Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Біметалічний термометр, що містить дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення, який відрізняється тим, що пластина з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення виконана із окремих сегментів, а пластина з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення на одній із сторін містить бурти, причому сегменти з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення встановлені між буртами пластини з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення.

Текст

Реферат: UA 81784 U UA 81784 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до термометрії, зокрема до систем регулювання температурних режимів, і може бути використана як давачі, запобіжники, термостати, регулятори прямої й непрямої дії в елементах промислового устаткування, побутових приладів тощо. Відомий біметалічний термометр, що містить дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення [Браславський Д.А. Приборы и датчики летательних аппаратов. - М.: Машиностроение, 1970.-392 с.]. Конструктивне виконання даного біметалічного термометра передбачає нерухоме з'єднання двох металевих пластини в один пакет. Однак, цей біметалічний термометр має недостатню надійність, оскільки значні напруження, що виникають внаслідок робочих деформацій, приводять до порушення міцності зчеплення між пластинами, до часткового або повного розриву між ними, тобто деструкції основного конструктивного елемента, що пов'язане з низкою чинників, у тому числі і з встановленням поля залишкових напружень. Найбільш близьким до запропонованої корисної моделі є біметалічний термометр, що містить дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення [Біметалічний термометр. Патент України на корисну модель № 34478 МПК G01K 5/00]. Конструктивне виконання даного біметалічного термометра передбачає дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення, на пластину з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення нанесено шар теплоізоляційного матеріалу. Однак відомий біметалічний термометр має недостатню точність, оскільки різна інерційність розширення двох пластин призведе до спотворення результатів показань, підвищення інерційності приладу в цілому. В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого біметалічного термометра, в якому конструктивне виконання пластин дозволить підвищити його точність і надійність. Поставлена задача вирішується тим, що у біметалічному термометрі, що містить дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення, згідно з корисною моделлю, пластина з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення виконана із окремих сегментів, а пластина з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення на одній із сторін містить бурти, причому сегменти з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення встановлені між буртами пластини з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. Таке конструктивне виконання біметалічного термометра дозволяє підвищити точність показань за рахунок зрівноваження інерційностей пластин, усунути напруження в пластині з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення за рахунок її виконання із окремих сегментів, а також спростити спосіб кріплення пластин між собою за рахунок наявності буртів на одній із сторін пластини з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. На Фіг. 1 зображений біметалічний термометр, на Фіг. 2 - вигляд зверху. Біметалічний термометр містить пластину з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення, виконану із окремих сегментів 1, а пластина 2 з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення на одній із сторін містить бурти 3, причому сегменти 1 з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення встановлені між буртами 3 пластини 2 з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. Біметалічний термометр працює наступним чином. При підвищенні температури у вимірюваному середовищі відбувається нагрівання пластин 1 і 2, виготовлених з матеріалів з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення. Це приводить до повороту біметалічного термометра у бік пластини 2, з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. Запропонований біметалічний термометр зберігатиме високу точність вимірювань, надійність та роботоздатність при довготривалому циклічному тепловому навантаженні за рахунок власного конструктивного виконання, яке дозволяє усунути підвищену деформативність та напруженість пластини з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення, матеріал якої, як правило, має гірші деформівні показники, ніж матеріал пластини з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. 1 UA 81784 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Біметалічний термометр, що містить дві металеві пластини з різними коефіцієнтами лінійного температурного розширення, який відрізняється тим, що пластина з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення виконана із окремих сегментів, а пластина з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення на одній із сторін містить бурти, причому сегменти з більшим коефіцієнтом лінійного температурного розширення встановлені між буртами пластини з меншим коефіцієнтом лінійного температурного розширення. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bimetallic thermometer

Автори англійською

Bardyn Tetiana Petrivna, Fedynets Vasyl Oleksiiovych, Hrabchak Volodymyr Ivanovych, Ivanyk Yevhenii Hryhorovych, Vankevych Petro Ivanovych

Назва патенту російською

Биметаллический термометр

Автори російською

Бардин Татьяна Петровна, Фединец Василий Алексеевич, Грабчак Владимир Иванович, Иваник Евгений Григорьевич, Ванкевич Петр Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01K 5/00

Мітки: термометр, біметалічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81784-bimetalichnijj-termometr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Біметалічний термометр</a>

Подібні патенти