Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування ішемічного інсульту шляхом призначення лікарських препаратів, який відрізняється тим, що призначають препарат олмесартан медоксоміл в дозі 20 мг 1 раз на добу.

Текст

Реферат: UA 80129 U UA 80129 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології, і може бути використана при лікуванні хворих на ішемічний інсульт. Відомим є спосіб лікування ішемічного інсульту із застосуванням комбінації препаратів цераксону та актовегіну за наступною схемою: перші 5 діб - по 1000 мг цераксону на 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію внутрішньовенно краплинно двічі на добу; з 6 по 14 день по 500 мг цераксону на 100-200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію внутрішньовенно краплинно двічі на добу; з 15 по 21 день - по 500 мг цераксону внутрішньом'язово двічі на добу; після цього здійснюють пероральний прийом цераксону в розчині по 200 мг (2 мл) тричі на добу впродовж місяця, а також з першого дня лікування вводять внутрішньовенно краплинно 10 % розчин актовегіну по 250 мл через день загальною кількістю 5 інфузій (Патент UA № 32828 U, МПК А61К 38/00, Бюл. № 10, 2008). Недоліком способу є довготривалий термін перебування хворих в умовах стаціонару через складну схему лікування, яка зумовлює необхідність тривалого прийому препарату з подальшим переходом на прийом цераксону в амбулаторних умовах, що ускладнює спостереження за хворим. Відомий спосіб лікування гострого церебрального ішемічного інсульту, вибраний як найближчий аналог, що включає проведення так званої базисної терапії - введення гіпотензивних препаратів, реополіглюкіну, серміону, тикліду, гепарину, церебролізину, актовегіну. Вона проводиться відразу після надходження хворого до стаціонару, не залежить від характеру гострого церебрального інсульту й включає заходи, направлені на нормалізацію функції зовнішнього дихання й оксигенації, підтримку системної гемодинаміки, контроль і регуляцію гемостазу, боротьбу з набряком головного мозку, профілактику й лікування інфекційних ускладнень. Заходи по профілактиці останніх включають: дихальні вправи, санацію верхніх дихальних шляхів, фізичні вправи, масаж, повороти хворого кожні дві години, організацію адекватного харчування, у деяких випадках застосування антибактеріальних засобів (Жулев Н.М., Пустозеров В.Г., Жулев С.Н. Цереброваскулярные заболевания. - СПб., 2002. - С. 181-193). Недоліком цього способу є відсутність впливу на добовий профіль артеріального тиску (AT). В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу лікування ішемічного інсульту, в якому за рахунок використання лікарського препарату, досягається вплив на добовий профіль AT, зниження середніх цифр добової систоли AT як денної, так і нічної, зменшення ранкового підйому систолічного AT (CAT) і діастолічного (ДАТ). Поставлена задача вирішується в способі лікування ішемічного інсульту шляхом призначення лікарських препаратів, згідно з корисною моделлю, призначають препарат олмесартан медоксоміл в дозі 20 мг 1 раз на добу. Для підтвердження ефективності запропонованого способу було проведено добове моніторування, яке є унікальним методом для оцінки рівня нічного AT і ступеню його зміни в порівнянні з денними величинами, оскільки нічна гіпертензія асоціюється з поразкою органівмішеней і збільшенням ризику смерті. Тому здатність олмесартану впливати на нічну гіпертензію є важливою властивістю, яка дозволяє не тільки успішно знижувати AT, але і надавати захисну дію на мозок для запобігання таким ускладненням гіпертензії, як судинна деменція і німі лакунарні інфаркти, а також грати роль у вторинній профілактиці цереброваскулярних подій. Ряд експериментальних і клінічних досліджень дозволили встановити, що блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) не тільки дозволяють досягати цільових рівнів AT, але і надають церебропротективну дію при інсульті. Одним з нових представників класу БРА є олмесартан медоксоміл. Для здійснення способу було проведено обстеження 64 хворих гострим ішемічним інсультом, з них 36 чоловіків і 28 жінок (середній вік 64,5±5,3). Всі