Розпилювач або душова установка та вставка для душу

Номер патенту: 83307

Опубліковано: 25.06.2008

Автор: Седерферм Йозеф

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій, виконаний у вигляді розпилювача або душової установки з відбором тепла, який містить:

(a) змішувач холодної та гарячої води, з'єднаний з принаймні однією розпилювальною головкою,

(b) лінію подання холодної води до згаданої розпилювальної головки змішувача,

(c) лінію подання гарячої води до згаданої розпилювальної головки змішувача,

(d) піддон (1) для збирання води, розпиленої зі згаданої розпилювальної головки,

(e) принаймні один елемент теплообмінника (15), розташованого під згаданим піддоном, для передачі тепла від згаданої зібраної розпиленої води до води в згаданій лінії подання холодної води для її попереднього підігріву,

який відрізняється тим, що елемент теплообмінника включає металеву пластину з суттєво прямокутною формою хвилі в поперечному перерізі, яка містить вертикальні (13) і горизонтальні (14) секції, що чергуються, причому вказана зібрана розпилена вода зі згаданої душової головки має можливість витікати з одного боку згаданої металевої пластини, а вода згаданої лінії подання холодної води для попереднього підігріву - з іншого боку пластини.

2. Пристрій згідно з п. 1, який відрізняється тим, що містить ряд суттєво вертикальних ребер жорсткості (6 а, 6 b), утворених виїмками, виштампуваними на кожній вертикальній панелі металевої пластини.

3. Пристрій згідно з п. 2, який відрізняється тим, що всі виштампувані виїмки, які створюють зазначені ребра жорсткості, спрямовані в одному напрямку, та тим, що кожен ряд ребер жорсткості безпосередньо суміщений з кожним іншим рядом, створюючи таким чином  меандричний шлях для потоку води по кожній стороні металевої пластини (15).

4. Пристрій згідно з п. 1, який відрізняється тим, що згадана зібрана розпилена вода має можливість текти по верхній частині згаданої металевої пластини, а холодна вода під тиском - по її нижній частині.

5. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що елемент теплообмінника включає множину металевих пластин із прямокутною формою хвилі в поперечному перерізі, покладених одна на одну.

6. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що має сифон (2), розташований зверху за течією від елемента теплообмінника.

7. Пристрій згідно з п. 6, який відрізняється тим, що сифон містить принаймні один фільтр (20) і клапан (21), здатний автоматично закрити стік у випадку, якщо фільтр (20) не на місці.

8. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що є частиною душової установки ванної кімнати.

9. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що є частиною автомобільної мийки.

10. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що металевий(і) лист(и) підтримує(ють) згаданий піддон, коли до нього прикладений спрямований вниз тиск.

11. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що має дренажний стік елемента теплообмінника, у якому встановлений відсічний клапан (16).

12. Пристрій згідно з будь-яким із  попередніх пунктів, який відрізняється тим, що має автоматичний клапан, що відкривається на короткий період часу, щоб промити систему холодною водою, або безпосередньо при вимиканні головки розпилювача, або періодично, коли розпилювач або душова установка не використовуються.

13. Вставка для використання в існуючій душовій установці без відбору тепла для створення пристрою згідно з п. 1, який відрізняється тим, що включає:

a) касету,

b) верхню кришку, що формує піддон,

c) дренаж із сифоном з одного боку згаданої верхньої кришки або в ній,

d) принаймні один елемент теплообмінника у формі металевої пластини, що має в поперечному перерізі форму прямокутної хвилі,

e) основу вставки, пристосовану для розміщення на ній зазначених елемента та верхньої кришки,

f) вхідну і вихідну муфти відповідно для подання холодної води в згадану основу вставки та відведення з неї холодної води,

причому дренаж здатен направляти зібрану розпилену воду для вступу в контакт із верхньою стороною згаданої металевої пластини, а зазначені вхідна та вихідна муфти та основа вставки - направляти потік холодної води для вступу в контакт із нижньою стороною металевої пластини.

