Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання простого суперфосфату шляхом розкладання фосфатної сировини сірчаною кислотою, дозрівання одержаної суперфосфатної пульпи і нейтралізації вільної кислоти нейтралізуючою кальцієвмісною добавкою, який відрізняється тим, що як нейтралізуючу добавку використовують шлам розсолоочистки, що є відходом виробництва кальцинованої соди аміачним способом.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шлам розсолоочистки добавляють в кількості 10-20 % від маси суперфосфатної пульпи.

Текст

Реферат: UA 79221 U UA 79221 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області одержання простого суперфосфату шляхом розкладання фосфатної сировини сірчаною кислотою. Простий суперфосфат використовується в сільському господарстві як мінеральне добриво. Основною вимогою до продукту є відсутність вільної кислоти, що впливає на схожість насіння. Відомий спосіб одержання простого суперфосфату розкладанням фосфатної сировини сірчаною кислотою з наступним дозріванням реакційної маси в суперфосфатних камерах безперервної дії протягом 1-1,5 години (Авт. свід. СРСР № 509564. Кл. С05В 1/02, Бюл. № 13 від 05.04.1976). Недоліком відомого способу є низька швидкість нейтралізації вільної фосфорної кислоти, яка зменшує якість продукту, за допомогою добавки у формі дрібних фракцій апатиту. Відомий також спосіб одержання суперфосфату, що включає розкладання фосфатної сировини сірчаною кислотою, дозрівання одержаної суперфосфатної пульпи в камері і нейтралізацію кислотності нейтралізуючою добавкою в вигляді вапняного молока, природних карбонатовмісних сполук (Авт. свід. СРСР № 1131857. Кл. С05В 1/02, Бюл. № 48 від 30.12.1984). Недоліком способу є дефіцитність вапняного молока і низька ефективність нейтралізації кислотності природними карбонатами. Найближчим аналогом за технічним рішенням та суттєвими ознаками є спосіб одержання простого суперфосфату шляхом розкладання природного фосфату сірчаною кислотою в присутності кальцієвмісної добавки, як таку використовують шлам каустифікації, що є відходом виробництва каустичної соди вапняним способом (Патент України на корисну модель № 66242. Кл. С05В 1/00. Бюл. № 24, 2011), але і цей спосіб не надає високої ефективності нейтралізації кислотності суперфосфату, яка б задовольняла виробництво продукту. В основу корисної моделі поставлена задача зниження собівартості нейтралізуючої добавки та збільшення швидкості нейтралізації вільної кислоти простого суперфосфату. Поставлена задача вирішується тим, що як кальцієвмісну нейтралізуючу добавку використовують шлам розсолоочистки виробництва кальцинованої соди аміачним способом. Шлам розсолоочистки являє собою високодисперсну суміш, яка складається в основному з карбонату кальцію (до 96,5 %), гідроксиду кальцію (до 1,7 %), гідроксиду натрію (до 1,0 %), гідроксиду магнію (до 1,8 %) та інших домішок. Вологість шламу становить 30-45 % мас. Розмір часток карбонату кальцію становить менше 10 мікрон до 25 %, 10-20 мікрон до 80 %, що дозволяє збільшити швидкість нейтралізації кислотності суперфосфату. Приклади здійснення способу. Приклад 1. У фарфоровий стакан об'ємом 0,5 л наливають 64,7 мл 68 %-ної сірчаної кислоти, нагрівають до 60 °С і при інтенсивному перемішуванні всипають 100 г апатитового концентрату. Одержану суперфосфатну масу через 10 хвилин переносять в нейтралізатор, куди додають 10 г вологою шламу розсолоочистки для нейтралізації вільної кислоти. Процес проходить 30 хв. Готовий продукт через 5 діб містить 3,60 % Р2О5 вільн., а за найближчим аналогом 5,68 % Р2О5 вільн.· Приклад 2. У фарфоровий стакан об'ємом 0,5 л наливають 64,7 мл 68 %-ної сірчаної кислоти, нагрівають до 60 °С і при інтенсивному перемішуванні всипають 100 г апатитового концентрату. Одержану суперфосфатну масу через 10 хвилин переносять в нейтралізатор, куди додають 20 г вологого шламу розсолоочистки для нейтралізації вільної кислоти. Процес проходить 30 хв. Готовий продукт через 5 діб містить 2,62 % Р 2О5 вільн, а за найближчим аналогом 3,22 % Р2О5 вільн.· Подальше збільшення добавки шламу розсолоочистки не зменшує кількості вільної кислоти. Запропонований спосіб зменшує собівартість продукції за рахунок підвищення якості суперфосфату. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб одержання простого суперфосфату шляхом розкладання фосфатної сировини сірчаною кислотою, дозрівання одержаної суперфосфатної пульпи і нейтралізації вільної кислоти нейтралізуючою кальцієвмісною добавкою, який відрізняється тим, що як нейтралізуючу добавку використовують шлам розсолоочистки, що є відходом виробництва кальцинованої соди аміачним способом. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шлам розсолоочистки добавляють в кількості 1020 % від маси суперфосфатної пульпи. 1 UA 79221 U Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of simple superphosphate

Автори англійською

Postoronko Anatolii Ivanovych, Vorokh Andrii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ получения простого суперфосфата

Автори російською

Посторонко Анатолий Иванович, Ворох Андрей Александрович

МПК / Мітки

МПК: C05B 1/00

Мітки: суперфосфату, простого, одержання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79221-sposib-oderzhannya-prostogo-superfosfatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання простого суперфосфату</a>

Подібні патенти