Циліндро-конічний танк для зброджування пива

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циліндро-конічний танк для зброджування пива, що складається з циліндричного корпуса, конічного днища, сорочки охолодження, патрубків введення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки, який відрізняється тим, що він устаткований циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, дворівневого барботажного газорозподілювача, контролера і датчиків температур.

Текст

Реферат: UA 80625 U UA 80625 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Циліндро-конічний танк для зброджування пива належить до технологічного обладнання, яке призначене для зброджування пива, і може бути використаний в спиртовій, виноробній та квасній галузях. Відомий циліндро-конічний танк (В. Кунце. Технология солода и пива. - С.Петербург, Профессия, 2001.-912 с), який складається з циліндричного корпуса, конічного днища, сорочки охолодження, патрубків введення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Але вказаний циліндро-конічний танк не забезпечує необхідний рівень гомогенізації середовища, наслідком чого є утворення локальних зон з різними температурами, обмеження зброджування вуглеводів та зниження продуктивності. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення циліндро-конічного танка шляхом зміни конструкції, що забезпечить необхідний рівень гомогенізації середовища, вирівнювання температури у всьому об'ємі танка, підвищення рівня зброджування та продуктивності. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що циліндро-конічний танк для зброджування пива складається з циліндричного корпусу, комічного днища, сорочки охолодження, патрубків введення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Згідно з корисною моделлю пристрій устатковано циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, дворівневого барботажного газорозподілювача, контролера і дaтчиків температур. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується наступний. Устаткування циліндро-конічного танка для зброджування пива циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, дворівневого барботажного газорозподілювача, контролера і датчиків температур забезпечить необхідний рівень гомогенізації середовища, вирівнювання температурних режимів у всьому об'ємі танка та покращення якості продукту. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний результат. На кресленні показано циліндро-конічний танк для зброджування пива, що складається з циліндричного корпуса 1, конічного днища 2, сорочки охолодження 3, патрубків введення 4 та відведення 5 середовища, запобіжного клапана 6, клапана санітарної обробки 7, трубопроводів циркуляційного контуру 8, компресора 9, дворівневого барботажного газорозподілювача 10, контролера 11 і датчиків температур 12. Циліндро-конічний танк для зброджування пива працює наступним чином. Через патрубок введення середовища 4 здійснюється заповнення об'ємів конічного днища 2 і циліндричного корпуса 1. В процесі бродіння відбувається насичення середовища діоксидом вуглецю, зростає внутрішній тиск в газовому просторі циліндричного корпуса. Теплота, яка виділяється при бродінні, відводиться через сорочку охолодження 3. Наявність сполучення зовнішньої сорочки охолодження і нижньої конічної частини приводить до затримки в останній найбільш охолодженої частини середовища. Подавання газової фази трубопроводом 8 за допомогою компресора 9 і розподілення її в дворівневому барботажному розподільнику 10 забезпечує перемішування середовища і вирівнювання температур. Перший рівень барботажного розподільника встановлено у нижній частині конічного днища, а верхній рівень -у нижній частині циліндричного корпуса біля стінки. Подача діоксиду вуглецю у нижню частину конічного днища створює циркуляційний контур, який сприяє підніманню найбільш охолодженого середовища у верхню частину циліндро-конічного танка, що забезпечує його перемішування і вирівнювання температур у всьому об'ємі танка. Надходження стиснутого СО2 у верхній рівень барботажного розподілювача дозволяє: зупинити опускання охолодженої частини середовища. Режими і напрямки подавання газової фази компресором визначаються контролером 11 з врахуванням даних, отриманих від розміщених в локальних зонах датчиків температури 12. При підвищенні тиску газової фази вище допустимої норми спрацьовує запобіжний клапан 6. По завершенні зброджування середовище відводиться через патрубок 5. Для санітарної обробки ємкості використовується клапан 7. Технічний результат полягає у забезпеченні необхідного рівня гомогенізації середовища, вирівнювання температури у всьому об'ємі танка та підвищенні рівня зброджування і продуктивності. 1 UA 80625 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Циліндро-конічний танк для зброджування пива, що складається з циліндричного корпуса, конічного днища, сорочки охолодження, патрубків введення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки, який відрізняється тим, що він устаткований циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, дворівневого барботажного газорозподілювача, контролера і датчиків температур. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cylindrical-cone tank for beer fermentation

Автори англійською

Koval Olha Volodymyrivna, Piddubnyi Volodymyr Antonovych

Назва патенту російською

Цилиндро-конический танк для сбраживания пива

Автори російською

Коваль Ольга Владимировна, Поддубный Владимир Антонович

МПК / Мітки

МПК: C12C 13/00

Мітки: зброджування, пива, танк, циліндро-конічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80625-cilindro-konichnijj-tank-dlya-zbrodzhuvannya-piva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циліндро-конічний танк для зброджування пива</a>

Подібні патенти