Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Привід основов'язальної машини, що містить електродвигун, головний вал, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлено на валу електродвигуна, а ведений шків встановлено на головному валу, та гальмо, встановлене на валу електродвигуна з протилежного від ведучого шківа кінця, який відрізняється тим, що додатково оснащений плоскою спіральною пружиною з втулкою, причому внутрішній кінець спіральної пружини через втулку жорстко з'єднаний з валом електродвигуна, а зовнішній кінець жорстко з'єднаний з ведучим шківом клинопасової передачі.

Текст

Реферат: UA 84560 U UA 84560 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до трикотажного машинобудування, а саме, до приводів основов'язальних машин. Відомий привід основов'язальної машини, що містить електродвигун, головний вал та клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлено на валу електродвигуна, а ведений шків встановлено на головному валу (Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажных машин. - Л.: Машиностроение, 1980. - С. 74, рис. 4.7). Пусковий момент електродвигуна призводить до значних динамічних навантажень, які виникають під час пуску основов'язальної машини, що призводить до зниження надійності та довговічності роботи привода. Відомий також привід основов'язальної машини, що містить електродвигун, головний вал, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлено на валу електродвигуна, а ведений шків встановлено на головному валу, та гальмо, встановлене на валу електродвигуна з протилежного від ведучого шківа кінця (Патент України на корисну модель № 76076, МПК: D04В23/00, 2012 p.). Відомий привід призводить до пуску основов'язальної машини без попереднього напруження пружних в'язей привода, що знижує довговічність його роботи. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий привід основов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи привода. Поставлена задача вирішена тим, що привід основов'язальної машини, що містить електродвигун, головний вал, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлено на валу електродвигуна, а ведений шків встановлено на головному валу, та гальмо, встановлене на валу електродвигуна з протилежного від ведучого шківа кінця, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений плоскою спіральною пружиною з втулкою, при цьому внутрішній кінець спіральної пружини через втулку жорстко з'єднаний з валом електродвигуна, а зовнішній кінець жорстко з'єднаний з ведучим шківом клинопасової передачі. Додаткове обладнання приводу основов'язальної машини плоскою спіральною пружиною з втулко, внутрішній кінець якої жорстко з'єднаний з валом електродвигуна, а зовнішній кінець жорстко з'єднаний з ведучим шківом клинопасової передачі, дозволяє здійснювати пуск круглов'язальної машини з попередньо напруженими пружними в'язями привода, що знижує динамічні навантаження і, таким чином, призводить до підвищення надійності та довговічності роботи привода. На фіг. 1 представлена кінематична схема привода основов'язальної машини. На фіг. 2 представлено розріз А - А привода основов'язальної машини. Привід основов'язальної машини містить електродвигун 1, головний вал 2, клинопасову передачу 3, ведучий шків 4 якої встановлено на валу електродвигуна 1, а ведений шків 5 встановлено на головному валу 2, гальмо 6, встановлене на валу електродвигуна 1 з протилежного від ведучого шківа 4 кінця, та плоску спіральну пружину 7, внутрішній кінець якої жорстко з'єднаний з кінцем вала 8 електродвигуна 1 за допомогою втулки 9, а зовнішній кінець жорстко з'єднаний з ведучим шківом 4 клинопасової передачі 3. Принцип роботи привода такий. При вмиканні електродвигуна 1 одночасно з ним вимикається нормально замкнене гальмо 6, звільнюючи електродвигун 1 та даючи йому можливість обертатися. Обертальний рух вала 8 електродвигуна 1 за допомогою втулки 9 закручує плоску спіральну пружину 7. Крутний момент, що виникає при цьому, призводить до передачі обертального руху вала 8 електродвигуна 1 ведучому 4 та веденому 5 шківам клинопасової передачі 3. Обертальний рух веденого шківа 5 передається головному валу 2 та механізмам основов'язальної машини (на фіг. 1, 2 не показані), що необхідно для її роботи в'язання полотна. Наявність плоскої спіральної пружини 7 зумовлює попереднє, перед остаточним пуском основов'язальної машини, напруження пружних в'язей привода (паси клинопасової передачі, вали і ін.) та вибір зазорів в кінематичних ланках привода, що призводить до зниження динамічних навантажень і, таким чином, до підвищення надійності та довговічності роботи привода. При зупинці основов'язальної машини спрацьовує нормально замкнене гальмо 6, гальмуючи електродвигун 1, що не дозволяє розкрутитися плоскій спіральній пружині 7 і зняти попереднє напруження пружних в'язей привода, необхідне для подальшого його вмикання. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Привід основов'язальної машини, що містить електродвигун, головний вал, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлено на валу електродвигуна, а ведений шків встановлено на головному валу, та гальмо, встановлене на валу електродвигуна з протилежного від ведучого шківа кінця, який відрізняється тим, що додатково оснащений плоскою спіральною 1 UA 84560 U пружиною з втулкою, причому внутрішній кінець спіральної пружини через втулку жорстко з'єднаний з валом електродвигуна, а зовнішній кінець жорстко з'єднаний з ведучим шківом клинопасової передачі. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chaban Vitalii Vasyliovych, Pipa Borys Fedorovych, Pavlenko Heorhii Ivanovych

Автори російською

Чабан Виталий Васильевич, Пипа Борис Федорович, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: D04B 23/00

Мітки: основов'язальної, привід, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-84560-privid-osnovovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід основов’язальної машини</a>

Подібні патенти