Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

З'єднання валів, що містить ведучий і ведений вали та засіб для з'єднання валів, яке відрізняється тим, що засіб для з'єднання валів виконаний у вигляді втулки, кінець одного вала, розташований у втулці, має діаметральний паз, а кінець другого вала, розташований у втулці, має виступ, розташований у діаметральному пазу з зазором, причому втулка, діаметральний паз та виступ мають розміри, що вибирають із умови:

L = (3-4)d; D = (1,5-2)d;  = (0,3-0,5)d; d = (0,25-0,4)d; Δ = 1-2 мм,

     де L - довжина втулки;

d - діаметр кінців валів;

D - зовнішній діаметр втулки;

 - довжина виступу;

d - ширина діаметрального паза;

Δ - зазор між виступом та діаметральним пазом.

Текст

Реферат: UA 79635 U UA 79635 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до загального машинобудування, а саме до з'єднання валів. Відоме з'єднання валів, що містить ведучий і ведений вали та засіб для з'єднання валів [Хомяк О.М., Піпа Б.Ф., Ловейкіна С.О. Вали, підшипники, Муфти. - К.: КНУТД, 2004. - С. 49, Рис. 3.3]. Засіб для з'єднання валів виконаний у вигляді фланцевої муфти. Великий зовнішній діаметр фланцевої муфти, що в 3 і більше разів перевищує діаметр з'єднуваних валів, та вага призводять до збільшення моменту інерції обертальних мас механічної системи, де використовується з'єднання валів, що в свою чергу викликає значні динамічні навантаження і, в цілому, призводить до зниження надійності та довговічності роботи з'єднання валів. Відоме також з'єднання валів, що містить ведучий і ведений вали та засіб для з'єднання валів [Патент України на корисну модель № 27215, МПК: F16B 21/00, 2007 p.]. Засіб для з'єднання валів виконаний у вигляді циліндричного стержня з суцільною різьбою, причому кінець кожного вала має різьбовий отвір для загвинчування відповідного кінця циліндричного стержня. Необхідність виконання циліндричного стержня меншого діаметра, ніж діаметри кінців валів, зменшує навантажувальну здатність з'єднання валів, що призводить до зниження довговічності його роботи. Крім цього передача крутного моменту від ведучого до веденого вала можлива лише при нереверсивній роботі з'єднання валів. В основу корисної моделі поставлена задача створити таке з'єднання валів, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи з'єднання валів. Поставлена задача вирішується тим, що в з'єднанні валів, що містить ведучий і ведений вали та засіб для з'єднання валів, згідно з корисною моделлю, засіб для з'єднання валів виконаний у вигляді втулки, кінець одного вала, розташований у втулці, має діаметральний паз, а кінець другого вала, розташований у втулці, має виступ, розташований у діаметральному пазу з зазором, причому втулка, діаметральний паз та виступ мають розміри, що вибираються із умови: L = (3-4)d; D = (1,5-2)d;  = (0,3-0,5)d; δ = (0,25-0,4)d; Δ = 1-2 мм, де L - довжина втулки; d - діаметр кінців валів; D - зовнішній діаметр втулки;  - довжина виступу; δ - ширина діаметрального паза; Δ - зазор між виступом та діаметральним пазом. Використання засобу для з'єднання валів у вигляді втулки, причому кінець одного вала, розташований у втулці, має діаметральний паз, а кінець другого вала, розташований у втулці, має виступ, розташований у діаметральному пазу з зазором, та вибір розмірів втулки, діаметрального паза та виступу із умови: L = (3-4)d; D = (1,5-2)d;  = (0,3-0,5)d; δ = (0,25-0,4)d; Δ = 1-2 мм дозволяє підвищити навантажувальну здатність з'єднання валів, досягти рівноміцності валів та засобу їх з'єднання та працювати з'єднанню в реверсивному режимі, що призводить до підвищення довговічності роботи з'єднання валів. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 представлено загальний вид з'єднання валів. На фіг. 2 представлено розріз А - А з'єднання валів. З'єднання валів містить ведучий 1 і ведений 2 вали та засіб для з'єднання валів, виконаний у вигляді втулки 3. Кінець веденого вала 2, розташований у втулці 3, має діаметральний паз 4, а кінець ведучого вала 1, розташований у втулці 3, має виступ 5. Виступ 5, розташований у діаметральному пазу 4. З'єднання валів здійснюється та працює таким чином. Втулка 3 наполовину своєї довжини надівається (або запресовується) на кінець ведучого вала 1. Після цього у другу половину довжини втулки 3 встановлюється кінець веденого вала 2 до упору в торець ведучого вала 1 таким чином, щоб в діаметральний паз 4 зайшов виступ 5. При обертанні ведучого вала 1 взаємодія його виступу 5 з діаметральним пазом 4 веденого вала 2 забезпечує передачу крутного моменту від ведучого вала 1 веденому валу 2. При цьому слід відмітити, що запропоноване з'єднання валів працездатне при обох напрямках обертання ведучого вала. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 З'єднання валів, що містить ведучий і ведений вали та засіб для з'єднання валів, яке відрізняється тим, що засіб для з'єднання валів виконаний у вигляді втулки, кінець одного вала, розташований у втулці, має діаметральний паз, а кінець другого вала, розташований у 1 UA 79635 U 5 втулці, має виступ, розташований у діаметральному пазу з зазором, причому втулка, діаметральний паз та виступ мають розміри, що вибирають із умови: L = (3-4)d; D = (1,5-2)d;  = (0,3-0,5)d;  = (0,25-0,4)d; Δ = 1-2 мм, де L - довжина втулки; d - діаметр кінців валів; D - зовнішній діаметр втулки;  - довжина виступу;  - ширина діаметрального паза; Δ - зазор між виступом та діаметральним пазом. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shaft joint

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Pavlenko Heorhii Ivanovych

Назва патенту російською

Соединение валов

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: F16B 21/00

Мітки: з'єднання, валів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79635-zehdnannya-valiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднання валів</a>

Подібні патенти