Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта, що полягає у комплексному застосуванні кінезитерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, який відрізняється тим, що додатково щоденно здійснюють локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію грудного відділу хребта, після чого проводять програму кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба.

Текст

Реферат: Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта полягає у комплексному застосуванні кінезитерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, причому додатково щоденно здійснюють локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію грудного відділу хребта, після чого проводять програму кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба. UA 79489 U (12) UA 79489 U UA 79489 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель стосується галузі медицини, а саме фізіотерапії. Відомі способи лікування артеріальної гіпертензії (АГ) із різними патологіями, у тому числі остеохондрозі грудного відділу хребта, з застосуванням фізичних та преформованих чинників (1), але відсутні способи відновлювального лікування хворих на АГ на тлі з остеохондрозом грудного відділу хребта. Найближчим до розробленого способу є спосіб відновлювального лікування артеріальної гіпертензії (2), у якому на тлі медикаментозної корекції еналаприлом використовують озонові ванни, та проведення кінезіотерапії, що включає мобілізацію шийного відділу хребта по Левіту, постізометричну релаксацією м'язів шиї, проведення масажу по методиці Тревелл і Саймонса, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба. Відомо, що при застосуванні кінезитерапії при АГ на санаторно-курортному етапі лікування відмічено покращення функціонального стану хребтово-рухових сегментів, зниження AT, підвищення якості життя пацієнтів, однак недоліком лікування за таким способом є недостатня ефективність при супутній патології, а саме остеохондрозі грудного відділу хребта, який погіршує перебіг та прогноз розвитку ускладнень. Кінезитерапія не має впливу на основні ланки патогенезу артеріальної гіпертензії. Однак, недоліком також є відсутність впливу на серцевосудинну систему та клінічний стан хворих з АГ. Відомі способи не завжди можуть дати задовільні результати, у зв'язку з відсутністю комплексної патогенетично-спрямованої терапевтичної дії на стан серцево-судинної системи та хребта у хворих із поєднаною патологією. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта шляхом застосування локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії грудного відділу хребта, та кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта, що дозволить досягнути адекватного рівня артеріального тиску у хворих на АГ та нормалізувати варіабельність добового артеріального тиску, покращити функціональний стан грудного відділу хребта та нормалізувати показники кровообігу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта шляхом застосування кінезитерапії, на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, згідно з корисною моделлю, щоденно, здійснюють локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію грудного відділу хребта, після чого проводять програму кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба. Суть способу полягає у тому, що враховуючи клініко-патогенетичні особливості есенціальної АГ при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта здійснюють комплексне лікування хворих, що дозволяє потенціювати лікувальний ефект кінезитерапії, який реалізується через покращення функціонального стану хребтово-рухових сегментів, зміну центральної гемодинаміки, зниження периферичного судинного опору, судинорозширювальний ефектом, що обумовлений викидом оксиду азоту, перерозподілом крові і нормалізацією функціонального стану вегетативної нервової системи за рахунок зниження тонусу симпатичного відділу. Вакуумтерапія спричиняє розширення просвіту артеріол, прекапілярів і венул за рахунок стимуляції синтезу NO ендотелієм судини, збільшення кількості функціонуючих капілярів; призводить до ліквідації венозно-інтерстиційно-лімфатичного застою завдяки відновленню системи мікроциркуляції; стимуляцію регенеративно-репаративних процесів у пошкоджених тканинах, де відбувається відновлення їх регуляторно-метаболічних функцій Під впливом локальної магнітотерапії пульс зменшується, скорочення серця стають більш ефективними, покращується внутрішньосерцева гемодинаміка. Артеріальний тиск (AT), особливо підвищений, має тенденцію до зниження. При дії магнітного поля покращується кровообіг в судинах кінцівок. Сприятливі зміни спостерігаються при цьому з боку мікроциркуляції та транскапілярного обміну. Після впливу магнітотерапії у всіх ланцюжках мікроциркуляції підвищується швидкість кровотоку, підвищується ємкість судин, спостерігається розрідження крові та покращання її реологічних властивостей, розкриття резервних капілярів, анастомозів та шунтів. Одночасно відбувається зміна проникливості мікросудин. Ця реакція мікроциркуляторного русла та зміна колоїдних властивостей білків, лежать в основі протинабрякової дії магнітотерапії. Проведення