Креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи, що містить вертикальну напрямну, з'єднану першою діадою повзунів з першим плечем важеля, друге плече якого зв'язане другою діадою повзунів з першою траверзою, яка встановлена в першій діаді повзунів, другу та третю траверзи, з'єднані між собою хрестоподібним повзуном, який відрізняється тим, що оснащений горизонтальною лінійкою, шарніром, третьою діадою повзунів, Т-подібним повзуном зі стопором, а важіль містить третє плече та з'єднаний з шарніром, встановленим на горизонтальній лінійці, на якій за допомогою Т-подібного повзуна встановлена вертикальна напрямна, з'єднана третьою діадою повзунів з третім плечем важеля, причому друга і третя траверзи встановлені відповідно в другій та третій діадах повзунів.

2. Креслярський пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що плечі важеля з'єднані між собою, утворюючи Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежать на одній прямій.

Текст

Реферат: UA 80424 U UA 80424 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до креслярських пристроїв, зокрема для розмітки кривих, та може бути використана в конструкторських бюро заводів та фабрик легкої промисловості, та в навчальних цілях у ВНЗах. Відомий креслярський пристрій для відтворення кривих, який містить вертикальну напрямну, важіль, перше плече якого зв'язане з вертикальною напрямною першою діадою повзунів, друге плече зв'язане другою діадою повзунів з першою траверзою, яка встановлена на перший діаді повзунів. Крім того, пристрій містить другу та третю траверзи з'єднані між собою хрестоподібним повзуном (Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. Μ.: 1979, т.II, мех-м №1151. - С.243) що дозволяє відтворювати параболу та криву третього порядку під назвою гіперболізм параболи, та не має можливості змінювати параметр параболи та її гіперболізму. Відомий також креслярський пристрій для відтворення кривих, який містить вертикальну напрямну, з'єднану першою діадою повзунів з першим плечем важеля, друге плече якого зв'язане другою діадою повзунів з першою траверзою, яка встановлена в першій діаді повзунів, другу та третю траверзи, з'єднані між собою хрестоподібним повзуном (патент України № 72804, МПК: B43L 11/00, 2012р.). Відомий пристрій дозволяє відтворювати параболу та криву третього порядку, але не має можливості відтворювати гіперболізм параболи. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи, в якому введенням нових елементів та зв'язків, забезпечилась би можливість відтворювати параболу таким чином, щоб в кожній її точці відповідно відтворювався гіперболізм параболи з можливістю регулювання їх параметра, що розширить функціональні можливості пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи, містить вертикальну напрямну, з'єднану першою діадою повзунів з першим плечем важеля, друге плече якого зв'язане другою діадою повзунів з першою траверзою, яка встановлена в першій діаді повзунів, другу та третю траверзи, з'єднані між собою хрестоподібним повзуном, згідно з корисною моделлю, оснащений горизонтальною лінійкою, шарніром, третьою діадою повзунів, Т-подібним повзуном зі стопором, а важіль містить третє плече та з'єднаний з шарніром, встановленим на горизонтальній лінійці, на якій за допомогою Т-подібного повзуна встановлена вертикальна напрямна, з'єднана третьою діадою повзунів з третім плечем важеля, при цьому друга і третя траверзи встановлені відповідно в другій та третій діадах повзунів. Доцільно, щоб плечі важеля були з'єднані між собою, утворюючи Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежали на одній прямій. Виконання конструкції пристрою таким чином, щоб важіль був оснащеним третім плечем, яке за допомогою третьої діади повзунів зв'язане з вертикальною напрямною, та на якій встановлена третя діада повзунів з третьою траверзою, дозволяє відтворювати гіперболізм параболи. Оснащення креслярського пристрою горизонтальною лінійкою та встановленням на ній Т-подібного повзуна зі стопором, на якому кріпиться вертикальна напрямна дозволяє змінювати параметр параболи, що розширює функціональні можливості пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнір 2 (центр якого т. О), за допомогою якого кріпиться Тподібний важіль з плечима 3, 4 та 5. Вертикальна напрямна 6, за допомогою Т-подібного повзуна 7 кріпиться на горизонтальній лінійці 1, стопорним гвинтом 8 (т. А). Плече 3 Т-подібного важеля зв'язане з вертикальною напрямною 6 за допомогою першої діади повзунів 9 (т. В), один з повзунів якої є Т-подібний і на ньому жорстко кріпиться перша траверза 10. Плече 4 Тподібного важеля зв'язане з траверзою 10 за допомогою другої діади повзунів 11 (т. С), один з повзунів якої є Т-подібним і на ньому жорстко кріпиться друга траверза 12. Плечем 5 Тподібного важеля за допомогою третьої діади повзунів 13 (t.D) зв'язане з вертикальною напрямною 6. Один з повзунів третьої діади повзунів 13 є Т-подібний і на ньому жорстко кріпиться третя траверза 14. Друга траверза 12, та третя траверза 14 зв'язані між собою хрестоподібним повзуном 15 (т. Е). Пристрій дозволяє відтворювати параболу по рівнянню 2 Y = аХ (1) де: X- переміщення т. С повздовж координатної осі ОХ; Y- переміщення т. С повздовж координатної осі OY; а- параметр параболи, та криву 3-го порядку, під назвою гіперболізм параболи, згідно з рівнянням 2 3 YX=а, (2), де: X- переміщення т. Е повздовж координатної осі ОХ; Υ- переміщення т. Е повздовж координатної осі ΟΥ. 1 UA 80424 U 5 10 Пристрій працює наступним чином: Горизонтальну лінійку 1 розміщують повздовж координатної осі X шарніром 2 (т. О) на початку координат ΥΟΧ. Вертикальна напрямна 6, за допомогою Т-подібного повзуна 7 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 8 на відстані а з лівого боку від т. О. Обертаючи Т-подібний важіль відносно шарніра 2, його плече 3 приводить до руху першу діаду повзунів 9 повздовж вертикальної напрямної 6 і тим самим приводить до руху першу траверзу 10 відносно вертикальної напрямної 6. Сумісний рух плеча 4 Т-подібного важеля та траверзи 10, дає можливість рухатись в площині другій діаді повзунів 11, та тим самим і другій траверзі 12. В цей час третє плече 5 приводить в рух третю діаду повзунів 13 разом з встановленою на ній траверзою 14. Сумісний рух другої траверзи 12 та третьої траверзи 14 приводить в рух хрестоподібний повзун 15. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в другу діаду повзунів 11 т. С, відтворює параболу по рівнянню (1). Пишучий пристрій, вмонтований в хрестоподібний повзун 15 (1) т. Е, відтворює криву 3-го порядку, під назвою гіперболізм параболи по рівнянню (2). 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 1. Креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи, що містить вертикальну напрямну, з'єднану першою діадою повзунів з першим плечем важеля, друге плече якого зв'язане другою діадою повзунів з першою траверзою, яка встановлена в першій діаді повзунів, другу та третю траверзи, з'єднані між собою хрестоподібним повзуном, який відрізняється тим, що оснащений горизонтальною лінійкою, шарніром, третьою діадою повзунів, Т-подібним повзуном зі стопором, а важіль містить третє плече та з'єднаний з шарніром, встановленим на горизонтальній лінійці, на якій за допомогою Т-подібного повзуна встановлена вертикальна напрямна, з'єднана третьою діадою повзунів з третім плечем важеля, причому друга і третя траверзи встановлені відповідно в другій та третій діадах повзунів. 2. Креслярський пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що плечі важеля з'єднані між собою, утворюючи Т-подібну форму, причому перше і третє плечі лежать на одній прямій. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for converting parabola into parabola hyperbolism

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для преобразования параболы в гиперболизм параболы

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/02

Мітки: гіперболізм, пристрій, перетворення, креслярський, параболи

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80424-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-peretvorennya-paraboli-v-giperbolizm-paraboli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для перетворення параболи в гіперболізм параболи</a>

Подібні патенти