Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хемопроменевої терапії раку прямої кишки шляхом променевої терапії на фоні застосування хемопрепаратів, який відрізняється тим, що проводять внутріпорожнинну променеву терапію в РОД 4 Гр до СОД 12 Гр у поєднанні з дистанційною променевою терапією у РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр на фоні радіомодифікації кселодою в дозі 850 мг/м2 двічі на добу до сумарної дози 40 г протягом всього курсу променевого лікування.

Текст

Реферат: Спосіб хемопроменевої терапії раку прямої кишки шляхом променевої терапії на фоні застосування хемопрепаратів. Проводять внутріпорожнинну променеву терапію в РОД 4 Гр до СОД 12 Гр у поєднанні з дистанційною променевою терапією у РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр на 2 фоні радіомодифікації кселодою в дозі 850 мг/м двічі на добу до сумарної дози 40 г протягом всього курсу променевого лікування. UA 81160 U (54) СПОСІБ ХЕМОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ UA 81160 U UA 81160 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до променевої терапії (ПТ), і може бути використана при лікуванні раку прямої кишки (РПК). Злоякісні новоутвори прямої кишки за своєю поширеністю та смертністю належать до групи онкологічних хвороб, які в структурі онкологічної захворюваності посідають 4-те місце. Основним способом лікування РПК є хірургічний. Проте впродовж останніх десятиліть відсутнє поліпшення віддалених результатів хірургічного лікування при використанні його як самостійного способу (5-річне виживання складає 50-60 %), що зумовлено великою кількістю місцевих рецидивів. Одним з найефективніших способів лікування колоректального раку є ПТ прямої кишки і параректальної клітковини до сумарної осередкової дози (СОД) 30-50 Гр [1]. Проте цей спосіб не забезпечує задовільних результатів лікування: часткова резорбція пухлини складає 50 %, високий рівень токсичності з виникненням ранніх і пізніх ускладнень променевого лікування в 41 % випадків. Найближчим до способу, що заявляється, за технічною суттю та одержуваним ефектом є спосіб хемопроменевого лікування РПК, в якому опромінення проводять стандартним фракціонуванням - разова осередкова доза (РОД) 1,8-2,0 Гр на ізоцентр, 5 разів на тиждень, СОД 45-50 Гр на фоні радіомодифікації комбінацією хемопрепаратів - капецитабіну й іринотекану [2]. Спосіб дозволяє досягти істотного ураження клітин пухлини та зменшити віддалене рецидивування. Проте відомий спосіб не виключає токсичних ускладнень, які виникають при неможливості підвести дозу опромінення безпосередньо до пухлини. В основу корисної моделі поставлено задачу створити такий спосіб хемопроменевої терапії РПК, в якому проведення внутріпорожнинної ПТ поєднано з дистанційною ПТ на фоні радіомодифікації кселодою дозволяє знизити променеве навантаження на здорові органи та тканини і одночасно зменшити кількість променевих реакцій і ускладнень, що підвищує ефективність терапії раку прямої кишки. Поставлена задача вирішується таким чином: у відомому способі хемопроменевої терапії РПК шляхом променевої терапії на фоні застосування хемопрепаратів, згідно з корисною моделлю, проводять внутріпорожнинну ПТ в РОД 4 Гр до СОД 12 Гр у поєднанні з дистанційною променевою терапією у РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр на фоні радіомодифікації кселодою в дозі 2 850 мг/м двічі на добу до сумарної дози 40 г протягом всього курсу променевого лікування. Проведення внутріпорожнинної променевої терапії в РОД 4 Гр до СОД 12 Гр поєднано з дистанційною ПТ на фоні радіомодифікації кселодою підвищує дозу опромінення, що підводиться безпосередньо до пухлини. Таким чином, зменшується кількість токсичних променевих реакцій, зникає необхідність у перервах у лікуванні, пухлина переходить у резектабельну форму, а кількість сфінктерозберігальних операцій збільшується, тобто ефективність хемопроменевої терапії РПК підвищується. Спосіб хемопроменевої терапії РПК, що заявляється, здійснюється таким чином. При встановленні діагнозу - рак прямої кишки - хворому проводять внутріпорожнинну гамматерапію на апараті "Multisource" в поєднанні з дистанційною гамма-терапією на апараті "Teragam K-01". Внутріпорожнинну ПТ проводять з першого дня лікування в РОД 4 Гр на глибину 0,5 см від стінок прямої кишки тричі на тиждень до СОД 12 Гр. Дистанційну ПТ починають проводити наступного дня після 1-го сеансу внутріпорожнинної у режимі класичного фракціонування дробовими фракціями в РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр. До опромінюваного об'єму включають всю пряму кишку і клітковину малого таза, загальні клубові і поперекові