Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(57) Свердловинна штангова насосна установка двосторонньої дії, яка містить колону підіймальних труб з встановленим на ній з допомогою замкової опори штанговим насосом, включаючим штангу, поршень і циліндр з приймальними клапанами, один із яких розміщений в циліндрі насоса, а другий - ззовні циліндра в порожнині свердловини на рівні нижче крайнього верхнього положення поршня, зв'язаного з приводом і встановленого в циліндрі з утворенням надпоршневої і підпоршневої камер, яка відрізняється тим, що зовнішній приймальний клапан встановлений в замковій опорі з можливістю гідравлічного сполучення надпоршневої камери з порожниною свердловини при ході поршня вниз, при цьому поршень виконаний глухим, циліндр обладнаний кільцевим кожухом і герметизуючим пристроєм, замкова опора обладнана аксіальним каналом для сполучення порожнини кожуха з порожниною колони підіймальних труб і закріпленим над нею додатковим циліндром, сполученим з ним і з'єднаним зі штангою додатковим поршнем із зворотнім клапаном.

Текст

Свердловинна штангова насосна уста новка двосторонньої дії, яка містить колону підіймальних труб з встановленим на ній з допомогою замковоТ опори штанговим насо сом, включаючим штангу, поршень І циліндр з приймальними клапанами, один Із яких розміщений в циліндрі насоса, а другий ззовні циліндра в порожнині свердловини на рівні нижче крайнього верхнього положення поршня, зв'язаного з приводом І встановленого в циліндрі з утворенням иадпоршневої \ підпоршневої камер, яка в І др і з н я є т ь с я тим, що ЗОВНІШНІЙ приймальний клапан встановлений в замковій опорі з можливістю гідравлічного сполучення надпоршневоТ камери з порожниною свердловини при ході поршня вниз, при цьому поршень виконаний глухим, циліндр обладнани й кільцевим кожухо м І герметизуючим пристроєм, замкова опора обладнана аксіальним каналом для сполучення порожнини кожуха з порожниною колони підіймальних труб І закріпленим над нею додатковим циліндром, сполученим з ним І з'єднаним зі штангою додатковим поршнем Із зворотнім клапаном. Винахід відноситься до техніки видобутку нафти, зокрема, до свердловинних штангових насосів двосторонньої дії, І може бути використаний для видобутку нафти Із нафтових свердловин. Найбільш близьким до заявленої установки є свердловинний штанговий н*»сос, включаючий закріплений на колоні підіймальних труб корпус з встановленим в ньому циліндром І поршень з нагнітальним клапаном, приймальні клапани, один Із яких розміщений в циліндрі насоса, а другий ззовні циліндра в порожнині свердловини на рівні нижче крайнього верхнього положення поршня, зв'язаного з привідом І вста новленого в циліндрі з утворенням надпоршневої І підпоршневої камер [1]. В цьому насосі приймальний клапан, закріплений ззовні на циліндрі насоса, що виключає можливість його виконання у вставному варіанті, приводить до збільшення експлуатаційних затрат, ускладнює спуско-підіймальні операції, В основу винаходу покладено завдання створити таку свердловинну штангову насосну установку двосторонньої дії* в якій введення нових елементів І їх взаємне розміщення дало б можливість виконати установку у вставному варіанті І за рахунок цього спростити її експлуатацію. С > 00 о о о О 8000 Суттю винаходу є те, що в свердловинній штанговій насосній установці, утримуючій колону підіймальних труб з встановленим на ній з допомогою замкової опори штанговим насосом, включаючим 5 штангу, поршень І циліндр з приймальними клапанами, один з яких розміщений в циліндрі насоса, а другий - ззовні циліндра в порожнині свердловини на рівні нижче крайнього верхнього положення поршня, 10 з'єднаного з приводом І встановленого в циліндрі з утворенням надпоршневої І підпоршневої камер, ЗОВНІШНІЙ приймальний клапан встановлений на замковій опорі з можливістю гідравлічного сполучення над- 15 поршневоТ камери з порожниною свердловини при ході поршня вниз. При цьому поршень