Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить чорнову та чистову фрези, який відрізняється тим, що його оснащено жорстко закріпленим валом, до якого перпендикулярно прикріплена вісь, на якій з можливістю обертання закріплено зубчасте колесо, яке має протилежні одна до одної два зовнішні конічні зубчасті вінці, причому один вінець зчеплений з втулками, встановленими по різні боки відносно осі з можливістю обертання на валу, одна з втулок має зубчастий вінець, а другий вінець конічного колеса зчеплений з чорновою фрезою та чистовою фрезою, які розміщені в різних площинах з можливістю обертання на втулках.

Текст

Реферат: Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь містить чорнову та чистову фрези, вал, зубчасте колесо, конічні зубчасті вінці, втулки. При цьому одна з втулок має зубчастий вінець, а другий вінець конічного колеса зчеплений з чорновою фрезою та чистовою фрезою. UA 81586 U (12) UA 81586 U UA 81586 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до технології механічної обробки деталей машин та може бути використана для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь. Відома чорнова та чистова обробка зубчастих коліс [1, стор. 40], яка здійснюється в умовах копіювання дисковими модульними фрезами, які послідовно нарізають западини зубчастого колеса, причому профіль інструмента точно відповідає контуру цих западин, а заготовка затискається у шпинделі ділильної головки. Одним з недоліків цієї обробки є низька продуктивність виготовлення зубчастих коліс та шліцьових поверхонь з причини застосування одного ріжучого інструмента, відсутність розподілу припуску на чорнову і чистову обробку, що знижує стійкість і працездатність інструмента; внаслідок однобічної дії сили різання на заготовку виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВПІД (верстат - пристосування - інструмент - деталь), що в подальшому призводить до похибок обробки профілю зуба (шліца). Найбільш близьким є набір фасонних обкатних фрез для обробки зубчастих коліс [2], що складається щонайменше з чистової та чорнової фрез, що мають оправку і робочу частину з різальними зубами, відповідно, мають зуби чорнової і чистової обробки, які розміщені в різних площинах, що проходять через вісь оправки, при цьому форма різальних кромок зубів чорнової фрези має прямолінійні ділянки і формує чорновий профіль різальних зубів оброблюваної деталі, а профіль різальних кромок зубів чистової фрези має вигляд евольвентної кривої, має дуги окружностей і формує заданий кінцевий профіль зубів оброблюваної деталі, форма і розміри профілів вибираються з умови раціонального розподілу припуску між фрезами набору, а також з умови забезпечення міцності різального клина. Недоліком цього нарізання є те, що статичне та динамічне навантаження результуючих сил різання, які діють з боку різальних інструментів (чорнової та чистової фрез) на заготовку однобічно по їх напрямку обертання, внаслідок чого виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВПІД, що в подальшому призводить до неякісної обробки. Задача корисної моделі спрямована на зменшення дії статичного та динамічного навантаження на елементи технологічної системи ВПІД шляхом урівноваження дії результуючих сил різання на заготовку. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь містить чорнову та чистову фрези, згідно з корисною моделлю, оснащено жорстко закріпленим валом, до якого перпендикулярно прикріплена вісь, на якій з можливістю обертання закріплено зубчасте колесо, яке має протилежні одна до одної два зовнішні конічні зубчасті вінці, причому один вінець зчеплений з втулками, встановленими по різні боки відносно осі з можливістю обертання на валу, одна з втулок має зубчастий вінець, а другий вінець конічного колеса зчеплений з чорновою фрезою та чистовою фрезою, які розміщені в різних площинах з можливістю обертання на втулках. На кресленні зображено повздовжній розріз пропонованого пристрою для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь. Запропонований пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь складається з жорстко закріпленого вала 1, до якого перпендикулярно прикріплена вісь 2, на якій з можливістю обертання закріплено зубчасте колесо З, яке має протилежні одна до одної два зовнішні конічні зубчасті вінці, причому один вінець зчеплений з втулками 4 та 5, встановленими по різні боки відносно осі 2 на підшипниках 6, 7 на валу 1, одна з яких має зубчастий вінець 8 для передачі крутного моменту, а другий вінець зчеплений з чорновою фрезою 9 та чистовою фрезою 10, які розміщені в різних площинах і встановлені на підшипниках 11, 12 на втулках 4 та 5. Ріжуча частина чорнової фрези 9 містить прямолінійні ділянки (не повний профіль западини зубчастого колеса чи шліцьового вала), а ріжуча частина чистової фрези 10, точно відповідає контуру западин зубчастого колеса (шліцьової поверхні вала). Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь працює наступним чином. Через зубчастий вінець 8, що знаходиться в зачепленні з приводом (на кресленні не вказано), передається крутний момент втулці 4, яка у свою чергу передає на конічне колесо 3, а своїм другим конічним вінці передає рух чорновій фрезі 9 і протилежне обертання відносно їй чистовій фрезі 10. Далі закріплена заготовка у шпинделі ділильної головки (на кресленні не вказано) подається на фрези 9 та 10, чим на початку різу чистова фреза 10 нарізає повний профіль западини, а чорнова фреза 9, обертаючись в протилежному напрямку, яка містить прямолінійні ділянки, формує чорновий профіль западин. Після чого заготовка провертається на один зуб (шліц), і вже чистова фреза 10 формує на попередньо обробленій западині повний профіль, а чорнова 1 UA 81586 U 5 фреза 9 готує новий неповний профіль западини. Завдяки тому, що фрези 9, 10 обертаються в різні сторони, діючі складові сили різання на заготовку компенсуються. Використання запропонованого пристрою для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь дозволить одержати більш якісну обробку зубів (шліців) деталей машин. Джерела інформації: 1. Мерчанский Д.П. Зуборезное дело. Машиностроение, Ленинград: - 1969. - 224с. 2. Патент на корисну модель UA 19193 U. МПК B23F 21/00. Набір фасонних обкатних фрез для обробки зубчастих коліс / Б.В. Лупкін, О.В. Мамлюк, Н.С. Равська, Р.П. Родін. Заявл. 27.04.2006; Опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. 2006р. - 4 с. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить чорнову та чистову фрези, який відрізняється тим, що його оснащено жорстко закріпленим валом, до якого перпендикулярно прикріплена вісь, на якій з можливістю обертання закріплено зубчасте колесо, яке має протилежні одна до одної два зовнішні конічні зубчасті вінці, причому один вінець зчеплений з втулками, встановленими по різні боки відносно осі з можливістю обертання на валу, одна з втулок має зубчастий вінець, а другий вінець конічного колеса зчеплений з чорновою фрезою та чистовою фрезою, які розміщені в різних площинах з можливістю обертання на втулках. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cutting gears and splined surfaces

Автори англійською

Tarasiuk Anatolii Petrovych, Sychov Yurii Ivanovych, Samchuk Volodymyr Volodymyrovych, Liakh Benhard Hryhorovych, Arakelian Inna Serhiivna, Lavrinenko Roman Mykolayovich

Назва патенту російською

Устройство для нарезания зубчатых колес и шлицевых поверхностей

Автори російською

Тарасюк Анатолий Петрович, Сычов Юрий Иванович, Самчук Владимир Владимирович, Лях Бенгард Григорьевич, Аракелян Инна Сергеевна, Лавриненко Роман Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 21/00

Мітки: зубчастих, пристрій, поверхонь, нарізання, коліс, шліцьових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81586-pristrijj-dlya-narizannya-zubchastikh-kolis-ta-shlicovikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь</a>

Подібні патенти