Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози, що включає резекцію частини підшлункової залози, який відрізняється тим, що виконують тільки резекцію головки та хвоста підшлункової залози та формують панкреатикоєюноанастомоз з проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла підшлункової залози.

Текст

Реферат: Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози включає резекцію головки та хвоста підшлункової залози та формування панкреатикоєюноанастомозу з проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла підшлункової залози. UA 79991 U (54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ UA 79991 U UA 79991 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, та може бути застосована для лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози. Відомий спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози включає в себе виконання субтотальної резекції підшлункової залози [G К Bonney, D Gomez, S Η Rahman Results following surgical resection for malignant pancreatic neuroendocrine tumours. // JOP. J Pancreas 2008; 9(1): 19-25]. Недоліком цього способу є виникнення екзокринної недостатності підшлункової залози та розвиток цукрового діабету. Задачею корисної моделі є розробка такого способу хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози, який за рахунок збереження частини паренхіми підшлункової залози забезпечував би адекватну екзокринну функцію та попереджував би виникнення цукрового діабету. Поставлена задача вирішується тим, що в способі хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози, який включає резекцію частини підшлункової залози, згідно з корисною моделлю, виконують тільки резекцію головки та хвоста підшлункової залози та формують панкреатикоєюноанастомоз з проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла підшлункової залози. Збереження тіла підшлункової залози та формування панкреатикоєюноанастомозу забезпечує уникнення екзокринної недостатності та виникнення цукрового діабету, за рахунок збереження паренхіми тіла підшлункової, що виробляє в достатній кількості інсулін та ферменти підшлункової залози. Спосіб виконують наступним чином. Виконують лапаротомію, розсікають шлунково-ободову зв'язку, проводять мобілізацію головки та хвоста підшлункової залози, пальпаторно визначають локалізацію пухлини. Виконують резекцію головки та хвоста підшлункової залози зі збереженням центральної частини залози (тіла). Після цього накладають кінцевий панкреатикоєюноанастомоз між петлею тонкої кишки, виключеної за методикою Ру, та проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла підшлункової залози по типу "duct to mucosa", дистальну частину загальної панкреатичної протоки ушивають. Встановлюють два дренажі в черевну порожнину. Рану ушивають. Приклад. Хворий П., 1976 р. н., знаходився на лікуванні з діагнозом нейроендокринні пухлини головки та хвоста підшлункової залози. Після проведення передопераційного обстеження та підготовки хворому виконали операцію. Верхньосерединна лапаротомія, з продовженням розрізу поперечно вправо та вліво, виконали розсічення шлунково-ободової зв'язки, мобілізацію головки та хвоста підшлункової залози. В головці підшлункової залози пальпується пухлина діаметром 25 мм, в ділянці хвоста - пухлина діаметром 38 мм. Виконали резекцію головки та хвоста підшлункової залози зі збереженням тіла, сформували панкреатикоєюноанастомоз (по типу "duct to mucosa") з проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла залози, на петлі тонкої кишки, виключеної за методикою Ру. Дистальну частину загальної панкреатичної протоки ушили. Встановили два дренажі в черевну порожнину до місця операції. Рану ушили. Післяопераційний період проходив без особливостей. Хворий на 9 добу після операції виписаний на амбулаторне лікування. Пацієнт був обстежений через 3, 6 та 12 місяців після оперативного втручання - стан пацієнта задовільний, скарги відсутні, ознак рецидиву захворювання не виявлено, цукровий діабет та ознаки екзокринної недостатності відсутні. За запропонованим способом прооперували 3 хворих. Цукровий діабет та ознаки екзокринної недостатності в віддаленому післяопераційному періоді у всіх хворих відсутні. В той же час при проведенні лікування за способом-аналогом у 3 хворих, у 2 з них через 6 міс. після операції спостерігали цукровий діабет та у всіх 3 мали місце ознаки екзокринної недостатності. Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє уникнути розвитку цукрового діабету та ознак екзокринної недостатності. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози, що включає резекцію частини підшлункової залози, який відрізняється тим, що виконують тільки резекцію головки та хвоста підшлункової залози та формують панкреатикоєюноанастомоз з проксимальною частиною загальної панкреатичної протоки тіла підшлункової залози. 1 UA 79991 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of neuroendocrine tumors of the pancreas

Автори англійською

Nychytailo Mykhailo Yukhymovych, Skums Anatolii Vasyliovych, Shkarban Viktor Pavlovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы

Автори російською

Ничитайло Михаил Ефимович, Скумс Анатолий Васильевич, Шкарбан Виктор Павлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: нейроендокринної, лікування, спосіб, пухлини, хірургічного, залози, підшлункової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79991-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-nejjroendokrinno-pukhlini-pidshlunkovo-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування нейроендокринної пухлини підшлункової залози</a>

Подібні патенти