Текст

1. Пристрій, виконаний у вигляді розпилювача або душової установки з відбором тепла, який містить: (a) змішувач холодної та гарячої води, з'єднаний з принаймні однією розпилювальною головкою, (b) лінію подання холодної води до згаданої розпилювальної головки змішувача, (c) лінію подання гарячої води до згаданої розпилювальної головки змішувача, (d) піддон (1) для збирання води, розпиленої зі згаданої розпилювальної головки, (e) принаймні один елемент теплообмінника (15), розташованого під згаданим піддоном, для передачі тепла від згаданої зібраної розпиленої води до води в згаданій лінії подання холодної води для її попереднього підігріву, який відрізняється тим, що елемент теплообмінника включає металеву пластину з суттєво прямокутною формою хвилі в поперечному перерізі, яка містить вертикальні (13) і горизонтальні (14) секції, що чергуються, причому вказана зібрана розпилена вода зі згаданої душової головки має можливість витікати з одного боку згаданої металевої пластини, а вода згаданої лінії подання холодної води для попереднього підігріву - з іншого боку пластини. 2. Пристрій згідно з п. 1, який відрізняється тим, що містить ряд суттєво вертикальних ребер жорсткості (6 а, 6 b), утворених виїмками, виштампува 2 (19) 1 3 83307 4 ний клапан, що відкривається на короткий період часу, щоб промити систему холодною водою, або безпосередньо при вимиканні головки розпилювача, або періодично, коли розпилювач або душова установка не використовуються. 13. Вставка для використання в існуючій душовій установці без відбору тепла для створення пристрою згідно з п. 1, який відрізняється тим, що включає: a) касету, b) верхню кришку, що формує піддон, c) дренаж із сифоном з одного боку згаданої верхньої кришки або в ній, d) принаймні один елемент теплообмінника у формі металевої пластини, що має в поперечному перерізі форму прямокутної хвилі, e) основу вставки, пристосовану для розміщення на ній зазначених елемента та верхньої кришки, f) вхідн у і вихідну муфти відповідно для подання холодної води в згадану основу вставки та відведення з неї холодної води, причому дренаж здатен направляти зібрану розпилену воду для вступ у в контакт із верхньою стороною згаданої металевої пластини, а зазначені вхідна та вихідна муфти та основа вставки - направляти потік холодної води для вступ у в контакт із нижньою стороною металевої пластини. Цей винахід стосується розпилювача або душової установки згідно з преамбулою пункту 1 доданої формули винаходу та вста вки для душу згідно з преамбулою пункту 13 вказаної формули. Цей винахід стосується відбору тепла з використаної води в душах та інших розпилювальних пристроях. Істотн у економію витрат на підігрів води можна отримати, якщо тепло розпиленої води, перш, ніж вона витече в дренажну систему, частково буде передано холодній воді, яка подається, таким чином попередньо її підігріваючи перед змішуванням із подаваною гарячою водою та тим самим знижуючи кількість гарячої води, яка необхідна для досягнення бажаної температури води, яка виходить з душу або головки розпилювача. З рівня техніки відоме використання теплообмінника для підігріву подаваної холодної води, шляхом виділення теплоти з використаної води в душі, наприклад у [DE4406971 А1 ЕР0275237 А2, DE3319638 А1, DE3717720 А1 та DE19608404 А1], кожний з яких описує душову систему, у якій теплообмінник встановлений нижче піддона душу. У кожній із цих систем використана вода з душу тече на одній стороні теплообмінника перед витіканням у дренажну систему. Подавана холодна вода тече за звивистою траєкторією по іншій стороні елемента теплообмінника та таким чином підігрівається перш, ніж бути змішаною у змішувачі з гарячою водою. Канали в кожному з описаних документів мають взагалі округлий поперечний перетин. Проте в DE3717720 ΑΙ описуються канали для подаваної холодної води, які мають ромбовидний поперечний перетин, тобто квадрат, нахилений під кутом 45°. Використана вода з душу спрямовується через дно душу по ци х трубках з ромбовидним поперечним перетином. Такий