Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлювального лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта шляхом комплексного застосування кінезітерапії і фізіотерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, який відрізняється тим, що додатково здійснюють екстензійну терапію, локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію поперекового відділу хребта, після чого проводять іммобілізацію поперекового відділу хребта, процедури здійснюють ч/з день, загальний курс лікування 18-21 доба.

Текст

Реферат: Спосіб відновлювального лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта включає комплексне застосування кінезитерапії і фізіотерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів та екстензійної терапії, локальної дозованої вакуумтерапії та магнітотерапію поперекового відділу хребта та іммобілізацію поперекового відділу хребта. UA 79583 U (12) UA 79583 U UA 79583 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме фізіотерапії. Відомі способи лікування есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) із будь-якими патологіями, у тому числі остеохондрозу поперекового відділу хребта, з застосуванням фізичних та преформованих чинників (1, 2), але відсутні способи відновлювального лікування хворих на АГ на тлі остеохондрозу поперекового відділу хребта. Найближчим до запропонованого способу є спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії (3), у якому на тлі медикаментозної корекції еналаприлом використовують озонові ванни та проведення кінезитерапії, що включає мобілізацію шийного відділу хребта по Левіту, постізометричну релаксацію м'язів шиї, проведення масажу по методиці Тревелл і Саймонса, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доби. Відомо, що при застосуванні кінезитерапії при АГ на санаторно-курортному етапі лікування відмічено покращення функціонального стану хребтово-рухових сегментів, зниження артеріального тиску (AT), підвищення якості життя пацієнтів, однак недоліком лікування за таким способом є недостатня ефективність при супутній патології, а саме остеохондрозі поперекового відділу хребта, який погіршує перебіг та прогноз розвитку ускладнень. Кінезитерапія не має впливу на основні ланки патогенезу артеріальної гіпертензії. Однак недоліком також є відсутність впливу на серцево-судинну систему та клінічний стан хворих з АГ. Відомі способи не завжди можуть дати задовільні результати, у зв'язку відсутністю комплексної патогенетично-спрямованої терапевтичної дії на стан серцево-судинної системи та хребта у хворих із поєднаною патологією. В основу корисної моделі поставлено задачу - удосконалення способу відновлювального лікування артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта шляхом застосування екстензійної терапії, локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії поперекового відділу хребта, з проведенням іммобілізації поперекового відділу хребта, що дозволить досягнути адекватного рівня артеріального тиску у хворих на АГ та нормалізувати варіабельність добового артеріального тиску, покращити функціональний стан поперекового відділу хребта, та нормалізувати показники кровообігу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта шляхом застосування кінезитерапії, на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, згідно з корисною моделлю, щоденно, здійснюють екстензійну терапію, локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію поперекового відділу хребта, після чого проводять іммобілізацію поперекового відділу хребта, процедури здійснюють ч/з день, загальний курс лікування 18-21 доби. Суть способу полягає у тому, що, враховуючи клініко-патогенетичні особливості есенціальної АГ при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта, здійснюють комплексне лікування хворих, що дозволяє потенціювати лікувальний ефект кінезитерапії, який реалізується через покращення функціонального стану хребтово-рухових сегментів, зміну центральної гемодинаміки, зниження периферичного судинного опору судинорозширювальним ефектом, що обумовлений викидом оксиду азоту, перерозподілом крові і нормалізацією функціонального стану вегетативної нервової системи за рахунок зниження тонусу симпатичної відділу. Вакуумтерапія спричиняє розширення просвіту артеріол, прекапілярів і венул за рахунок стимуляції синтезу NО ендотелієм судини, збільшення кількості функціонуючих капілярів; призводить до ліквідації венозно-інтерстиційно-лімфатичного застою завдяки відновленню системи мікроциркуляції; стимуляцію регенеративно-репаративних процесів у пошкоджених тканинах, де відбувається відновлення їх регуляторно-метаболічних функцій Під впливом локальної магнітотерапїї пульс зменшується, скорочення серця стають більш ефективними, покращується внутрішньосерцева гемодинаміка. AT, особливо підвищений, має тенденцію до зниження. При дії магнітного поля покращується кровообіг в судинах кінцівок. Сприятливі зміни спостерігаються при цьому з боку мікроциркуляції та транскапілярного обміну. Після впливу магнітотерапії у всіх ланцюжках мікроциркуляції підвищується швидкість кровотоку, підвищується ємкість судин, спостерігається розжиження крові та покращання її реологічних властивостей, розкриття резервних капілярів, анастомозів та шунтів. Одночасно відбувається зміна проникливості мікросудин. Ця реакція мікроциркуляторного русла та зміна колоїдних властивостей білків, лежать в основі протинабрякової дії магнітотерапії. Екстензійна терапія хребта покращує функціональний стан хребтово-рухових