Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Рейкове гальмо шахтного локомотива, що містить котушку, яка встановлена у магнітопроводі, джерело електричного струму, яке відрізняється тим, що введено комутаційний елемент між джерелом струму, котушкою та магнітопроводом з можливістю подачі струму в останній у момент гальмування.

Текст

Реферат: Рейкове гальмо шахтного локомотива містить котушку, яка встановлена у магнітопроводі, джерело електричного струму. Введено комутаційний елемент між джерелом струму, котушкою та магнітопроводом з можливістю подачі струму в останній у момент гальмування. UA 81074 U (12) UA 81074 U UA 81074 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до гірничої техніки, а саме до шахтного локомотивного рейкового транспорту, і може застосовуватися на засобах залізничного та монорейкового транспорту. Відоме магнітнорейкове гальмо, що включає електромагніт, збуджуваний струмом, що проходить обмоткою котушки, яка встановлена на осерді магнітопроводу, що утворений ним та двома полюсами зі змінними полозами. Замикаючою частиною електромагніту служить головка рейки [Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. -3-є вид. / Авт. доповнень, змін та корегування: М.Я. Біліченко, Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич та інш. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 636 с.] (копія додається). Недоліком такого технічного рішення є недостатня гальмова сила та її залежність від стану поверхні рейкового шляху. Найбільш близьким по технічній суті рішенням є електровоз, у якому задля підвищення тягового зусилля за рахунок електропластичного ефекту у місце контакту колеса та рейки подається електричний струм від окремого джерела, що регулюється [Измеров О. Сцепление вдвое?/ Електронний ресурс/: NZdclub. ucoz/ru/publ/sceplenie vdvoe/1-1-0-1] (копія додається). Основним недоліком цієї конструкції є складність її застосування для гальмового режиму роботи локомотива у шахтних умовах. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення рейкового гальма локомотива, у якому шляхом введення нових елементів досягається можливість збільшення гальмового зусилля, зменшення гальмового шляху та його залежності від стану поверхні рейкового шляху і, за рахунок цього, поліпшення основних експлуатаційних характеристик локомотивного транспорту та його безпеки. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому рейковому гальмі, що включає котушку, яка встановлена у магнітопроводі, джерело електричного струму, згідно з корисною моделлю введено комутаційний елемент між джерелом струму, котушкою та магнітопроводом з можливістю подачі струму в останній у момент гальмування. На Фіг. 1 наведено принципову електричну схему рейкового гальма у момент вмикання струму; на Фіг. 2 - те ж, після контакту магнітопроводу з рейковим шляхом. Рейкове гальмо шахтного локомотива містить джерело електричного струму 1, котушку 2, зв'язану з останнім через комутаційний елемент 5, магнітопровід 3, що має можливість контакту з рейковим шляхом 4, колісні пари 6, електричні провідники 7 та пружини 8, що встановлені між рамою локомотива та магнітопроводом. При цьому в момент гальмування утворюється електричний ланцюг: джерело струму 1 - котушка 2 - магнітопровід 3 - рейка 4 - колісна пара 6 джерело струму 1. Рейкове гальмо шахтного локомотива працює наступним чином. У разі необхідності гальмування машиніст локомотива вмикає комутаційний елемент 5. При цьому джерело струму 1 через провідники 7 поєднується з котушкою 2, у магнітопроводі 3 виникає магнітне поле, яке долає опір пружин 8, замикається через головку рейки 4 і спричиняє силу притискання магнітопроводу 3 до неї. Після контакту між ними за допомогою комутаційного елементу 5 з'єднують один кінець котушки 2 з корпусом магнітопроводу 3, а джерело струму 1 з колісною парою 6. Під час протікання електричного струму у місці контакту магнітопроводу 3 і рейки 4 виникає електропластичний ефект, зростає коефіцієнт тертя і, як наслідок, підвищується гальмова сила. У разі необхідності припинення гальмування котушку 2 знеструмлюють за допомогою комутаційного пристрою 5 і магнітопровід 3 виходить із взаємодії з рейкою 4 під дією сили стиснених пружин 8. Пропускання електричного струму через контакт полозів магнітопроводу з рейкою забезпечує підвищення коефіцієнта тертя між ними і, тим самим, суттєво збільшує величину гальмової сили. Запропонована схема з комутаційним елементом дозволяє забезпечити швидкий необхідний перехід від режиму звичайного гальмування до режиму підсиленого гальмування. Застосування корисної моделі дозволить підвищити ефективність гальмової системи локомотива, його продуктивність через збільшення кількості судин у составі та швидкості руху останнього, безпеку експлуатації завдяки зменшенню довжини гальмового шляху. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Рейкове гальмо шахтного локомотива, що містить котушку, яка встановлена у магнітопроводі, джерело електричного струму, яке відрізняється тим, що введено комутаційний елемент між джерелом струму, котушкою та магнітопроводом з можливістю подачі струму в останній у момент гальмування. 1 UA 81074 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rail brake of mine locomotive

Автори англійською

Denyschenko Oleksandr Valeriiovych, Koptovets Oleksandr Mykolaiovych, Bartashevskyi Stanislav Yevhenovych, Krasylnykova Natalia Yuriivna

Назва патенту російською

Рельсовый тормоз шахтного локомотива

Автори російською

Денищенко Александр Валерьевич, Коптовец Александр Николаевич, Барташевский Станислав Евгеньевич, Красильникова Наталья Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: E21F 13/00, B61C 15/00, B61B 7/00

Мітки: локомотива, рейкове, шахтного, гальмо

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-81074-rejjkove-galmo-shakhtnogo-lokomotiva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рейкове гальмо шахтного локомотива</a>

Подібні патенти