Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електромагнітний відстійник, що містить робочу камеру з вхідним та вихідним патрубками, електромагнітну систему з обмотками і магнітопроводом, який відрізняється тим, що між полюсами магнітопроводу встановлені немагнітні конуси з параболічними вершинами, центри яких розташовані над серединою обмоток, на внутрішній поверхні робочої камери напроти середини полюсів установлені каплеподібні перегородки.

Текст

Реферат: Електромагнітний відстійник містить робочу камеру з вхідним та вихідним патрубками, електромагнітну систему з обмотками і магнітопроводом. Між полюсами магнітопроводу встановлені немагнітні конуси з параболічними вершинами, центри яких розташовані над серединою обмоток. На внутрішній поверхні робочої камери напроти середини полюсів установлені каплеподібні перегородки. UA 81563 U (54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ВІДСТІЙНИК UA 81563 U UA 81563 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі машинобудівної промисловості і призначена для очищення технічних рідин від магнітних часток. Відомі конструкції відстійників для витягу магнітних тіл з технічних рідин, які містять робочу камеру з електромагнітними обмотками [1]. Недоліком відомої конструкції є значні капітальні та експлуатаційні витрати через великі метало- та енергозатратні конструкції. Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним як прототип, є електромагнітний фільтрсепаратор, що складається з робочої камери з вхідним і вихідним патрубками і розташованим під нею джерелом магнітного поля; у нижній частині робочої камери, між полюсами магніту, установлені немагнітні конуси, вершини яких знаходяться над серединою обмоток, а у верхній частині, напроти середини полюсів магнітів, установлені перегородки [2]. Однак цей пристрій вимагає подальшого удосконалювання в частині переміщення потоку рідини в робочій зоні з метою підвищення ступеня очищення і зменшення гідравлічного опору. В основу корисної моделі поставлена задача: удосконалити магнітний відстійник шляхом розбивки внутрішньої поверхні робочої камери перегородками різної довжини, що мають каплеподібну форму, і розміщенням над електромагнітними обмотками немагнітних конусів з параболічною вершиною, завдяки яким виключається шунтування полюсів уловлюваними магнітними домішками і збереження постійної напруженості магнітного поля в робочій зоні витягу; усе це дозволить підвищити якість очищення технічних рідин і знизити періодичність регенерації. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що електромагнітний відстійник містить робочу камеру з вхідним і вихідним патрубками, електромагнітну систему, відповідно до корисної моделі, між полюсами магнітопроводу встановлені немагнітні конуси, вершини яких розташовані над серединою обмоток. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що на внутрішній поверхні робочої камери напроти середини полюсів установлені перегородки. Таким чином, використання електромагнітного відстійника запропонованої конструкції знизить утворення магнітних шунтів і максимально наблизить потік до полюсів відстійника, що дозволить збільшити ступінь очищення технічних рідин від магнітних домішок, а форми немагнітних насадок і перегородок зменшать гідравлічний опір і турбулентність потоку. На кресленні представлена конструктивна схема магнітного відстійника. Електромагнітний відстійник складається з корпуса 1 із вхідним 2 і вихідним 3 патрубками, під яким розташований магнітопровід 4 із джерелом магнітного поля (електромагніти) 5; у нижній частині робочої камери, між полюсами магнітопроводу 4, установлені немагнітні конуси 6 з параболічними вершинами, центри яких розташовані над серединою джерела електромагнітного поля 5, а у верхній частині, напроти середини полюсів магнітопроводу 4 установлені каплеподібні перегородки 7. Для доступу в робочу камеру відстійника є кришка 8. Запропонований пристрій працює таким чином: подається напруга живлення на електромагніти і в робочій камері створюється магнітне поле. Забруднена рідина подається через вхідний патрубок у робочу камеру, де на частки діють сили коагуляції та пондеромоторні, що сприяють інтенсивному їх осадженню й утриманню на полюсах магнітопроводу. Для запобігання утворення магнітних шунтів між полюсами в магнітопроводі служать немагнітні конуси. Перегородки різної довжини створюють шляхи проходження рідини у електромагнітний відстійнику, що дозволить усьому потокові торкнутися полюсів магнітопроводу. Очищена рідина надходить у вихідний патрубок. Джерела інформації: 7 1. Пат. UA 11072, МПК В03С 1/00, електромагнітний фільтр-сепаратор / Масюткін Є.П., Гулевський В.Б., Просвірнін В.І., Масюткін Д.Є. (UA).-200504571; Заявл. 16.05.2005; Опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12. 2. Пат. UA 52441, МПК В03С 1/02, Магнітний відстійник / Масюткін Є. П., Просвірнін В.І., Гулевский В.Б., Хасай Д.В. (UA).-2002531; Заявл. 09.03.2010; Опубл. 25.08.2010; Бюл. № 16. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Електромагнітний відстійник, що містить робочу камеру з вхідним та вихідним патрубками, електромагнітну систему з обмотками і магнітопроводом, який відрізняється тим, що між полюсами магнітопроводу встановлені немагнітні конуси з параболічними вершинами, центри яких розташовані над серединою обмоток, на внутрішній поверхні робочої камери напроти середини полюсів установлені каплеподібні перегородки. 1 UA 81563 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electromagnetic settler

Автори англійською

Prosvirin Viktor Ivanovych, Masiutkin Yevhen Petrovych, Avdieiev Borys Oleksandrovych, Prosvirina Elvira Viktorivna, Masiutkin Dmytro Yevhenovych

Назва патенту російською

Электромагнитный отстойник

Автори російською

Просвирин Виктор Иванович, Масюткин Евгений Петрович, Авдеев Борис Александрович, Просвирина Эльвира Викторовна, Масюткин Дмитрий Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B03C 1/00

Мітки: відстійник, електромагнітний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81563-elektromagnitnijj-vidstijjnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електромагнітний відстійник</a>

Подібні патенти