самостійної кінезитерапевтичної корекції дозволяє покращити функціональний стан хребтово-рухових сегментів грудного відділу хребта. Суть способу пояснюється прикладами: Приклад 1. Хворий К. 1952 р. н., потрапив на санаторно-курортне лікування з діагнозом: гіпертонічна хвороба І ст., СН 0, остеохондроз грудного відділу хребта зі скаргами на 1 UA 79489 U 5 10 15 20 25 30 35 40 періодичний біль в грудному відділу хребта, втому, зниження пам'яті, слабкість, періодичне підвищення цифр артеріального тиску у вигляді кризів до 2 на тиждень. Проведено курс лікування, який полягав у сполученні медикаментозної терапії, кінезитерапії та локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії грудного відділу хребта та кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доби. При клінічному спостереженні хворий відчув загальне покращення самопочуття на 3 добу лікування та суттєво знизився систолічний та діастолічний тиск на 5-6 добу лікування за даними добового моніторування артеріального тиску, пацієнт перейшов з групи найтпікерів до групи нондіперів, покращився функціональний стан грудного відділу хребта, та психоемоційний стан пацієнта, Приклад 2. Хвора С, 1967 р. н., потрапила на санаторно-курортне лікування з діагнозом: гіпертонічна хвороба II ст., СН 0-1, остеохондроз грудного відділу хребта зі скаргами на постійний біль в грудному відділу хребта, поганий сон, знижений настрій, погіршення роботоспроможності, підвищення цифр артеріального тиску до 150/100 мм рт. ст. Проведено курс лікування, який полягав у сполученні медикаментозної терапії еналаприлом у добовій дозі 10 мг з проведенням кінезитерапії та локально дозованої вакуумтерапії та магнітотерапії грудного відділу хребта та кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба. При клінічному спостереженні хвора відчула загальне покращення на 2 добу лікування, знизився систолічний тиск на 5 добу лікування до рівня 125 мм рт. ст., діастолічний тиск коливався у межах 85-90 мм. рт.ст., покращився сон та психоемоційний стан пацієнтки. Комплексне застосування методів у запропонованому способі дозволяє провести патогенетично обґрунтоване лікування хворих, досягти підвищення ефективності лікування хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією та остеохондрозом грудного відділу хребта, досягти зниження ризику виникнення несприятливих серцево-судинних подій за рахунок покращання показників добового моніторування AT та нормалізації мозкового кровообігу. Таким чином, у порівнянні з відомими способами, заявлена корисна модель дозволить підвищити ефективність лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у сполученні з остеохондрозом грудного відділу хребта. Модель проста, безпечна, неінвазивна та легкодоступна у виконанні та може бути рекомендована для використання в медичних реабілітаційних центрах та санаторно-курортних установах. Джерела інформації: 1. Патент RU №2411964, МПК A61N1/00. Способ лечения больных гипертонической болезнью в сочетании с бронхиальной астмой / Зарипова Т.Н, Смирнова И. Н., патентообладатель Томский НИИ курортологи и физиотерапии, - №2009130176/14 от 05.08.2009. Опубликовано 20.02.2011. Бюлетень №5. 2. Патент України № 49719, МПК А61 НЗЗ/14, А61Н 15/00. Спосіб відновлювального лікування артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі шийного відділу/ Бабов К.Д., Соловйов Ю.Ю…, Гоженко О.А. власник ДУ Укр НДІ МР і К, - №9 и 200911370 від 09.11.09. Опублікований 11.05.2010, Бюл. № 9-прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта, що полягає у комплексному застосуванні кінезитерапії на тлі прийому антигіпертензивних препаратів, який відрізняється тим, що додатково щоденно здійснюють локальну дозовану вакуумтерапію та магнітотерапію грудного відділу хребта, після чого проводять програму кінезитерапевтичної самостійної корекції грудного відділу хребта, по 10-12 процедур на курс, загальний курс лікування 18-21 доба. 50 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for regenerative treatment of essential hypertension with concomitant osteochondrosis of the thoracic spine

Автори англійською

Babov Kostiantyn Dmytrovych, Soloviov Yurii Yuriovych, Hozhenko Olena Anatoliivna, Futruk Olena Viacheslavivna, Kramarenko Olena Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ восстановительного лечения эссенциальной артериальной гипертензии при сопутствующем остеохондрозе грудного отдела позвоночника

Автори російською

Бабов Константин Дмитриевич, Соловйов Юрий Юрьевич, Гоженко Елена Анатольевна, Футрук Елена Вячеславовна, Крамаренко Елена Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A61M 1/00, A61N 2/00, A61H 1/00

Мітки: відновлювального, відділу, артеріальної, гіпертензії, грудного, лікування, супутньому, хребта, остеохондрозі, спосіб, есенціальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79489-sposib-vidnovlyuvalnogo-likuvannya-esencialno-arterialno-gipertenzi-pri-suputnomu-osteokhondrozi-grudnogo-viddilu-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлювального лікування есенціальної артеріальної гіпертензії при супутньому остеохондрозі грудного відділу хребта</a>

Подібні патенти