Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб управління гальмовою силою транспортного засобу, що включає прикладання зусилля на гальмову колодку, подачу струму на колісну пару, зняття зусилля, знеструмлення, який відрізняється тим, що попередньо задають період гальмування, в процесі прикладання зусилля подають струм на колодку, у кінці періоду знеструмлюють останню та знімають зусилля.

Текст

Реферат: Спосіб управління гальмовою силою транспортного засобу включає прикладання зусилля на гальмову колодку, подачу струму на колісну пару, зняття зусилля, знеструмлення. Попередньо задають період гальмування, в процесі прикладання зусилля подають струм на колодку, у кінці періоду знеструмлюють останню та знімають зусилля. UA 81075 U (12) UA 81075 U UA 81075 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гірничої техніки, а саме до шахтного локомотивного рейкового транспорту і може застосовуватися на інших транспортних засобах з електричними приводами та трансмісіями. Відомий спосіб реалізації гальмового зусилля шахтним локомотивом, наприклад електровозом, що обладнано привідними двигунами, редукторами, колісними парами та колодково-колісним гальмом, зусилля якого обмежується силою тертя між колесом та колодкою і яке залежить від сили притискання останньої, матеріалів пари тертя та стану їх поверхонь [Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. -3-є вид. /Авт. доповнень, змін та корегування: М.Я. Біліченко, Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич та інш. -Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 636 с.]: Fmp  K *  , де K - сила притискання колодки до колеса;  - коефіцієнт тертя у зоні контакту колодки і колеса. Недоліком цього способу є, в залежності від умов експлуатації, часто недостатнє гальмове зусилля для забезпечення нормованого гальмового шляху потяга внаслідок нестабільності величини коефіцієнта тертя та значний знос робочих поверхонь колісних пар. Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб одержання і регулювання додаткового тягового зусилля контактного локомотива за рахунок застосування електропластичного ефекту, що виникає у зоні контакту колеса та рейки під час проходження електричного струму і суттєво підвищує зчеплення між ними [Измеров О. Сцепление - вдвое?/ Електронний ресурс/: NZdclub. ucoz/ru/publ/sceplenie vdvoe/1-1-0-1]. Недоліками цього способу є незручність застосування у гальмовому режимі роботи локомотива, низькі показники надійності та безпеки через нестабільність величини електричного опору у зоні контакту колеса з рейкою, яка залежить від геометричних недосконалостей колісних пар, рейкового шляху та стану їх поверхонь. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу управління гальмовою силою транспортного засобу, у якому шляхом введення нових технологічних операцій досягається стабільність гальмової сили незалежно від геометричних недосконалостей колісних пар, рейкового шляху та стану їх поверхонь і, за рахунок цього, підвищення продуктивності внаслідок збільшення кількості вагонеток у составі та швидкості руху останнього, надійності та безпеки експлуатації через зменшення зносу колісних пар. Поставлена задача вирішується тим, що у способі управління гальмовою силою транспортного засобу, що включає прикладання зусилля на гальмову колодку, подачу струму на колісну пару, зняття зусилля, знеструмлення, згідно з корисною моделлю, попередньо задають період гальмування, в процесі прикладання зусилля подають струм на колодку, у кінці періоду знеструмлюють останню та знімають зусилля. На кресленні показане колодкове гальмо транспортного засобу, принципова схема. Колісна пара 1 транспортного засобу, що встановлена на рейковому шляху 2, обладнана привідним блоком 3, до складу якого входять електричний двигун, з'єднаний з контактним дротом 7 через струмоприймач 8 та регулюючий пристрій 6, та редуктор, гальмовим струмопровідним барабаном 4. Гальмова колодка 5 встановлена на рамі транспортного засобу з можливістю притискання її до гальмового барабана 4, встановленого на осі колісної пари, та поєднання з контактним дротом 7 через струмоприймач 8 та регулюючий пристрій 6. Спосіб реалізується наступним чином. У тяговому режимі роботи транспортного засобу електричний двигун привідного блока 3 живиться від контактного дроту 7 через струмоприймач 8 та регулюючий пристрій 6. Під час переходу у гальмівний режим двигун приводного блока 3 знеструмлюють за допомогою регулюючого пристрою 6, гальмову колодку 5 притискають до поверхні гальмового барабана 4 за допомогою приводу, наприклад пневматичного, і з'єднують її через регулюючий пристрій 6 та струмоприймач 8 з контактною мережею. Таким чином утворюється електричний ланцюг: контактний дріт 7 - струмоприймач 8 - регулюючий пристрій 6 - гальмівна колодка 5 - гальмівний барабан 4 - колісна пара 1 - рейковий шлях 2. Під час проходження електричного струму через зону контакту колодки 5 і барабана 4 виникає електропластичний ефект, що підвищує коефіцієнт тертя між ними, при цьому силу струму регулюють за допомогою регулюючого пристрою 6, наприклад реостатного, та у період гальмування забезпечують можливість управління гальмовою силою транспортного засобу незалежно від стану поверхонь та геометричних недосконалостей колісних пар і рейкового шляху. Введення у конструкцію транспортного засобу струмопровідного гальмового барабана, що жорстко зафіксований на осі колісної пари, дає можливість виключити контакт колеса з 1 UA 81075 U 5 колодкою, суттєво знизити знос робочої поверхні колісних пар і, тим самим, підвищити надійність та безпеку експлуатації шахтного транспорту. Застосування гальмової колодки, що з'єднана з контактною мережею, дозволяє одержати її надійний контакт з гальмовим барабаном та реалізувати електропластичний ефект, суттєво підвищити силу тертя і гальмову силу транспортного засобу в цілому і, як наслідок, його продуктивність. Спосіб управління гальмовою силою транспортного засобу, що пропонується, дозволяє знизити знос коліс локомотива, підвищити продуктивність, надійність та безпеку експлуатації шахтного рейкового транспорту. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб управління гальмовою силою транспортного засобу, що включає прикладання зусилля на гальмову колодку, подачу струму на колісну пару, зняття зусилля, знеструмлення, який відрізняється тим, що попередньо задають період гальмування, в процесі прикладання зусилля подають струм на колодку, у кінці періоду знеструмлюють останню та знімають зусилля. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for control of braking force of vehicle

Автори англійською

Denyschenko Oleksandr Valeriiovych, Koptovets Oleksandr Mykolaiovych, Bartashevskyi Stanislav Yevhenovych

Назва патенту російською

Способ управления тормозной силой транспортного средства

Автори російською

Денищенко Александр Валерьевич, Коптовец Александр Николаевич, Барташевский Станислав Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B61B 7/00, E21F 13/00, B61C 15/00

Мітки: силою, гальмовою, засобу, управління, транспортного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81075-sposib-upravlinnya-galmovoyu-siloyu-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб управління гальмовою силою транспортного засобу</a>

Подібні патенти