Спосіб комбінованого лікування гіпертонічної хвороби іі стадії

Номер патенту: 79998

Опубліковано: 13.05.2013

Автори: Штанько Василь Андрійович, Бекало Ірина Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованого лікування гіпертонічної хвороби II стадії, що включає застосування медикаментозних засобів вазодепресорної дії, який відрізняється тим, що призначають тіазидоподібний діуретик індапамід вранці по 1 таблетці (2,5 мг) один раз на добу, у комбінації з a-адреноблокатором доксадозин, дозою 2 мг один раз на добу, та інгібітором ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприл перорально, у дозі 5,0 мг двічі на добу - постійно.

Текст

Реферат: UA 79998 U UA 79998 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області медицини, а саме кардіології, і може бути використана для лікування гіпертонії II стадії. Підвищення ефективності лікування артеріальної гіпертензії (АГ) - одне з ключових питань сучасної медицини. У дослідженнях, проведених у Німеччині, визначався ступінь ефективності лікування хворих з високим ризиком залежно від кількості препаратів, які приймав пацієнт. Чітко встановлена залежність: чим більше препаратів приймав пацієнт, тим більш ефективним було лікування. Аналогічну картину отримано у французькому дослідженні з хворими, що перенесли інфаркт міокарда (1). Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу, що включає застосування медикаментозних засобів вазодепресорної дії, зокрема інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту (2). Недоліком вказаного способу є недостатня клінічна активність, що випливає з того, що лікування з використанням лише одного з вазодепресорних препаратів часто супроводжується необхідністю в збільшенні дози, що посилює ймовірність розвитку негативних ефектів. Крім того, має місце недостатня спроможність препаратів вказаної групи в забезпеченні необхідної корекції порушеного балансу кальцію в організмі внаслідок впливу лікарського засобу тільки на певну регуляторну систему хворого організму. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, в якому, за рахунок застосування комплексу медикаментозних засобів вазодепресорної дії, а саме тіазидоподібного діуретика, -адреноблокатора та інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), досягається, окрім позитивної клінічної симптоматики, суттєве зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, що значно підвищує рівень якості їх життя. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, хворим на гіпертонічну хворобу додатково призначають тіазидоподібний діуретик індапамід вранці по 1 таблетці (2,5 мг) один раз на добу, у комбінації з -адреноблокатором доксадозин, дозою 2 мг один раз на добу, та інгібітором ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприл перорально, у дозі 5,0 мг двічі на добу - постійно. При вирішенні задачі було взято до уваги те, що на фоні оптимізації функції ренінангіотензивної системи, завдяки: - застосуванню інгібітора АПФ лізиноприлу, який є складовою заявленого медикаментозного комплексу, зменшується концентрація ангіотензину II в крові; - використанню тіазидоподібного діуретика індапамід, який є сечогінним засобом, досягається зниження артеріального тиску; застосуванню в комбінації медикаментозних засобів вазопротекторної дії альфаадренопротектора доксадозину у заявленій дозі, вдається досягти бажаного результату. Спосіб виконується наступним чином. Для ефективного контролю артеріального тиску у більшості пацієнтів необхідно використовувати декілька антигіпертензивних засобів (у середньому від 2,5 до 3,5). Визначено, що раціональна комбінація дозволяє підвищити ефективність лікування за рахунок: - використання різних механізмів дії з впливом на різні ланки патогенезу; - потенціації ефекту одного засобу дією іншого; - збільшення тривалості дії; - зменшення частоти побічних ефектів через можливість використання більш низьких доз кожного із компонентів; - комбінована терапія є альтернативою монотерапії і шляхом досягнення ефективного контролю AT. Поєднання -адреноблокатора, у тяжких випадках, двох фіксованих комбінацій на основі одного інгібітора АПФ або блокатора рецепторів ангіотензину II: ранкова таблетка - комбінація з діуретином, вечірня - з антагоністом кальцію. Хворим на гіпертонічну хворобу II стадії для корекції артеріальної гіпертензії призначають тіазидоподібний діуретин вранці по 1 таблетці (2,5 мг) один раз на добу, -адреноблокатор доксадозин у дозі 2 мг раз на добу та інгібітор АПФ лізиноприл у дозі 5,0 мг двічі на добу для постійного прийому. Про досягнення позитивного результату роблять висновки за перебігом хвороби і клінічними показниками, в першу чергу за рівнем артеріального тиску та результатами лабораторних досліджень. Приклад 1. 1 UA 79998 U 5 10 15 20 25 30 Хвора К., 1960 р.н. лікувалася з приводу гіпертонічної хвороби II стадії, третього ступеня артеріальної гіпертензії (АГ), гіпертрофії лівого шлуночка, ангіопатії сітківки. На момент госпіталізації до клініки рівень артеріального тиску складав 190/115 мм рт. ст., частотасерцевих скорочень (ЧСС) - 79 за хв. Для корекції АГ хворій була призначена терапія за заявленим способом. Через 6 місяців після проведеного лікування артеріальний тиск знизився до 145/95 мм рт. ст., ЧСС - 75 за 1 хв. Приклад 2. За запропонованим способом проведено лікування 36 хворих на гіпертонічну хворобу. У всіх хворих до лікування виявлено другий або третій ступені артеріальної гіпертензії. В результаті проведеного лікування за заявленим способом відмічено покращення загального стану. Так, у всіх хворих мало місце зниження як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску в середньому на 20-30 %. Таким чином, запропонований спосіб, у порівнянні з найближчим аналогом, забезпечує вищу ефективність лікування хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, за рахунок застосування правильно підібраної антигіпертензивної терапії. Джерела інформації: 1. Сіренко Ю.М. Прихильність до лікування як наріжний камінь сучасної терапії артеріальної гіпертензії / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, К.В. Міхеєва, І.М. Марцовенко, В.І. Казмирук // Український кардіологічний журнал.-2011. - Додаток 1. - С. 5-15. 2. Пат. 24268 Україна, МПК (2006) А61К 33/06. Спосіб лікування жінок з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом / Ярема Н.І.; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. - № u2007701175; заявл. 05.02.07; опубл. 25.07.07, бюл. № 9. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб комбінованого лікування гіпертонічної хвороби II стадії, що включає застосування медикаментозних засобів вазодепресорної дії, який відрізняється тим, що призначають тіазидоподібний діуретик індапамід вранці по 1 таблетці (2,5 мг) один раз на добу, у комбінації з -адреноблокатором доксадозин, дозою 2 мг один раз на добу, та інгібітором ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприл перорально, у дозі 5,0 мг двічі на добу постійно. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for combined treatment of hypertension of the stage ii

Автори англійською

Shtanko Vasyl Andriovych, Bekalo Iryna Serhiivna

Назва патенту російською

Способ комбинированного лечения гипертонической болезни ii стадии

Автори російською

Штанько Василий Андреевич, Бекало Ирина Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A61P 9/00

Мітки: спосіб, лікування, стадії, хвороби, комбінованого, гіпертонічної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79998-sposib-kombinovanogo-likuvannya-gipertonichno-khvorobi-ii-stadi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованого лікування гіпертонічної хвороби іі стадії</a>

Подібні патенти