хворі госпіталізовані у відділення гострої судинної патології Міської клінічної лікарні № 7 м. Харкова на 1-2 добу інсульту. У всіх хворих в анамнезі наголошувалася артеріальна гіпертензія (АГ). У дослідження не включалися хворі в коматозному стані, з ознаками деменції, декомпенсацією соматичних захворювань і симптоматичної АГ. Всім хворим проводили добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у динаміці на 3-5 добу інсульту (після стабілізації стану хворих і AT) і через 90 днів шляхом активного виклику пацієнта в клініку або відвідини вдома (при неможливості пацієнта прибути для обстеження). Після первинного обстеження всі хворі були рандомізовані на 2 групи. Хворим 1-ї групи призначали препарат олмесартан медоксоміл в дозі 20 міліграм 1 раз на добу. Хворі ІІ-ї групи, які склали групу порівняння, приймали гіпотензивні препарати інших класів (не БРА), переважно 1 UA 80129 U 5 10 15 20 25 30 35 40 інгібітори АПФ - еналаприл або лізиноприл в монотерапії або в комбінації з амлодипіном, індапаміном або тіазидним діуретиком. Обстежені хворі обох груп не розрізнялися істотно за демографічними показниками, чинниками серцево-судинного ризику і тяжкості стану за шкалою NIHSS. У 62 з обстежених хворих при розвитку інсульту наголошувався гострий підйом AT, який самостійно знижувався протягом 2-3 діб. Цифри AT зареєстровані під час вступу до стаціонару також не розрізнялися істотно в обох групах. Не дивлячись на наявність АГ в анамнезі, до розвитку інсульту гіпотензивні препарати приймали тільки 43,8 % хворих, переважно приймали інгібітори АПФ (еналаприл, лізіноприл, периндоприл), рідше бета-блокатори, адельфан або діуретики. БРА до розвитку інсульту ніхто з обстежених хворих не приймав. Повторне обстеження пройшли 29 хворих з 1-ї групи, 3 хворих вибули з дослідження - 1 помер (причини смерті з'ясувати не вдалося), 2 відмовилися від повторного обстеження. З ІІ-ї групи вибуло 4 пацієнти - 3 відмовилися від повторного обстеження, з 1 хворим втрачений зв'язок. При аналізі ДМАТ відмічено, що параметри до лікування не розрізнялися істотно між хворими обох груп. Оцінка динаміки через 90 днів після лікування дозволила встановити, що в групі, яка отримувала олмесартан, статистично значуще зниження AT відмічено для САТд, САТн и ДАТн. Зниження ДАТд не було статистично значимим. Також статистично значимо збільшився показник СНС. В групі порівняння не удалося досягнути статистично значимого зниження для САТд, САТн, ДАТд и ДАТн. СНС CAT статистично значущо збільшилася в обох групах, тоді як статистично значуще зниження СНС ДАТ не было досягнуто. У групі хворих, які отримували олмесартан, також статистично значущо зменшився ранковий підйом CAT і ДАТ. У групі порівняння статистично значущого зниження цих показників не відбулося. При порівнянні показників ДМАТ після лікування між досліджуваними групами відмічено, що у хворих 1-ї групи спостерігалося статистично значуще в порівняння з II-ю групою більше зниження САТд (р=0,039) и ДАТн (р=0,009). Таким чином, слід зазначити, що застосування олмесартану медоксомілу в дозі 20 міліграм дозволило не тільки знизити середньодобові цифри CAT і ДАТ, але і успішно нормалізувати добовий профіль AT і впливати на зменшення вранішнього підйому AT і ступінь нічного зниження AT. Це свідчить про те, що олмесартан робить більш виражений вплив на нічну гіпертензію і нормалізує добових профіль AT, чим препарати інших класів. При цьому цільових рівнів AT в групі хворих, які отримували олмесартан, досягли - систоли

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating ischemic stroke

Автори англійською

Dubenko Olha Yevhenivna, Podushka Iryna Ihorivna, Kovtunov Oleh Viktorovych

Назва патенту російською

Способ лечения ишемического инсульта

Автори російською

Дубенко Ольга Евгеньевна, Подушка Ирина Игоревна, Ковтунов Олег Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: інсульту, ішемічного, спосіб, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-80129-sposib-likuvannya-ishemichnogo-insultu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування ішемічного інсульту</a>

Подібні патенти