Спосіб лікування гнійно-некротичних процесів при цукровому діабеті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування гнійно-некротичних процесів при цукровому діабеті, який полягає у канюлюванні нижньої надчеревної артерії з наступним внутрішньоартеріальним введенням препаратів, який відрізняється тим, що проводять реґіонарне введення фібринолізину в дозі 2,0 тис. ОД і 1 тис. ОД гепарину протягом 170-180 хвилин, один раз на добу, впродовж 5-7 діб.

Текст

Реферат: Спосіб лікування гнійно-некротичних процесів при цукровому діабеті, який полягає у канюлюванні нижньої надчеревної артерії з наступним внутрішньоартеріальним введенням препаратів, крім того проводять реґіонарне введення фібринолізину в дозі 2,0 тис. ОД і 1 тис. ОД гепарину протягом 170-180 хвилин, один раз на добу, впродовж 5-7 діб. UA 80570 U (12) UA 80570 U UA 80570 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і призначена для лікування хворих з цукровим діабетом, ускладненим гнійно-некротичним процесом. Відомі методи хірургічного лікування хворих з цукровим діабетом, ускладненим гнійнонекротичним процесом, а саме санації вогнища, нефректомії, ампутації на різних рівнях [1]. Недоліком цих методів є те, що при цих процесах в зоні пошкодження і навколо неї спостерігаються тромбози мікроциркуляторного русла, що погіршує можливості консервативного лікування даного процесу і доставку медикаментозних препаратів в зону пошкодження [2, 3]. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб лікування синдрому гнійнонекротичних процесів м'яких тканин, який полягає у реґіонарній інфузії медикаментозних препаратів, через канюльовану нижню надчеревну артерію [4] В основу корисної моделі поставлена задача створення способу лікування хворих з цукровим діабетом, ускладненим гнійно-некротичним процесом, за рахунок вибору додаткових відомих чинників, які ефективно впливають на процес лікування. Суть корисної моделі: У хворих із ускладненим гнійно-некротичним процесом м'яких тканин, на фоні цукрового діабету в умовах операційної із збереженням всіх правил асептики і антисептики проводиться канюлювання нижньої надчеревної артерії з наступним внутрішньоартеріальним введенням фібринолізину в дозі - 2,0 тис ОД і 1 тис. ОД гепарину протягом 170-180 хвилин, один раз на добу, впродовж 5-7 діб, з наступним введенням медикаментозних препаратів за показами. За рахунок сукупності ознак, а саме, що запропоновано як додаткові чинники проводити комплексне лікування, яке включає катетеризацію нижньої надчеревної артерії з наступним введенням фібринолізину, маємо достатнє рішення виконання поставленої задачі. Під нашим спостереженням знаходилося 43 хворих із діагностованим периферичним ураженням судин нижніх кінцівок атеросклеротичним процесом, ускладненим гнійнонекротичним процесом тканин стопи, на фоні цукрового діабету. Основними клінічними симптомами були: постійний біль в кінцівці, трофічні або некротичні виразки на стопі, гангрена пальців стопи. Використані методи дослідження (ультразвукові, нашкірне визначення напруги кисню, ангіографія, цитологічне і гістологічне дослідження дна і країв рани, мікробіологічне дослідження) дозволили об'єктивно оцінити динаміку змін загоєння гнійної рани. Об'єм оперативного втручання включав у себе: катетеризацію верхньої надчеревної артерії із наступним внутрішньоартеріальним введенням препарату фібринолізину один раз на добу в дозі 2,0 тис. ОД і 1 тис. ОД гепарину, впродовж - 170-180 хвилин, впродовж 5-7 діб, з наступним введенням медикаментозних препаратів за показами, санацію гнійно-некротичного вогнища (21 хворих). Контролем слугувала група хворих, яким було проведено лише операцію канюлювання верхньої надчеревної артерії з наступним введенням медикаментозних препаратів, санацію вогнища (22 хворих). В першій групі у хворих в післяопераційному періоді клінічно відмічено позитивну динаміку клінічної картини - обмеження некрозів, епітелізація трофічних виразок, загоєння післяопераційних ран. При цитологічному дослідженні різке зменшення кількості мікроорганізмів, фагоцитоз енергійний