Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, в гострий період

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, у гострий період, що включає комбіновану традиційну базисну нейрометаболічну терапію, який відрізняється тим, що з першого дня призначають Цитіколін у дозі 2000 мг/добу внутрішньовенно краплинно на 200 мл ізотонічного розчину протягом 5 днів, потім по 1000 мг/добу внутрішньовенно краплинно протягом 10 днів, з наступним переходом на пероральний прийом у таблетках по 500 мг 1 раз в день протягом 15 днів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, у гострий період, включає комбіновану традиційну базисну нейрометаболічну терапію. При цьому з першого дня призначають Цитіколін внутрішньовенно краплинно, з наступним переходом на пероральний прийом у таблетках. UA 79767 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ, ОБУМОВЛЕНОГО АНОМАЛІЯМИ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНИХ ТА ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, В ГОСТРИЙ ПЕРІОД UA 79767 U UA 79767 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб належить до медицини, зокрема до неврології, та призначений для підвищення ефективності лікування хворих з церебральним ішемічним інсультом, обумовленим аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, в гострий період. Відомі способи лікування церебрального ішемічного інсульту головного мозку з використанням нейрометаболічної терапії [1, 2], при якій призначають Мексидол та Мілдронат за схемою. Недоліками аналогів є неповна терапевтична ефективність, складна схема парентерального прийому препарату, яка обумовлює необхідність тривалого прийому в умовах стаціонару з подальшим переходом на використання Мексидол в амбулаторних умовах, що ускладнює спостереження за хворим і призводить до значних економічних витрат, які не зв'язані з кінцевими результатами лікування. Відомий спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, взятий як найближчий аналог [3], який полягає в тому, що Цераксон призначають у дозі 1000 мг (4 мл) в перші 10 днів на 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію внутрішньовенно крапельно 2 рази на день, з 11 по 15 день - 500 мг Цераксон (4 мл) на 100-200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію внутрішньовенно крапельно 2 рази на день, з 16 по 45 день - Цераксон в розчині по 200 мл (2 мл) 3 рази на день протягом місяця, також з першого дня призначають Цитофлавін по 10 мл на 200 мл ізотонічного розчину хлориду натрію внутрішньовенно крапельно 2 рази на день протягом 10 днів. Недоліком способа-найближчого аналога є складна схема лікування, яка обумовлює необхідність тривалого прийому препарату в умовах стаціонару. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, в гострий період, в якому забезпечується підвищення ефективності, зменшення термінів лікування та поліпшення рівня відновлення неврологічних функцій, а також зниження числа смертельних випадків церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, в гострий період. Поставлена задача вирішується в способі лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, що включає комбіновану традиційну базисну нейрометаболічну терапію. Спосіб здійснюється наступним чином: згідно корисної моделі в перші 5 днів від початку мозкової катастрофи призначають Цитіколін у дозі 2000 мг/добу внутрішньовенно крапельно на 200 мл ізотонічного розчину для поліпшення перфузії ішемізованої тканини головного мозку і відновлення водно-електролітного балансу. Максимальну дозу препарату використовують у першу добу до розвитку прогресу неврологічної симптоматики та заміщення ішемічної зони ("пенумбра") головного мозку сформованим вогнищем некрозу великого розміру. Потім з 6 по 15 день для встановлення оптимального рівня діючої речовини в організмі Цитіколін призначають по 1000 мг/добу внутрішньовенно крапельно на 200 мл ізотонічного розчину. Поступово відбувалося зниження дози Цитіколіну у пацієнтів з церебральним ішемічним інсультом, обумовленим аномаліями інтрацеребральних і прецеребральних артерій з подальшим переходом на пероральний прийом у таблетках по 500 мг 1 разу в день протягом 15 днів з 16-30 день. Наводимо конкретний приклад здійснення способу. Хворий М., 39 років, госпіталізований через 7 годин від початку захворювання до клініки з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу по типу ішемії в басейні лівої середньої мозкової артерії, як наслідок аплазії лівої хребетної артерії, патологічної звивистості обох внутрішніх сонних артерій, гіпоплазії передньої сполучної артерії, артеріальної гіпертензії, кардіальної патології. Неврологічний дефіцит за шкалою NIHSS становив 19 балів, за шкалою Ренкіна - 4 бали, за індексом Бартела - 69 балів. Хворому проведене комплексне клініко-неврологічне, клініколабораторне (загальноклінічні аналізи крові та сечі, коагулограма, ліпідограма, ревмопроби), клініко-інструментальне обстеження (магнітно-резонансна томографія головного мозку в режимі ангіографії, ультразвукова доплерографія судин шиї; транскраніальне дуплексне сканування судин основи головного мозку; ехокардіографія, моніторування ЕКГ за Холтером) в динаміці на першу, чотирнадцяту і 21-у добу. Провели дослідження функціонального стану церебральних артерій і мозкової гемодинаміки до і після лікування і виявлена гіпоперфузія по аплазованих і гіпоплазованих артеріях, гіперперфузії в місцях патологічної звитості й ангуляції артерій головного мозку. За даними МРТ головного мозку в режимі ангіографії в перші дні виявлено вогнище ішемії в правій півкулі розміром 1,2×1,5×1,3 см з наявністю зони перифокального набряку (зони "пенумбри") розміром 1,1 см в правій гемісфери головного мозку. 