, що запобігає релаксації в них напруг і таким чином виключає необхідність постійного контролю та регулювань зусилля стискання пружин. Поставлена задача досягається тим, що у зрівняльному фрикційному пристрої для безпечних канатних підйомних систем, який містить шток, вздовж якого установлені фрикційні амортизуючі елементи, підпружинені і стягнуті між собою регулюючими гвинтовими з’єднаннями, шток пропущено через отвори змонтованих на металоконструкції упорів, у ви хідному положенні зрівняльного пристрою між торцями амортизуючих елементів контактуючи х з поверхнею штока і упорами є зазори для вільного переміщення штока при вирівнюванні довжин і натягів канатів під час роботи безпечної канатної системи, відповідно винаходу контактуючі з поверхнею штока гальмові елементи виконані у вигляді протилежно направлених самозатягуючихся клинців з виступами в їх основах, зовнішні нахилені поверхні клинців знаходяться у контакті з внутрішніми нахиленими поверхнями напрямних колодок, при цьому у вихідному положенні зрівняльного пристрою між виступами клинців і торцями напрямних колодок є зазори, поперечний перетин штока має форму ромба, а контактуючі з поверхнею штока поверхні гальмових елементів виконані у вигляді клинових канавок. Технічним результатом винаходу є підвищення надійності безпечних канатних підйомних систем та спрощення експлуатації зрівняльного фрикційного пристрою. Суть винаходу пояснюється кресленнями, на яких зображено: Фіг.1 - зрівняльних фрикційний пристій; Фіг.2 - розріз А-А на Фіг.1; Фіг.3 безпечна канатна підйомна система з пропонованим зрівняльним при строєм. Зрівняльний фрикційний пристрій містить закріплені на металоконструкції упори 1, крізь отвори в яких пропущено шток 2 в середній частині котрого у контакті з його поверхнею знаходяться протилежно направлені самозатягуючісь клинці 3 з виступами 4 в їх основах. Зовнішні нахилені поверхні зазначених клинців знаходяться у контакті з внутрішніми нахиленими поверхнями напрямних колодок 5 підпружинених пружинами 6 і стягнутих між собою регулюючими гвинтовими з'єднаннями, до складу яких входять гайки 7, шайби 8, шпильки 9. У вихідному положенні зрівняльного пристрою при нормальній роботі безпечної канатної підйомної системи між виступами 4 протилежно направлених клинців 3 і торцями напрямних колодок 5 є зазори d1 а між торцями основ клинців 3 і упорами 1 - зазори d2. Поперечний перетин штока 2 має форму ромба, а контактуючі з штоком поверхні клинців 3 виконані у вигляді клинових канавок для забезпечення більшої сили тертя між штоком і клинцями ніж 5 84630 між клинцями 3 і напрямними колодками 5: відомо, що пропонуєме спряження штока з клинцями обумовлює збільшення приведеного коефіцієнта тертя у порівнянні з коефіцієнтом тертя між паралельними контактуючими між собою поверхнями тертя, у даному випадку між нахиленими зовнішніми клинців 3 і внутрішніми напрямних колодок 5 поверхнями. До кінців штока 2 прикріплені одні кінці канатів 10 і 11, другі кінці яких закріплені на барабанах 12 і 13 лебідок відповідно. При цьому канати обгинають блоки нерухомої обойми 14 і рухомої 15. До останньої підвішується вантаж (на схемі не зображено). Робота зрівняльного фрикційного пристрою міститься у наступному. При нормальній роботі безпечної канатної підйомної системи, тобто при підніманні або опусканні обойми 15 з вантажем, необхідне вирівнювання довжин і натягів канатів 10 і 11 забезпечується за рахунок практично вільного переміщення штока 2 разом з клинцями 3 і колодками 5 в межах зазорів d2 . У разі обриву одного з канатів, наприклад 10, шток 2 з клинцями 3 і колодками 5 починає, під дією зусилля у цілому канаті 11, вільно переміщатись, вибираючи при цьому верхній зазор d2. Як тільки основою верхній клинець 3 упреться в правий упор 