теплообмінник важко сконструювати, тому що це потребує, щоб окремі трубки з ромбовидним поперечним перетином були з'єднані разом за допомогою кінцевих трубок. У європейському патенті №0275237 описуються трубки, які знаходяться під дном душу та які мають лінзоподібну форму. Ці трубки забезпечують більшу площу поверхні тепловіддачі, ніж трубка із круглим поперечним перетином, але їх також важко зібрати та з'єднати як окремі трубки. Виходячи з рівня техніки, проблема, до якої звертається цей винахід, полягає в тому, щоб створити теплообмінну установку та/або вставку, яка була б простою і недорогою у виго товлянні, мала б тонку пластину теплообмінника та забезпечувала б більшу поверхню теплообміну ніж звичайні конструкції, але у той же самий час також могла б витримувати спрямовані вниз навантаження. Ці та інші переваги досягнуті у відповідності з цим винаходом за допомогою пристрою, який описаний в преамбулі пункту 1 формули винаходу, якому притаманні ознаки, описані у відмітній частині пункту 1 формули винаходу, та за допомогою вставки, описаної в преамбулі пункту 13 формули винаходу, якій притаманні ознаки, описані у відмітній частині пункту 13 формули винаходу. Форма прямокутної хвилі металевої теплообмінної пластини є компактною та одночасно забезпечує протяжну площу поверхні теплопередачі. Незважаючи на те, що пластина тонка і тим самим швидко та легко передає теплоту, вона здатна витримати спрямовані вниз сили, які можуть бути прикладені, коли пластина використовується, наприклад, у піддоні душу або мийці автомобілів. Це особливо справедливо, коли металева пластина має вертикальні ребра жорсткості за пунктом 2 формули. Цей винахід далі буде описаний більш докладно з посиланням на додані креслення, з яких: - на Фіг.1 (а), (б) і (в) представлені вигляд зверху та два вигляди в перспективі відповідно дна піддона душу, - на Фіг.2 (а-ж) наведені різні вигляди блока теплообмінника, установленого під піддоном душу, - на Фіг.3 наведені різні вигляди дренажу із сифоном для використання в цьому пристрої, - на Фіг.4 наведений схематичний вигляд у перспективі частини металевого елемента теплообмінника, оснащеного вертикальними ребрами. На Фіг.1а наведений вигляд зверху піддона душу 1 із дренажним отвором 2, входом 4 та виходом 3 подаваної холодної води. Піддон 1 має жолоб 5, у якому розпилена вода збирається та тече до дренажу 2. 5 83307 На Фіг.2 представлений ряд різних видів блока теплообмінника, який має днище 10 і кришку 7. На Фіг.2 (а) представлений вигляд зверху, а на Фіг.2(6) -вигляд з торця на зливний отвір 9 дренажних вод, впускний канал теплообмінника 4 (а) і випускний канал 3 теплообмінника для подаваної холодної води, яка повинна підігрітися в теплообміннику. В теплообміннику є зливний вхід 8, який отримує відпрацьовану воду з душу Фіг.2 (д), на якій представлений вигляд у перспективі блоку теплообмінника з накритою кришкою 7, а на Фіг.2 (г) представлений той самий блок без кришки 7, з відкритим елементом теплообмінника у формі металевої пластини 15, яка утворена з поперечним перетином у формі прямокутної хвилі, як показано на Фіг.2 (в), що є поперечним перетином частини теплообмінника в більш крупному масштабі. Металева пластина 15 у формі прямокутної хвилі, як видно на Фіг.2 (в), має дуже малу товщину і тому здатна передати теплову енергію швидко та ефективно. Хвиля має відносно довгі вертикальні частини 13 і відносно короткі горизонтальні частини 14. Перед потраплянням у змішувач душу вхідна холодна вода надходить через вхід 4 у впускний канал 4 (а) до дальнього кінця, сусіднього з дренажним входом теплообмінника 8 і тече по каналах на нижній стороні листового металевого елемента 15, поглинаючи теплоту води, витраченої в душі, яка проходить з іншої сторони елемента, перед виходом через канал За і вихід 3, звідки вона тече підігрітою у звичайний змішувач душу, де змішується з певною кількістю додаткової гарячої води для надання воді, яка виходить з головки душу, бажаної комфортної температури. На Фіг.2 (є) представлений відсічний