1 UA 79767 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Відразу після верифікації діагнозу було розпочато лікування, яке включало введення сульфату магнію 25 % 10 мл протягом 10 днів, каптоприл по 12,5 двічі в день, аспірин: 320 мг 1 раз на добу в перші 2 дні, потім по 100 мг 1 раз на добу, Цитіколін за схемою: Цитіколін в дозі 2000 мг/добу внутрішньовенно крапельно на 200 мл ізотонічного розчину протягом 5 днів, потім по 1000 мг/добу внутрішньовенно крапельно протягом 10 днів, з наступним переходом на пероральний прийом у таблетках по 500 мг 1 разу в день протягом 15 днів. Після проведеного курсу лікування у хворого відзначалося поліпшення стану. Неврологічний дефіцит на 21 добу від початку лікування склав 4 бали за шкалою NIHSS, ступінь післяінсультної інвалідизації склала 1 бал за шкалою Ренкіна, індекс Бартеля - 92 балів. Аналіз показників церебральної гемодинаміки виявив поліпшення показників перфузії по гіпоплазованих судинах. Згідно з нейровізуалізаційними методами в динаміці виявлено зменшення ішемічного вогнища і зони "пенумбри" до 0,5×0,4×0,6 см в правій гемісфери головного мозку. Контрольну групу склали 25 пацієнтів без аномалій інтрацеребральних та прецеребральних артерій, які були порівнянні з пацієнтами основної групи по важкості перебігу церебрального ішемічного інсульту. Усі пацієнти контрольної групи отримували базисну терапію, що включає антигіпертензивні, антикоагулянтні, антиоксидантні та протинабрякові препарати. Після проведеної медикаментозної терапії у пацієнтів обох груп відзначено незначний регрес неврологічної симптоматики. Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних і прецеребральних артерій, у гострий період дає можливість підвищити ефективність, зменшити терміни лікування, покращити рівень відновлення неврологічних функцій і знизити кількість смертельних випадків церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, у гострий період. Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту показує реальну і доступну можливість вплинути на результат церебрального ішемічного інсульту, причому найбільш ефективним таке втручання є у пацієнтів з помірним або тяжким ступенем неврологічного дефіциту. Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних і прецеребральних артерій робить сприятливий профіль безпеки і переносимості, а також клінічно-неврологічну ефективність при лікуванні молодих пацієнтів з церебральним ішемічним інсультом, обумовленим аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій. Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій чинить поліпшення функціонального результату захворювання, тобто зниження ступеня інвалідизації пацієнтів. Джерела інформації:: 1. Патент № 10007, Україна. МПК А61В 6/00. Опубл. 17.10.2005. Бюл.№ 10. 2. Патент № 16210, Україна. МПК А61Р 9/10. Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7. 3. Патент № 41937, Україна. МПК А61K 38/00. Опубл. 17.10.2009. Бюл. № 11. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, у гострий період, що включає комбіновану традиційну базисну нейрометаболічну терапію, який відрізняється тим, що з першого дня призначають Цитіколін у дозі 2000 мг/добу внутрішньовенно краплинно на 200 мл ізотонічного розчину протягом 5 днів, потім по 1000 мг/добу внутрішньовенно краплинно протягом 10 днів, з наступним переходом на пероральний прийом у таблетках по 500 мг 1 раз в день протягом 15 днів. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating cerebral ischemic stroke with abnormalities of intracerebral and precerebral arteries in acute period

Автори англійською

Statinova Olena Anatoliivna, Kotsenko Yuliia Ihorivna, Kotsenko Pavlo Ihorovych

Назва патенту російською

Способ лечения церебрального ишемического инсульта, обусловленного аномалиями интрацеребральных и прецеребральных артерий, в острый период

Автори російською

Статинова Елена Анатольевна, Коценко Юлия Игоревна, Коценко Павел Игоревич

МПК / Мітки

МПК: A61P 9/10, A61K 31/551

Мітки: гострий, період, спосіб, артерій, інсульту, церебрального, ішемічного, обумовленого, інтрацеребральних, лікування, прецеребральних, аномаліями

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79767-sposib-likuvannya-cerebralnogo-ishemichnogo-insultu-obumovlenogo-anomaliyami-intracerebralnikh-ta-precerebralnikh-arterijj-v-gostrijj-period.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування церебрального ішемічного інсульту, обумовленого аномаліями інтрацеребральних та прецеребральних артерій, в гострий період</a>

Подібні патенти