Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування надлишкової маси тіла, що включає гастрорестрикцію, який відрізняється тим, що гастрорестрикцію виконують шляхом інвагінації стінки шлунка у просвіт шлунка та зшивання його країв по великій кривизні.

Текст

Реферат: Спосіб лікування надлишкової маси тіла включає гастрорестрикцію. Гастрорестрикцію виконують шляхом інвагінації стінки шлунка у просвіт шлунка та зшивання його країв по великій кривизні. UA 84223 U (12) UA 84223 U UA 84223 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель стосується медицини, а саме хірургії, може бути використана у лікуванні ожиріння. Існує багато способів лікування ожиріння, але вони травматичні та потребують фінансових витрат, що викликало необхідність у розробці нових способів. Відомий спосіб лікування ожиріння, який полягає у гастрорестрикції шляхом бандажування шлунка. (Ю.И. Яшков О хирургических методах лечения ожирения //Аир-Арт.-2004. - С. 16-22). Спільною суттєвою ознакою аналога і корисної моделі, що заявляється, є гастрорестрикція. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що вимагає імплантації дорогого іншорідного тіла (бандаж) та постійної корекції, може супроводжуватись ускладненнями ("зісковзування" манжети, зміщення манжети в просвіт шлунка, пошкодження чи від'єднання порту, з'єднувальної трубки, запалення в зоні їх розташування та ін.). Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у гастрорестрикції шляхом поздовжньої резекції шлунка. (Ю.И. Яшков О хирургических методах лечения ожирения //Аир-Арт.-2004. - С. 33-34). Спільними суттєвими ознаками прототипу і корисної моделі, що заявляється, є гастрорестрикція. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що видаляється частина фактично здорового органа та можливі ускладнення (неспроможність та ін.), спосіб технічно непростий, потребує затрат часу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу лікування надлишкової маси тіла шляхом поздовжньої гастроплікації по великій кривизні шлунка, що є технічно простішим, економічно вигіднішим і зменшує кількість ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає гастрорестрикцію, новим є те, що виконують поздовжню гастроплікацію шляхом інвагінації стінки шлунка у просвіт шлунка та зшивання його країв по великій кривизні шлунка. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому: - виключається потреба у видаленні частини здорового органа. Операція є органозберігаючою і оборотною; - відсутні імпланти, тому виключається необхідність подальшої корекції, операція не потребує значних матеріальних витрат; - операція технічно проста, тому потребує небагато часу. Таким чином, сукупність вищезазначених позитивних впливів дозволить зробити лікування простішим і доступнішим, знизити кількість ускладнень. Спосіб здійснюють таким чином. Виконання операції можливо як лапаротомним, так лапароскопічним методом. Після мобілізації шлунка по великій кривизні виконують поетапну інвагінацію великої кривизни в просвіт шлунка, накладанням 2-поверхневих серозно-м'язових вузлових швів нитками, що не розсмосктуються до формування шлункової трубки на товстому шлунковому зонді діаметром 34 Fr. В результаті утворюється шлункова трубка з резервуаром близько 50 мл в об'ємі в дистальному пілороантральному відділі шлунка (приблизно на 2 см проксимальніше пілоруса), що дозволяє зменшити об'єм шлунка достатньою мірою. Для декомпресії вводять назогастральний зонд, який потім видаляють. Приклад. Хвора Г. 1965 р.н. була госпіталізована у міську клінічну лікарню 14.05.2012 з діагнозом "Морбідне ожиріння", історія хвороби № 1134. Після обстеження їй було виконано операцію за способом, що пропонується, а саме лапароскопічна поздовжня гастроплікація. Тривалість операції 60 хв. Післяопераційний перебіг - без ускладнень. Назогастральний зонд видалений на 3-ю добу після операції. На 4-у добу пацієнтка виписана додому. Період спостереження 9 місяців. Хвора дотримується режиму харчування. Жалоб немає. Поступово вага тіла знизилась на 40 % від надлишкової. Відмічений регресc супутньої патології. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб лікування надлишкової маси тіла, що включає гастрорестрикцію, який відрізняється тим, що гастрорестрикцію виконують шляхом інвагінації стінки шлунка у просвіт шлунка та зшивання його країв по великій кривизні. 1 UA 84223 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mylytsia Mykola Mykolaiovych, Mylytsia Kostiantyn Mykolaiovych

Автори російською

Милица Николай Николаевич, Милица Константин Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: надлишкової, лікування, спосіб, маси, тіла

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-84223-sposib-likuvannya-nadlishkovo-masi-tila.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування надлишкової маси тіла</a>

Подібні патенти