Спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування аранідипіном у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування аранідипіном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 15% і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночку по «гіпертрофічному» типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування аранідипіном з проведенням хворому в стані спокою доплер-ехокардіографії і визначенням трансмітрального кровоплину шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення. UA 79251 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ АРАНІДИПІНОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО ГІПЕРТРОФІЧНОМУ ТИПУ UA 79251 U UA 79251 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а точніше до кардіології, і може бути використана для об'єктивної оцінки антиангінального ефекту аранідипіну у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночку по гіпертрофічному типу. Відомий спосіб оцінки ефективності лікування хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночку (ДФЛШ) по гіпертрофічному типу різними препаратами, в тому числі аранідипіном, який полягає в порівнянні даних проб з дозованим фізичним навантаженням до і після лікування [1] - аналог. Спосіб оцінки ефективності лікування проводять за допомогою велоергометра в лежачому або сидячому положенні, або стоячи наступним чином: на велоергометрі проводиться ступенево-наростаюче навантаження 5-6 хвилин для кожного ступеня. На кожному наступному ступені навантаження збільшують на 150 кГм хв. і визначають в скільки разів збільшується потреба в кисні в порівнянні з вихідними даними, обчислюють величину і оцінюють функціональний стан серця. Але такий спосіб не забезпечує достовірну інформацію дієвості антиангінального ефекту застосування препарату аранідипіну, так як приріст потужності порогового навантаження може бути лімітований підйомом артеріального тиску (AT) (проба неадекватна), або може бути зовсім відсутнім при наявності позитивного антиангінального ефекту по суб'єктивних ознаках (тобто зникнення стенокардії - больових відчуттів). Задачею корисної моделі є об'єктивізація антиангінального ефекту аранідипіну у хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛШ по гіпертрофічному типу. Поставлена задача вирішується таким чином, що спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, згідно з корисною моделлю відрізняється тим, що до лікування аранідипіном у хворого у стані спокою проводиться доплер-ехокардіографія, визначають трансмітральний кровоплин в діастолу - визначають швидкість раннього діастолічного наповнення (Е), далі після лікування аранідипіном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість (Е) збільшується на 15 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні. Запропонований спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛШ по гіпертрофічному типу має суттєві переваги над способом-аналогом, а саме в дослідженні встановлено, що позитивний антиангінальний ефект аранідипіну по суб'єктивній ознаці завжди поєднується з позитивним гемодинамічним результатом лікування, при цьому підвищення потужності порогового навантаження може і не бути. Спосіб здійснюється наступним чином: Приклад 1. У хворого К. у висхідному стані відмічалось 5 нападів стенокардії на добу, вихідна потужність порогового навантаження (50 Вт) - сумнівна із-за значного підйому AT, швидкість Е складала 59,0 см/с. Після застосування лікування аранідипіном напади стенокардії зникли. Але потужність порогового навантаження залишилась попередньою - 50 Вт, тобто вона не стала відображенням клінічного покращення стану хворого. При цьому швидкість Ε збільшилась до 85,5 см/с, тобто відмічалось співпадання клінічного та гемодинамічного результатів лікування. Приклад 2. У хворого О. у висхідному стані відмічалось 5 нападів стенокардії на добу, потужність порогового навантаження 50 Вт поєднувалась з суттєвим підйомом AT, швидкість Ε складала 56,8 см/с. Після лікування аранідипіном напади стенокардії зникли, потужність порогового навантаження не змінилась, швидкість Ε збільшилась до 80,7 см/с. Приклад 3. У хворого О. у висхідному стані відмічалось 4 напади стенокардії на добу, потужність порогового навантаження 50 Вт. Швидкість Ε складала 53,1 см/с. Після лікування аранідипіном напади стенокардії зменшились до 1, потужність порогового навантаження не змінилась, швидкість Ε збільшилась до 83,0 см/с. У вказаних прикладах клінічний ефект підтверджується гемодинамічно. Запропонований спосіб достовірно об'єктивізує клінічне покращення стану хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛЩ по гіпертрофічному типу після проведеного лікування аранідипіном, зменшує кількість ускладнень, так як відпадає необхідність проведення хворому проби з дозованим фізичним навантаженням, що особливо небезпечно у хворих з аритміями, недостатністю кровообігу, артеріальною гіпертензією. Корисна модель може бути використана у кардіологічних відділеннях лікувальних закладів, кардіологічних центрах тощо. 60 1 UA 79251 U Джерело інформації: 1. Д.М.Аронов и соавт. Терапевтический архив.-1980. - Т. 52. - С. 19-22 – Аналог. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування аранідипіном у хворого в стані спокою проводять доплерехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування аранідипіном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 15% і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні. 15 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing efficacy of aranidipin in treating ischemic heart disease with angina pectoris and arterial hypertension with impairment of diastolic function of left ventricle according to hypertrophic type

Автори англійською

Bychko Mykhailo Vasyliovych, Vaida Myroslava Fedorivna, Vaida Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности лечения аранидипином больных ишемической болезнью сердца со стенокардией и артериальной гипертензией с нарушением диастолической функции левого желудочка по «гипертрофическому» типу

Автори російською

Бычко Михаил Васильевич, Вайда Мирослава Федоровна, Вайда Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02, G01N 33/49

Мітки: стенокардією, гіпертензією, порушенням, аранідипіном, шлуночка, артеріальною, типу, хворих, гіпертрофічному, серця, оцінки, ішемічну, діастолічної, лікування, хворобу, ефективності, спосіб, лівого, функції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79251-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-aranidipinom-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu-z-porushennyam-diastolichno-funkci-livogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності лікування аранідипіном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу</a>

Подібні патенти