виконаний глухим, циліндр обладнаний кільцевим кожухом І герметизуючим пристроєм, замкова опора обладнана 20 аксіальним каналом для гідравлічного сполучення порожнини кожуха з порожниною колони підіймальних тру1? І закріпленим над нею додатковим циліндром з'єднаним з ним ї зв'язаним Із штангами додатковим порш- 25 нем Із зворотнім клапаном. На кресленні схематично представлено загальний вигляд установки. Свердловинна штангова насосна установка двосторонньої дії включає з'єднані ЗО між собою нижній І верхній штангові насоси (умовно не позначені), причому діаметр нижнього насосу більше діаметра верхнього насосу. Нижній насос має циліндр 1, встановлений в ньому приймальний клапан 2, 35 закріплений на циліндрі, нагнітальний клапан 3, глухий поршень 4, зв'язаний з прохідним поршнем 5 циліндра 6 верхнього насоса штангою 7. Циліндр 1 верхньою частиною закріплений в замковій опорі 8, а 40 нижня частина циліндра 1 герметично встановлена в с альниковому пристро ї 9, закріпленим на кожусі 10 циліндра 1. В замковій опорі 3 на рівні вище верхнього торця циліндра 1 закріплений зовнішній прий- 45 пальний клапан 11 з можливістю гідравлічного сполучення порожнини свердловини з надпоршневою камерою 12 глухого поршня 4 при його ході вниз. Підпоршнева камера 13 глухого поршня 4 гідравлічно сполучена з порожниною 14 підіймальних труб 15 через нагнітальний клапан 3, кільцеву порожнину 16, утворену циліндром 1 І кожухом 10, аксіальний канал 17, виконаний в замковій опорі 8. Циліндр 1 нижнього насосу І циліндр 6 верхнього насосу закріплені в посадковому КІЛЬЦІ 18, герметично встановленим в замковій опорі 8. Поршень 5верхнього насосу з нагнітальним клапаном 19 зв'язаний з приводом штангою 20. Робота установки здійснюється таким чином: при ході поршнів 4 І 5 вверх тиск в камері 13 знижується до величини, меншої величини тиску на прийомі нижнього насосу, а в камері 12 підвищується до величини, рівної або більшої величини гідростатичного тиску в підіймальних трубах 15. При цьому клапани 3 111 закриваються, а клапани 2 І 19 відкриваються, внаслідок чого рідина Із порожнини свердловини всмоктується в камеру 13, а рідина Із камери 12 нагнітається послідовно через клапан 191 прохідний поршень 5 в порожнину 14 підіймальних труб (показано пунктирними стрілками). При ход! поршнів 4 І 5 вниз тиск в порожнині 13 підвищується до величини, рівної або більшої величини тиску гідростатичного стовба відсмоктуваної рідини, а в камері 12 знижується до величини, меншої величини тиску на рівні клапана 11 в порожнині свердловини. При цьому клапани 2 119 закриваються, а клапани 3 1 1 1 відкриваються, внаслідок чого рідина ІЗ камери 13 перетискається глухим поршнем 4 через порожнину 16 І аксіальний канал 17 в порожнину 14 підіймальних труб 15, а рідина Із порожнини свердловини всмоктується в камеру 12 через клапан 11. Таким чином, насосна установка працює як насос двосторонньої дії. J 8000 Упорядник Замовлення 4525 Техред М.Моргентал Коректор А: Обручар Тираж . Підписне Державне па тентна ві домство України, 254655, ГСП, КиТв-53, Львівська пл.. 8 Виробничо-видавничий комбінат "Патент", м. Ужгород, вул.ГагарІна, 10f

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Well rod pump installation with two-side effect

Автори англійською

Rylov Borys Mykhailovych, Tsvyk Bohdan Mykolaiovych, Patrai Volodymyr Petrovych, Chaplia Volodymyr Stepanovych

Назва патенту російською

Скважинная штанговая насосная установка двустороннего действия

Автори російською

Рылов Борис Михайлович, Цвик Богдан Николаевич, Патрай Владимир Петрович, Чапля Владимир Степанович

МПК / Мітки

МПК: F04B 47/02

Мітки: установка, свердловинна, двосторонньої, дії, штангова, насосна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-8000-sverdlovinna-shtangova-nasosna-ustanovka-dvostoronno-di.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Свердловинна штангова насосна установка двосторонньої дії</a>

Подібні патенти