Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Високовольтний захищений провід, який складається зі струмопровідного осердя та оболонки з поліетилену, який відрізняється тим, що додатково містить послідовно нанесені на осердя шар полімерного провідникового матеріалу та шар поліетилену низької густини, а оболонка виконана з поліетилену високої густини.

Текст

Реферат: Високовольтний захищений провід складається зі струмопровідного осердя та оболонки з поліетилену. Додатково містить послідовно нанесені на осердя шар полімерного провідникового матеріалу та шар поліетилену низької густини, а оболонка виконана з поліетилену високої густини. UA 80677 U (54) ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ ПРОВІД UA 80677 U UA 80677 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до силових електричних кабелів і проводів. Відомий провід для повітряних електромереж, що містить струмопровідне осердя, виготовлене зі сталевих і алюмінієвих провідників, скручених між собою /1/. Недоліком проводу є те, що провід за певних погодних умов може вкривати ожеледь, що призводить до його обривів. Найбільш близьким до запропонованого рішення є високовольтний безпечний провід, який складається зі струмопровідного осердя та оболонки з поліетилену /2/. В ньому за рахунок теплоізоляції проводу поліетиленовою оболонкою виключено намерзання ожеледі. Його недоліком є невисока стійкість до дії часткових розрядів, які значно знижують електричну міцність оболонки з поліетилену. Задачею корисної моделі є підвищення стійкості проводу до дії часткових розрядів та підвищення електричної його міцності. Поставлена задача вирішується застосуванням та взаємозв'язком додаткових конструктивних елементів з особливими фізико-механічними властивостями. Провід додатково містить послідовно нанесені на осердя шар полімерного провідникового матеріалу та шар поліетилену низької густини, а оболонка виконана з поліетилену високої густини. На кресленні наведено схематичне зображення перерізу запропонованого проводу. Він містить струмопровідне осердя 1, шар полімерного провідникового матеріалу 2, шар поліетилену низької густини 3, оболонку 4 з поліетилену високої густини. Провід працює так. Струмопровідне осердя 1 може бути суцільним або скрученим з окремих провідників, виготовлених з алюмінієвого сплаву підвищеної міцності, що забезпечує підвищену міцність проводу на розрив. Для підвищення заповнення перерізу скрученого осердя провідником воно може бути ущільненим. Шар полімерного провідникового матеріалу 2 знижує напруженість електричного поля на неоднорідностях струмопровідного осердя і тим самим значно знижує рівень часткових розрядів, які призводять до деструкції оболонки 4. Для підвищення електричної міцності проводу на шар полімерного провідникового матеріалу 2, у вигляді поліетилену з додаванням сажі, нанесено шар поліетилену низької густини, який головним чином сприймає дію електричної напруги. Оболонка 4 виконана зі світлостабілізованого поліетилену високої густини, що забезпечує її механічну стійкість, стійкість до погодних умов та дії сонячного випромінювання та додатково забезпечує захист шару поліетилену низької густини 3. Таким чином оболонка 4 забезпечує в основному стійкість проводу до дії фізико-механічних факторів, а шар поліетилену низької густини 3 забезпечує його стійкість до дії електричної напруги. Разом оболонка 4, шар 3 та шар полімерного провідникового матеріалу 2 забезпечують розподіл електричної напруги так, що при цьому суттєво знижується дія часткових розрядів, виключається ураження електричною напругою та підвищується термін експлуатації проводу. Для підвищення стійкості проводу до повздовжнього поширення вологи вільні проміжки струмопровідного осердя можуть бути заповнені водоблокувальними нитками чи водонабухаючим порошком. Виготовлені зразки проводу успішно пройшли випробування на відповідність вимогам міжнародного стандарту EN 50397-1 та визнані придатними до використання в повітряних лініях сучасних силових електромереж. Джерела інформації: 1. Деклараційний патент України на корисну модель UA 7381, МПК 7Н01В 5/02, заявлено 07.12.04, опубл. 15.06.05, бюл. № 6, заявник ЗАТ "Завод Південкабель". 2. Деклараційний патент України на корисну модель UA 9743, МПК 7 Н01В 5/02, заявлено 25.03.05, опубл. 17.10.05, бюл. № 10, заявник ЗАТ "Завод Південкабель". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Високовольтний захищений провід, який складається зі струмопровідного осердя та оболонки з поліетилену, який відрізняється тим, що додатково містить послідовно нанесені на осердя шар полімерного провідникового матеріалу та шар поліетилену низької густини, а оболонка виконана з поліетилену високої густини. 1 UA 80677 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Protected high-voltage conductor

Автори англійською

Zolotariov Volodymyr Mykhailovych, Karpushenko Vasyl Petrovych, Antonets Yurii Panasovych, Naumenko Mykola Oleksiiovych, Mudrachenko Daria Oleksiivna

Назва патенту російською

Высоковольтный защищенный провод

Автори російською

Золотарёв Владимир Михайлович, Карпушенко Василий Петрович, Антонец Тарас Юрьевич, Науменко Николай Алексеевич, Мудраченко Дарья Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: H01B 5/00

Мітки: захищений, високовольтний, провід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80677-visokovoltnijj-zakhishhenijj-provid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Високовольтний захищений провід</a>

Подібні патенти