і завершений, некробіотичні зміни в клітинах протікають помірно. В мазках, окрім нейтрофілів, визначаються фібробласти, лімфоцити, моноцити, епітеліальні клітини. При гістологічному дослідженні збільшення проліферації ендотеліальних клітин. При мікробіологічному досліджені ран, зменшення кількості мікроорганізмів в рані. Середній показник кількості колонієутворюючих одиниць до санації вогнища склав lg = 6,533 ± 0,19 на 1 г тканини; після санації – lg = 4,80 ± 0,09. Критерієм "чистоти хронічної рани" є рівень 5 мікробного обсіменіння не більше 5 × 10 на 1 г тканини. Спостерігали незначне зростання доплер-тиску на периферичних артеріях, зростання нашкірної напруги кисню на 36-40 % на тканинах стопи. За ангіографічними ознаками спостерігали розвиток колатералей. При аналізі результатів було визначено, що позитивний результат отримано у 81 % випадків хворих першої групи, проти 54,5 % у контрольній групі. Приклад конкретного застосування способу. Хворий А., 65 р. знаходився на стаціонарному лікування в хірургічному відділенні з 02.10.2011 по 17.10.2011 р. з діагнозом: Діабетична макроангіопатія нижніх кінцівок, периферична форма, вологої гангрени I пальця лівої стопи. Обстеження: Загальний аналіз крові - ер. 3,52.10 12/л, Нв-106 г/л, лейк. 10,4.10 9/л, ШОЕ 65 мм/год., цукор крові - 15,3 мм/л, білірубін 13,2 ммм/л, сечовина - 8,4 мм/л, холестерин 4,10 мм/л. Заг. ан сечі: питома вага 016, білок 0,066, лейк. 4-6-8 в п.з., цукор, білок - не виявлені. ЕКГ - помірні зміни в міокарді. Флюорообстеження органів грудної клітки - вікові зміни. 03.10.2011 р. під спинномозковою анестезією проведена операція катетеризація лівої надчеревної артерії із наступним реґіонарним введенням фібринолізину, в дозі - 2,0 тис. ОД і 1 1 UA 80570 U 5 10 15 тис. ОД гепарину, один раз на добу, впродовж - 170-180 хвилин, впродовж 5-7 діб. Хворий отримав системну і регіонарну антибіотикотерапію. Санація гнійно-некротичного вогнища ампутація I-го пальця стопи. В післяопераційному періоді хворому проведено комплексне консервативне лікування. Внаслідок проведеного лікування стан хворого покращився, рана зажила первинним натягом, в задовільному стані хворий виписаний додому. Джерела інформації: 1. Асланов А.Д., Косенков А.Н., Мизаушев Б.А. Тактика хирургического лечения больных с хронической критической ишемией нижних конечностей // Пособие для врачей. - 2006. - 51 с. 2. Международное соглашение по диабетической стопе. - М.: Берег, 2000. – 96 с. 3. Найближчі та віддалені результати хірургічного лікування діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок // Мішалов В.Г., Коваль Б.М., Черняк В.А. - Практична медицина.-2008. - № 5. - С. 146149. 4. Патогенетичне обґрунтування комплексного хірургічного лікування хворих на синдром діабетичної стопи // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук. Тернопіль, 2006. - 29 с. - найближчий аналог. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб лікування гнійно-некротичних процесів при цукровому діабеті, який полягає у канюлюванні нижньої надчеревної артерії з наступним внутрішньоартеріальним введенням препаратів, який відрізняється тим, що проводять реґіонарне введення фібринолізину в дозі 2,0 тис. ОД і 1 тис. ОД гепарину протягом 170-180 хвилин, один раз на добу, впродовж 5-7 діб. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating purulonecrotic processes in diabetes mellitus

Автори англійською

Pyptiuk Oleksandr Volodymyrovych, Telemukha Sviatoslav Bohdanovych, Pyptiuk Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ лечения гнойно-некротических процессов при сахарном диабете

Автори російською

Пиптюк Александр Владимирович, Телемуха Святослав Богданович, Пиптюк Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: гнійно-некротичних, діабеті, процесів, спосіб, лікування, цукровому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80570-sposib-likuvannya-gnijjno-nekrotichnikh-procesiv-pri-cukrovomu-diabeti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування гнійно-некротичних процесів при цукровому діабеті</a>

Подібні патенти