сегментів поперекового відділу хребта. Суть способу пояснюється прикладами. Приклад 1. Хворий К. 1960 р. н., потрапив на санаторно-курортне лікування з діагнозом: гіпертонічна хвороба II ст., СН 0, остеохондроз поперекового відділу хребта зі скаргами на 1 UA 79583 U 5 10 15 20 25 30 35 40 періодичний біль в поперековому відділі хребта, втому, зниження пам'яті, слабкість, періодичне підвищення цифр артеріального тиску у вигляді кризів до 3 на тиждень. Проведено курс лікування, який полягав у сполученні медикаментозної терапії, кінезитерапії та екстензійної терапії, локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії поперекового відділу хребта, після чого проведено іммобілізацію поперекового відділу хребта, процедури здійснювали ч/з день, загальний курс лікування 18-21 доби. При клінічному спостереженні хворий відчув загальне покращення самопочуття на 3 добу лікування, суттєво знизився систолічний та діастолічний тиск на 4-3 добу лікування, покращився функціональний стан поперекового відділу хребта, психоемоційний стан пацієнта. Приклад 2. Хвора С., 1967 р. н., потрапила на санаторно-курортне лікування з діагнозом: гіпертонічна хвороба ІІ ст., СН І, остеохондроз поперекового відділу хребта зі скаргами на постійний біль в поперековому відділі хребта, поганий сон, знижений настрій, погіршення працеспроможності, підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт. ст. Проведено курс лікування, який полягав у сполученні медикаментозної терапії еналаприлом у добовій дозі 10 мг з проведенням кінезитерапії та екстензійної терапії, локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії поперекового відділу хребта, після чого проведено іммобілізацію поперекового відділу хребта, процедури здійснювали ч/з день, загальний курс лікування 18-21 доби. При клінічному спостереженні хвора відчула загальне покращення на 4 добу лікування, знизився систолічний тиск на 6 добу лікування до рівня 120 мм рт. ст., діастолічний тиск коливався у межах 55-70 мм. рт.ст., покращився сон, та психоемоційний стан пацієнтки. Комплексне застосування методів у запропонованому способі дозволяє провести патогенетичне обґрунтоване лікування хворих, досягти підвищення ефективності лікування хворих з артеріальною гіпертензією та остеохондрозом поперекового відділу хребта, досягти зниження ризику виникнення несприятливих серцево-судинних подій за рахунок покращання показників добового моніторування AT та нормалізації мозкового кровообігу. Таким чином, у порівнянні з відомими способами, заявлена корисна модель дозволить підвищити ефективність лікування хворих на артеріальну гіпертензію у сполученні с остеохондрозом поперекового відділу хребта. Модель проста, безпечна, неінвазивна та легкодоступна у виконанні та може бути рекомендована для використання в медичних реабілітаційних центрах та санаторно-курортних установах. Джерела інформації: 1. Патент України № 36486, МПК А61Н 33/14. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії/ Бабов К.Д., Золотарьова Т.А., Старчевська Т.В. власник ДУ "Укр НДІ МР і К МОЗ України", - № u 200807132 від 22.05.08. Опубліковано 27.10.2008, Бюл. № 20. 2. Патент RU № 2411964, МПК A61N 1/00. Способ лечения больных гипертонической болезнью в сочетании с бронхиальной астмой / Зарипова Т.Н., Смирнова И. Н., патентообладатель Томский НИИ курортологи и физиотерапии, - № 2009130176/14 от 05.08.2009. Опубликовано 20.02.2011. Бюлетень №5. 3. Патент України № 49719, МПК А61Н 33/14, А61Н 15/00. Спосіб відновлювального лікування артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі шийного відділу/ Бабов К.Д., Соловйов Ю.Ю., Гоженко О.А., власник ДУ "Укр НДІ МР і К МОЗ України", - №9 u 200911370 від 09.11.09. Опубліковано 11.05.2010, Бюл. № 9 – прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб відновлювального лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію при супутньому остеохондрозіпоперекового відділу хребта шляхом комплексного застосування кінезитерапії і фізіотерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, який відрізняється тим, що додатково здійснюють екстензійну терапію, локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію поперекового відділу хребта, після чого проводять іммобілізацію поперекового відділу хребта, процедури здійснюють ч/з день, загальний курс лікування 18-21 доба. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for restorative treatment of patients with essential arterial hypertension with concomitant osteochondrosis of lumbar backbone division

Автори англійською

Babov Kostiantyn Dmytrovych, Soloviov Yurii Yuriovych, Hozhenko Olena Anatoliivna, Futruk Olena Viacheslavivna, Kramarenko Olena Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ восстановительного лечения больных эссенциальной артериальной гипертензией при сопутствующем остеохондрозе поясничного отдела позвоночника

Автори російською

Бабов Константин Дмитриевич, Соловьев Юрий Юрьевич, Гоженко Елена Анатольевна, Футрук Елена Вячеславовна, Крамаренко Елена Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00, A61M 1/00, A61N 2/00

Мітки: гіпертензії, відділу, артеріальної, спосіб, есенціальної, відновлювального, хребта, поперекового, остеохондрозі, супутньому, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79583-sposib-vidnovlyuvalnogo-likuvannya-esencialno-arterialno-gipertenzi-pri-suputnomu-osteokhondrozi-poperekovogo-viddilu-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі поперекового відділу хребта</a>

Подібні патенти