лімфатичні вузли. Протягом всього курсу променевого лікування хворий одержує радіомодифікатор 2 кселоду в дозі 850 мг/м двічі на добу до сумарної дози 40 г. Нижче наведено приклад конкретної реалізації способу, що заявляється. Приклад. Історія хвороби № 5821-813, стать чоловіча, вік 67 років, спостерігається в Херсонському онкодиспансері з 25.10.2011 р. з діагнозом аденокарцинома нижньоампулярного відділу прямої кишки Т4N0М0 II ст. Проведено обстеження: ректальне, ректороманоскопію з біопсією, ультразвукове дослідження малого таза та черевної порожнини, мультиспіральну комп'ютерну томографію малого таза. Встановлено наявність пухлини тужавої, циркулярної, нерухомої, завдовжки 10 см, розташованої на відстані 6 см від ануса. Випадок визнаний неоперабельним. З 26.10.2011 р. по 24.11.2011 р. пацієнту проведено курс хемопроменевої терапії згідно зі способом, що заявляється. Хворий отримав внутріпорожнинну променеву терапію у РОД 4 Гр до СОД 12 Гр разом з дистанційною ПТ дробовими фракціями РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр на всю пряму кишку і клітковину малого таза. Протягом всього курсу 2 променевого лікування хворий одержував радіомодифікатор кселоду в дозі 850 мг/м двічі на добу. Сумарна доза кселоди склала 40 г (зріст хворого 170 см, маса тіла 72 кг). При проведенні курсу хемопроменевої терапії за способом, що заявляється, токсичних променевих реакцій не 1 UA 81160 U 5 відзначалося, тому перерви в лікуванні не робили. При контрольному обстеженні через 3 тижні резорбція пухлини більше 50 %. Після проведеного лікування пухлину переведено в операбельну форму і пацієнту проведено оперативне втручання - черевно-анальну резекцію прямої кишки з низведенням сигмоподібної кишки. Щоб довести переваги способу хемопроменевої терапії РПК, що заявляється, проведено порівняльний аналіз із результатами лікування відомим способом (прототипом). Дані порівняльного аналізу наведено в таблиці. Таблиця Порівняльний аналіз ефективності способів хемопроменевої терапії раку прямої кишки Спосіб хемопроменевої терапії РПК що заявляється за прототипом (n=33),абс./% (n=15), абс./% 22/67 13/87 2/6 12/80 1/3 10/67 6/18 13/87 нема 3/20 31/94 11/73 Критерій ефективності лікування Фіксовані ускладнення лікування РПК Ректит/ентероколіт Цистит Епідерміт Перерви в лікуванні Переведення в резектабельну форму Проведення сфінктерозберігальних операцій 10 15 20 25 25/76 7/47 З таблиці видно, що при використанні способу хемопроменевої терапії РПК, що заявляється, зменшується кількість токсичних ускладнень ректиту до 6 %, циститу до 3 %, епідерміту до 18 %; ускладнення, асоційовані з різними компонентами лікування, складають 67 %; перерви в лікуванні відсутні; збільшується кількість проведення сфінктерозберігальних операцій і переведення пухлини в резектабельну форму відповідно до 76 та 94 %. Таким чином, використання способу хемопроменевої терапії РПК, що заявляється, дозволяє: - зменшити кількість та тяжкість перебігу токсичних променевих реакцій; - виключити перерви під час лікування; - збільшити частість сфінктерозберігальних операцій через регресію пухлини дистальних відділів прямої кишки. Перелік посилань 1. Гарин А.М. Базин И.С. Злокачественные опухоли пищеварительной системы / А.М. Гарин, И.С. Базин - М.: Инфомедиа паблишерз, 2003.-264 с. 2. Тюряева Е.И. Химиолучевое лечение рака прямой кишки / Е.И. Тюряева // Практическая онкология.-2008. - Т. 9, № 1. - С. 31-38. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Спосіб хемопроменевої терапії раку прямої кишки шляхом променевої терапії на фоні застосування хемопрепаратів, який відрізняється тим, що проводять внутріпорожнинну променеву терапію в РОД 4 Гр до СОД 12 Гр у поєднанні з дистанційною променевою терапією 2 у РОД 1,8 Гр до СОД 30,6 Гр на фоні радіомодифікації кселодою в дозі 850 мг/м двічі на добу до сумарної дози 40 г протягом всього курсу променевого лікування. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for radiochemotherapy of rectal cancer

Автори англійською

Demchenko Vijtoriia Mykolaivna, Svynarenko Andrii Viktorovych, Starenkyi Viktor Petrovych, Sukhina Olena Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ химиолучевой терапии рака прямой кишки

Автори російською

Демченко Виктория Николаевна, Свинаренко Андрей Викторович, Старенький Виктор Петрович, Сухина Елена Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: раку, терапії, прямої, кишки, хемопроменевої, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81160-sposib-khemopromenevo-terapi-raku-pryamo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хемопроменевої терапії раку прямої кишки</a>

Подібні патенти