Пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах, що включає в себе термопари, електричні проводи, балансувальний пристрій та прилад для реєстрації зміни температури, з'єднані зі струмознімачем, який відрізняється тим, що для вимірювання зміни температури замість термопар використовуються датчики електричних опорів, виготовлені зі струмопровідної низькомодульної гуми.

Текст

Реферат: UA 82321 U UA 82321 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі вимірювального обладнання і може бути використана для вимірювання температури автомобільних пневматичних шин при деформаціях, що виникають у процесі кочення шини. Відомий пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах [1], який складається з датчика тиску, датчика температури, встановлених на кожне автомобільне колесо замість штатного вентиля, електронної компоненти вимірювання та управління, акумулятора і передавальної антени. Інформація про зміну тиску та температури передається датчиками та сприймається антеною, з якої надходить на блок управління з подальшим виводом на дисплей у вигляді графічної інформації. Недоліком даного пристрою є те, що він вимірює тільки температуру повітря у внутрішній порожнині шини, що унеможливлює отримання інформації про зміну температури шини у випадку розшарування металокорду в брекері з гумою. Відомий пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах [2], у якому всередину каркаса шини закладені кілька постійних магнітів у зонах боковин, а на рамі або кузові автомобіля нерухомо закріплені датчики з чутливими елементами, дія яких заснована на використанні явища зміни напруженості магнітного поля. При виникненні несправності температура шини підвищується, що призводить до зменшення напруженості магнітного поля. Недоліком цього пристрою є великі похибки вимірювання, а також застосування постійних магнітів, виконаних з матеріалу, що має модуль пружності, відмінний від модуля пружності матеріалу шини, що призводить до виникнення додаткового джерела напруження, розшарування шини та передчасного виходу її з ладу. Найбільш близьким до пристрою, що заявляється, є пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах [3], що включає в себе термопари, електричні проводи, балансувальний пристрій та прилад для реєстрації зміни температури, з'єднані зі струмознімачем. Недоліком пристрою, що вибраний як прототип є застосування термопар, виконаних з матеріалу, що має модуль пружності, відмінний від модуля пружності матеріалу шини, що призводить до виникнення додаткового джерела напруження, розшарування шини та передчасного виходу її з ладу. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого пристрою для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах, у якому зміна матеріалу датчиків вимірювання температури дозволить підвищити довговічність шини. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах, що включає в себе термопари, електричні проводи, балансувальний пристрій та прилад для реєстрації зміни температури, з'єднані зі струмознімачем, замість термопар для вимірювання зміни температури використовуються датчики електричних опорів, виготовлені зі струмопровідної низькомодульної гуми. Датчики електричних опорів встановлюються в процесі виготовлення автомобільної шини на кожен з її шарів та зон і після вулканізації залишаються в ній. Це дозволяє зменшити напружений стан автомобільної шини, у порівнянні з застосуванням термопар, та підвищити її довговічність. На кресленні зображений пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах, який включає датчики опору 1, електричні проводи 2, струмознімач 3, балансувальний пристрій 4 та прилад для реєстрації зміни температури 5. Пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах працює наступним чином. При виникненні деформації датчика опору 1 змінюється його температура. Електричний сигнал від датчика опору 1 по електричних проводах 2 подається на струмознімач 3, а потім на балансувальний пристрій 4 та прилад для реєстрації зміни температури 5, де за тарованою характеристикою визначається температура автомобільної пневматичної шини у місці встановлення датчика опору 1. Таким чином, використання запропонованого пристрою для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах дозволяє підвищити довговічність шини внаслідок усунення додаткового джерела напруження та попередження її розшарування. Джерела інформації: 1. Система контроля давления в шинах // Системы современного автомобиля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://systemsauto.ru/electric/tires_pressure.html 2. Пат. 4570152 США, МКИ В60С23/04, В60С23/20. Magnetic tire monitor system / Melton Jack D, Mckinney Collin J, Reimund James A; заявитель и патентообладатель Hyperion Corp. - № US 19840603103 19840423; опубл. 11.02.1986. 1 UA 82321 U 3. Коханенко В.Б. Разработка методов диагностики внутренних разрушений автомобильных шин в условиях эксплуатации: дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / Коханенко Владимир Богданович. - Харьков, 2005.-216 с. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах, що включає в себе термопари, електричні проводи, балансувальний пристрій та прилад для реєстрації зміни температури, з'єднані зі струмознімачем, який відрізняється тим, що для вимірювання зміни температури замість термопар використовуються датчики електричних опорів, виготовлені зі струмопровідної низькомодульної гуми. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for measuring temperature in vehicle pneumatic tires

Автори англійською

Larin Oleksandr Mykolaiovych, Vynohradov Stanislav Andriiovych, Kokhanenko Volodymyr Bohdanovych

Назва патенту російською

Устройство для измерения температуры в автомобильных пневматических шинах

Автори російською

Ларин Александр Николаевич, Виноградов Станислав Андреевич, Коханенко Владимир Богданович

МПК / Мітки

МПК: B60C 23/00

Мітки: автомобільних, температури, вимірювання, шинах, пневматичних, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-82321-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-temperaturi-v-avtomobilnikh-pnevmatichnikh-shinakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання температури в автомобільних пневматичних шинах</a>

Подібні патенти