Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Бродильний апарат, що містить циліндричний корпус, конічне днище, технічний люк, патрубок підведення і відведення середовища, запобіжний клапан та клапан санітарної обробки, який відрізняється тим, що оснащений циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, теплообмінника, барботажного газорозподільника, з'єднаного з газовим простором та рідинним середовищем бродильного апарата.

Текст

Реферат: UA 80311 U UA 80311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до технологічного обладнання, яке призначене для зброджування цукровмісних середовищ, і може бути використана в пивоварній, спиртовій, виноробній та квасній галузях. Відомий бродильний апарат [В.О. Маринченко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян та ін. Технологія спирту. "Поділля-2000", 2003, стор. 163, рис. 9.1], що складається з циліндричного корпусу, конічного днища, технічного люка, патрубка підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Але вказаний апарат не забезпечує можливості використання внутрішнього теплового потенціалу, синтезованого в процесі бродіння, та необхідного рівня перемішування середовища. В основу корисної моделі поставлена задача трансформації і використання теплового потенціалу, інтенсифікації процесу бродіння та підвищення продуктивності апарата. Поставлена задача вирішується тим, що бродильний апарат складається з циліндричного корпусу, конічного днища, технічного люка, патрубка підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки. Згідно з корисною моделлю, бродильний апарат устатковано циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, теплообмінника, барботажного газорозподільника, з'єднаного з газовим простором та рідинним середовищем бродильного апарата. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, що пропонуються, і результатом, що очікується, наступний. Забезпечення бродильного апарата циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, теплообмінника, барботажного газорозподільника, з'єднаного з газовим простором та рідинним середовищем бродильного апарата, дає можливість використання внутрішнього теплового потенціалу, синтезованого в процесі бродіння, забезпечення необхідного рівня перемішування середовища та підвищення продуктивності апарата. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному обсязі очікуваний технічний результат. Суть корисної моделі пояснює креслення, де показано бродильний апарат. Він складається з циліндричного корпусу 1, конічного днища 2, технічного люка 3, патрубка 4 підведення та відведення середовища, запобіжного клапана 5, клапана санітарної обробки 6, циркуляційного контуру у складі трубопроводу 7, компресора 8, теплообмінника 9, барботажного газорозподільника 10, з'єднаного з газовим простором та рідинним середовищем бродильного апарата. Бродильний апарат працює наступним чином. Через патрубок 4 підведення середовища здійснюється заповнення об'ємів конічного днища 2 і циліндричного корпусу 1. У процесі бродіння відбувається насичення середовища діоксидом вуглецю, зростає внутрішній тиск в газовому просторі циліндричного корпусу. Стискання газової фази, яка трубопроводом 7 потрапляє у компресор 8, приводить до підвищення температури на виході з компресора 8, що забезпечує відведення теплового потенціалу в теплообміннику 9 проміжним теплоносієм (водою). Високотемпературний потенціал проміжного теплоносія використовується на технологічні потреби, а в результаті розширення охолодженої газової фази в барботажному газорозподільнику 10 здійснюється охолодження середовища. Введення стиснутої газової фази в середовище забезпечує активне перемішування його та інтенсифікує технологічний процес. Після завершення циклу бродіння середовище відводиться з апарату через патрубок відведення середовища 4. Технічний люк 3, запобіжний клапан 5 та клапан санітарної обробки 6 використовуються для технічної підготовки апарата до наступного циклу. Технічний результат полягає в можливості трансформації і використання теплового потенціалу, інтенсифікації процесу бродіння та підвищення продуктивності апарата. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Бродильний апарат, що містить циліндричний корпус, конічне днище, технічний люк, патрубок підведення і відведення середовища, запобіжний клапан та клапан санітарної обробки, який відрізняється тим, що оснащений циркуляційним контуром у складі трубопроводу, компресора, теплообмінника, барботажного газорозподільника, з'єднаного з газовим простором та рідинним середовищем бродильного апарата. 1 UA 80311 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fermenter

Автори англійською

Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Koval Olha Volodymyrivna, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Бродильный аппарат

Автори російською

Поддубный Владимир Антонович, Коваль Ольга Владимировна, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C12F 3/08

Мітки: апарат, бродильний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80311-brodilnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бродильний апарат</a>

Подібні патенти