1, разом із штоком 2 почне переміщатись самозатягуючийся нижній клинець 3 внаслідок більшої сили тертя, що виникає між ним і штоком ніж між ним і колодкою 5. Таким чином шток з нижнім клинцем 3 переміщується в межах зазору d1 , при цьому відбувається самозатягування нижнього клинця 3 у простір між нижньою поверхнею штока 2 і нахиленою поверхнею нижньої напрямної колодки 5. В цей час пружини 6 стискаються. Після вибору нижнього зазора d1 , коли виступ 4 нижнього клинця 3 упреться в торець напрямної колодки 5 разом із штоком 2 і нижнім клинцем 3 почнуть переміщатись нижня і верхня напрямні колодки 5. При цьому вибирається верхній зазор d1 і напрямна колодка 5 підіймаючись по нахиленій зовнішній поверхні верхнього клинця 3 продовжує стискати пружини 6. Як тільки торець верхньої напрямної колодки 5 упреться у виступ 4 верхнього клинця 3 пружини 6 почнуть 6 притискати напрямні колодки 5 до клинців 3 з максимальним розрахунковим зусиллям, при якому переміщенню штока 2 протидіє постійна розрахункова сила опору тертя, яка виникає між поверхнями клинців 3 і штока 2 завдяки чому забезпечується плавність зупинки штока, а відповідно і плавність утримання на канаті 11 рухомої обойми блоків 15 з підвішеним до неї вантажем. Перевагою пропонованого зрівняльного фрикційного пристрою є забезпечення можливості навантаження максимальним розрахунковим зусиллям пружин, що підпружинюють гальмові елементи і регулюючих гвинтови х з’єднань, котрими зазначені елементи стягнуті між собою - лише при утриманні вантажу у разі обриву каната та під час випробувань безпечної канатної системи. Використання безпечних канатних підйомних систем з пропонованою конструкцією зрівняльного фрикційного пристрою, котрий забезпечує можливість значного зниження динамічних навантажень при аварійному утриманні вантажу, обумовлює можливість підвищення безпеки роботи відповідних підйомних машин. Пропонований пристрій може використовуватись у безпечних канатних підйомних системах, до складу яких входять два канати, або можливе їх використання, наприклад у безпечних здвоєних монтажних поліспастах, у безпечних здвоєних поліспастах мостових і козлових кранів, в безпечних здвоєних поліспастових системах стрілових кранів, а також в безпечних підйомних системах підйомників і підйомних платформ (колисок). Джерела інформації, які брались до уваги при експертизі: 1. Авторское свидетельство СССР №467574, МКИ В 66 С 13/04, 1975. 2. М.А.Козлов. Полиспастные системы. Перспективы развития и применения в те хнике и строительстве. – Одесса: ОГ АСА, 2001. – 88с. 3. Авторское свидетельство СССР №572424, МКИ В 66 D 3/04, 1977. 4. Патент України №76052, МПК В 66 D 3/00, В 66 С 15/00, 2006. 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 84630 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Equalizing friction device for safe cable hoisting systems

Автори англійською

Stukalenko Mykhailo Ivanovych, Stukalenko Oleksandr Mykhailovych, Stukalenko Vitalii Mykhailovych, Steblenko Andrii Anatoliiovych, Yasynovskyi Oleksandr Mykhailovych

Назва патенту російською

Уравнительное фрикционное устройство для безопасных канатных подъемных систем

Автори російською

Стукаленко Михаил Иванович, Стукаленко Александр Михайлович, Стукаленко Виталий Михайлович, Стебленко Андрей Анатольевич, Ясиновский Александр Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B66D 1/54, B66C 15/00, B66D 3/00

Мітки: безпечних, підйомних, зрівняльний, пристрій, канатних, систем, фрикційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-84630-zrivnyalnijj-frikcijjnijj-pristrijj-dlya-bezpechnikh-kanatnikh-pidjjomnikh-sistem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зрівняльний фрикційний пристрій для безпечних канатних підйомних систем</a>

Подібні патенти