Спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив “гранфоска”

Номер патенту: 81278

Опубліковано: 25.06.2013

Автор: Щіпановський Олександр Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, перемішують її, зволожують, гранулюють і сушать продукт, який відрізняється тим, що у шихту перед стадією гранулювання додатково додають пластифікатор 15-21 мас. % щільність якого становить 1,15-1,25 кг/дм і гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 12-13 %, або застосовують вологу шихту, калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують пульпу на основі скруберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Калімаг" або "Калімаг Супер" (К2О не менш 35 %) або хлориду калію.

3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують солі сірчаної кислоти, наприклад, сульфат амонію або сульфат калію.

Текст

Реферат: UA 81278 U UA 81278 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів одержання гранульованого добрива з фосфатної сировини, яке надалі використовується в сільському господарстві для розкислення ґрунту, підвищення його родючості й врожайності сільськогосподарських культур. Найбільш дешевим фосфорним добривом є добриво на основі фосфоритного борошна, яке являє собою мелений природний фосфорит. Крім того, фосфоритне борошно містить мінерал глауконіт і двоокис кремнію, що позитивно впливає на структурування ґрунту. До його складу входить спектр необхідних рослинам мікроелементів. При гранулюванні власне фосфоритного борошна без добавок інших солей виходять гранули з поганими фізико-механічними характеристиками (статична міцність не вище 0,6 МПа). Відомий спосіб гранулювання добрива на основі фосфоритного борошна або суміші його з КСІ, в якому гранулюють шихту зі зволоженням її розчином хлористого калію і наступним сушінням, що є по технічній сутності найбільш близьким до пропонованого технічного рішення, й тому прийнятому як прототип. (Авт. свід. СССР N 472922, С 05 В 19/00, 1975 г.). Недоліком даного способу є те, що ця технологія не дозволяє розширити марочний асортимент добрив, що випускаються, а також застосовувати в якості сировини фосфорити з низьким вмістом Р2О5. В основу пропонованого способу одержання добрива поставлена задача створити високоефективний спосіб гранулювання добрива на основі фосфоритного борошна, при якому підвищується якість і міцність гранул і збільшується вихід товарної продукції, а також розширюється сировинна база. Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання гранульованих фосфоровмісних добрив, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, перемішують її, зволожують, гранулюють і сушать продукт, згідно з корисною моделлю, у шихту перед стадією гранулювання додатково додають пластифікатор 153 21 мас. %, щільність якого становить 1,15-1,25 кг/дм і гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 10-12 % або застосовують вологу шихту, калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %. Як пластифікатор можуть використовувати пульпу на основі скруберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Калімаг" або "Калімаг Супер" (К 2О не менш 35 %), або хлориду калію. Як пластифікатор можуть використовувати солі сірчаної кислоти, наприклад сульфат амонію, сульфат калію або сульфат магнію. Наявність в шихті гуматів створює умови хелатоутворення між речовинами гуматів та іонами Са сирих фосфатів, завдяки чому їх розчинність, а отже засвоюваність рослинами збільшується. Технічний результат досягається тим, що в способі отримання гранульованих фосфоровмісних добрив, шляхом використання фосфоритної муки і оптимального підбору інших компонентів, отримують гранульоване комплексне мінеральне добриво, яке ефективно впливає на підвищення врожайності сільськогосподарських культур на усіх видах ґрунтів. Використання всіх істотних ознак, включаючи відмінні, дозволяє одержати технологію виготовлення гранульованого продукту високої якості з гарними показниками виходу товарної фракції. В способі одержання гранульованих фосфоровмісних добрив як фосфоровмісного компонента використовують фосфоритну муку, яка має вміст масової долі загальних фосфатів у перерахунку на Р2О5, %, від 8 % до 29 %. Запропонований як корисна модель спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив "Гранфоска" показаний на наступних прикладах. Приклади конкретного виконання. Приклад № 1. Сухі компоненти в кількості 1 кг фосфоритної муки з вмістом 22 % Р2О5 і 1 кг калімагу (40 % К2О) змішують у змішувачі з пластифікатором у вигляді 0,15 кг 20 % розчину (NH4)2SO4 і 0,12 кг води. Суміш ретельно перемішують і подають на грануляцію, потім сушать і одержують 2,2 кг добрива наступного складу: N2-0,0063 кг або 0,29 %, Р2О5-0,15 кг або 10 %, К2О-0,6 кг або 18,2 %. Приклад 2. Сухі компоненти в кількості 1 кг фосфоритного борошна з вмістом 22 % Р2О5 і 1 кг калімагу (40 % К2О), ОД кг гумату натрію змішують у змішувачі з пластифікатором у вигляді 0,15 кг 20 % розчину (NH4)2SO4 і 0,14 кг води. Суміш ретельно перемішують і подають на грануляцію, потім сушать і одержують 2,2 кг добрива наступного складу: N2-0,0063 кг або 0,29 %, 1 UA 81278 U 5 Р2О5-0,22 кг або 10 %, К2О-0,4 кг або 18,2 %. гумати - 0,03 кг або 1,36 % Використання пропонованого способу одержання гранульованих добрив на основі фосфоритного борошна дозволить отримати мінеральні добрива "Гранфоска", які мають міцність гранул до 1,2 МПа й вихід товарної фракції до 80 %. Крім того, ефективність добрива суттєво підвищується за рахунок введення в його склад гуматів лужних металів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, перемішують її, зволожують, гранулюють і сушать продукт, який відрізняється тим, що у шихту перед стадією гранулювання додатково додають пластифікатор 15-21 мас. % щільність якого становить 1,15-1,25 кг/дм і гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 12-13 %, або застосовують вологу шихту, калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують пульпу на основі скруберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Калімаг" або "Калімаг Супер" (K2О не менш 35 %) або хлориду калію. 3. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують солі сірчаної кислоти, наприклад, сульфат амонію або сульфат калію. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of granulated phosphorus-containing fertilizers "granphoska"

Автори англійською

Schipanovskyi Oleksandr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Способ получения гранулированных фосфорсодержащих удобрений "гранфоска"

Автори російською

Щипановский Александр Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: C05B 19/00

Мітки: одержання, спосіб, фосфоровмісних, добрив, гранульованих, гранфоска

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81278-sposib-oderzhannya-granulovanikh-fosforovmisnikh-dobriv-granfoska.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив “гранфоска”</a>

Подібні патенти