Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очищення конверторних газів від пилу, що включає турбулентні промивачі, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності очищення газу і роботи шламовідстійників на турбулентні промивачі (труби Вентурі) намотуються котушки, що живляться постійним струмом, виконані у вигляді зрізаних конусів, з'єднаних великими основами, пристрій виконаний розбірним для зручного його очищення та зручного доступу до всіх деталей.

Текст

Реферат: Пристрій для очищення конверторних газів від пилу включає турбулентні пробивачі. З метою підвищення ефективності очищення газу і роботи шламовідстійників на турбулентні промивачі (труби Вентурі) намотуються котушки, що живляться постійним струмом, виконані у вигляді зрізаних конусів, з'єднаних великими основами. Пристрій виконаний розбірним для зручного його очищення та зручного доступу до всіх деталей. UA 83638 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД ПИЛУ UA 83638 U UA 83638 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області газоочищення і може бути використана для очищення газів від механічних домішок, що містять магнітні компоненти. Відомий пристрій для очищення газів від механічних домішок - турбулентний промивач (труба Вентурі) [1, стор. 141], що складається з труби змінного перерізу (прямий конус циліндрична частина - зворотний конус). Робота такого пристрою базується на використанні високої швидкості газового потоку і води, що впорскується у циліндричній частині, у результаті чого частки води і пилу стикаючись між собою, укрупнюються до розмірів, при яких легко виводяться з потоку. Недоліками турбулентних промивачів є: велика витрата води і високий гідравлічний опір. Якщо в газах, що очищаються, механічні домішки містять магнітний компонент, то доцільно застосовувати магнітне поле, що викликає коагуляцію (укрупнення) магнітних часток, яке сприяє підвищенню якості очищення. Відомі конструкції магнітних коагуляторів: - на основі постійних магнітів; прикладом може служити магнітний флокулятор [2], який складається з корпусу, що включає робочу зону, з обох сторін якої встановлені постійні магніти, повернені один до одного різнойменними полюсами, який відрізняється тим, що робоча зона утворена магнітними і немагнітними пластинами, при цьому магнітні розміщені на поверхні постійних магнітів, повернені до робочої зони. Однак постійні магніти мають ряд недоліків, пов'язаних з регенерацією очисної системи, можливе погіршення ступеня очищення при зміні режиму роботи і поступова втрата магнітних властивостей. - на основі електромагнітів; прикладом може служити магнітний коагулятор електромагнітного циклона [3-5], що являє собою котушку прямокутної форми, намотану на вхідний патрубок. Однак ці пристрої вимагають подальшого удосконалювання в частині ефективності процесу коагуляції з метою підвищення ступеня очищення і зменшення матеріало- і енерговитрат. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності роботи, зменшення витрати води і гідравлічного опору турбулентного промивача. Названа задача вирішується шляхом установки на турбулентний промивач електромагнітної котушки, що живиться постійним струмом. На кресленні показаний пристрій, що складається з турбулентного промивача 1, на який намотана котушка 2 змінного перерізу, що живиться постійним струмом. Котушка служить для створення магнітного поля усередині промивача; поле сприяє коагуляції часток пилу; інші позиції: 3 форсунка для подачі води; 4 - кріплення; пристрій виконаний розбірним для більш зручного його монтажу і легкого доступу до всіх елементів. Справа розміщена залежність напруженості магнітного полю від висоти пристрою. Робота турбулентного промивача з магнітним полем: забруднений газовий потік проходить через робочу зону промивача 1, виготовленого з немагнітного матеріалу (наприклад, нержавіюча сталь), на вході в який установлена форсунка 3 для подачі води. Вода, розпорошуючись, стикається з частками пилу, унаслідок чого частки пилу укрупнюються (коагулюються). Котушка 2, що живиться постійним струмом, створює градієнтне магнітне поле, що підвищує ступінь коагуляції як магнітних, так і немагнітних часток пилу. Знаходячись у зоні дії магнітного поля, частки взаємодіють між собою відповідно до закону для "магнітних мас" (закон Кулона): 4    m1  m2 , FМК  a  r 2 де FМК - сила магнітної коагуляції; m1 , m2 - "магнітні маси" двох найближчих часток;  a - магнітна проникність часток; r - відстань між частками. Котушка намотана таким чином, що максимальна напруженість магнітного поля усередині турбулентного промивача знаходиться в перерізі А-А, зменшуючись по величині вниз та вверх. Частки пилу, потрапляючи в зону дії магнітного поля (до перерізу А-А) за рахунок магнітних сил втягуються в горловину труби (циліндрична частина) - що є зоною інтенсивної коагуляції. Так як найбільше значення напруженості в перерізі А-А, а, отже, і величини магнітних сил, то в циліндричній частині відбувається місцеве збільшення концентрації часток, що приводить до утворення більш масивних флокул. Далі, виходячи в дифузор, флокули знову випробують дію поля, але вже зворотного напрямку, тобто відбувається рух часток проти потоку до горловини труби. Усе це сприяє зіткненню часток і флокул між собою і рясно змочених частками води, а, отже, і до подальшого агрегатування пилу. В міру збільшення ваги агрегатів і під дією газового 1 UA 83638 U 5 10 15 потоку, останні будуть випадати в бункер. Наявність поля в зворотному конусі забезпечує збереження флокул, що утворилися, аж до випадання в пилозбірник. Наявність магнітного поля в турбулентних промивачах різко підвищує ступінь очищення газів від механічних домішок з одночасним зменшенням витрати води і гідравлічного опору, що в остаточному підсумку веде до зменшення матеріальних і енергетичних ресурсів пристрою очищення в цілому. Джерела інформації: 1. Бережинский А.И. Утилизация, охлаждение и очистка конвертерных газов / А.И. Бережинский, П.С. Хомутинников. - М.: Металлургия, 1967.-215 с. 7 2. Пат. RU 2002107756, МПК В03С 1/00, Магнитный флокулятор / Кулиш А.П., Ртищев А.Б., Чигрин Г.С, Чирков И.A. (UA).-2002107756/03; Заявл. 26.03.2002; Опубл. 20.02.2004; Бюл. № 03. 3 3. А.С. СССР 539612, МКИ В03С 3/14 Электромагнитный циклон / М.Л. Варламов, В.И. Просвирнин, Е.А. Капустин и др. / Открытия. Изобретения.-2333548/22-26; Заявл. 15.03.76; Опубл. 15.03.78; Бюл. № 10. 3 4. А.С. СССР 432928, МКИ Б04С 5/12 Циклон / В.И. Просвирнин, Е.А. Капустин, Б.Я. Грицай, В.Г. Зыков / Открытия. Изобретения.-1863379/23-26; Заявл. 26.12.72; Опубл. 25.06.74; Бюл. № 23. 3 5. А.С. СССР 580913, МКИ В04С 5/12 Циклон / В.И. Просвирнин, Е.А. Капустин и др. / Открытия. Изобретения.-2110339/23-26; Заявл. 07.06.75; Опубл. 15.11.77; Бюл. № 43. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Пристрій для очищення конверторних газів від пилу, що включає турбулентні промивачі, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності очищення газу і роботи шламовідстійників на турбулентні промивачі (труби Вентурі) намотуються котушки, що живляться постійним струмом, виконані у вигляді зрізаних конусів, з'єднаних великими основами, пристрій виконаний розбірним для зручного його очищення та зручного доступу до всіх деталей. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/12

Мітки: пилу, очищення, пристрій, газів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-83638-pristrijj-dlya-ochishhennya-gaziv-vid-pilu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення газів від пилу</a>

Подібні патенти