клапан 16 з натискною кнопкою, який вручну періодично приводиться в дію за необхідністю дезінфікування дренажного шляху теплообмінника шляхом заповнення його дезінфікуючим засобом через дренажний отвір 2 та утримання його в теплообміннику на певний час перш, ніж кнопка знову буде приведена в дію, щоб відкрити дренажний шлях і злити дезінфікуючий розчин. На Фіг.2 (ж) наведений збільшений відсічний клапан 16 з натискною кнопкою. На підставі того, що елемент теплообмінника зроблений з досить тонкого листового металу, після того, як душ виключений і витрачена вода витече з теплообмінника в каналізацію, листовий метал дуже швидко остигає, тому що з однієї сторони металевого листа знаходиться холодна вода, а з іншої сторони - повітря. Таке зниження температури стримує зростання бактерій. За потребою після вимикання душу о твір клапана піддона біля дренажу можна відкрити та пустити на кілька секунд холодну воду, таким чином ефективніше охо 6 лоджуючи систему. У випадку, якщо душ тривалий час не використовується, цей клапан можна також періодично відкривати для промивання системи чистою холодною водою. Для знищення бактерій між вхідним та вихідним отворами холодної води також можна подати напругу, що не буде відчуватися користувачем душу або не буде на його впливати. На Фіг.3 (а) представлений більш докладний вигляд у перспективі дренажного сифона 2, який наведений на Фіг.1 та 2. Злив 18 сифона находиться вище ніж основа дренажу для утворення водного затвора з тим, щоб запахи стічних вод не могли потрапляти назад і входити у ванну кімнату. Дренажний сифон 2 має перший фільтр 19, який може бути знятий для очищення або заміни за допомогою заглушки 21. Др угий фільтр 20 розташований нижче першого фільтра 19. Якщо другий фільтр 20 буде знятий, пружина 22 перемістить заглушку 21 нагору, щоб закрити дренаж. Це запобігає використання теплообмінника від без фільтра, що захищає теплообмінник від засмічення залишками мила і шампуню, волосами та залишками шкіри та іншими забруднюючими речовинами, які інакше могли б спричинити санітарно-технічну проблему. На Фіг.4 наведений схематичний вигляд у перспективі наступного покращеного варіанта елемента теплообмінника із прямокутною формою хвилі. Наведена тільки одна довжина хвилі. На кожній вертикальній частині 13 видавлюють ребра 6 а та 6 б, коли металевий лист усе ще плоский, перш ніж його зігнути у кінцеву4 форму. Вертикальні ребра виконані у формі виїмок, які на кресленні всі спрямовані праворуч. Всі ряди ребер розташовані безпосередньо навпроти один одного для створення меандричного зиґзаґоподібного шляху для води по обидва боки листа. Це значно збільшує поверхню теплопередачі та, у той же час, підсилює елемент теплообмінника щодо вертикального навантаження, яке спрямовано вниз. Елемент теплообмінника все ще може бути зроблений з тонкого листового металу. Фахівець у цій галузі техніки звичайно визнає, що винахід, описаний у доданій формулі, може також бути реалізований в ряді інших застосувань, де бажаний відбір тепла з витраченої води, таких як різні душові установки, у яких застосовується гаряча вода, включаючи мийки автомобілів. Цей винахід може також бути здійснений у вигляді заздалегідь виготовленої вставки, яку можна встановити, наприклад, в існуючих душах або мийках автомобілів, приєднуючи її до існ уючої лінії холодної води та лінії зливу. 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 83307 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sprinkler of shower unit and insert for shower

Автори англійською

CEDERFERM, Joseph

Назва патенту російською

Распылитель или душевая установка и вставка для душа

Автори російською

Седерферм Йозеф

МПК / Мітки

МПК: F28F 3/02, F24D 17/00, E03C 1/00, A47K 3/00

Мітки: розпилювач, вставка, душу, установка, душова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-83307-rozpilyuvach-abo-dushova-ustanovka-ta-vstavka-dlya-dushu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розпилювач або душова установка та вставка для душу</a>

Подібні патенти