Спосіб поверхневого насичення матеріалом електрода поверхонь деталей машин з саморегуляцією процесу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб поверхневого насичення матеріалом електрода поверхонь деталей машин з саморегуляцією процесу, який полягає в пропусканні струму та перенесенні матеріалу наконечника на оброблювану поверхню, який відрізняється тим, що між електродом і заготівкою виникає шнур коронного розряду, який має імпульсний характер, при цьому електрод здійснює зворотно-поступальні рухи, котрі забезпечуються впливом магнітного поля від моменту торкання оброблюваної поверхні до моменту максимальної висоти відриву, залежного від величини наведеного магнітного поля, що виникає під дією електричного струму, замикаючого ланцюг у момент торкання та розмикаючого його в момент відриву від оброблюваної поверхні.

Текст

Реферат: Спосіб поверхневого насичення матеріалом електрода поверхонь деталей машин з саморегуляцією процесу полягає в пропусканні струму та перенесенні матеріалу наконечника на оброблювану поверхню. Електрод здійснює зворотно-поступальні рухи, які забезпечуються впливом магнітного поля. UA 79124 U (54) СПОСІБ ПОВЕРХНЕВОГО НАСИЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ ЕЛЕКТРОДА ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН З САМОРЕГУЛЯЦІЄЮ ПРОЦЕСУ UA 79124 U UA 79124 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до машинобудування і може знайти застосування у технології формування особливих властивостей робочих поверхонь деталей машин шляхом насичення поверхні легуючими елементами та супроводжуючим його зміцненням. Відомий спосіб зміцнення поверхонь деталей, що дозволяє отримати зміцнену структуру оброблюваної поверхні, полягає у застосуванні чистового точіння та одночасному пропусканні імпульсного струму прямокутної форми через контактну зону інструменту з деталлю, що після подальшої обробки підвищує зносостійкість у 1,5-2 разу [1]. Найбільш близьким аналогом до способу, що заявляється, є спосіб насичення поверхонь деталей застосовуючи електроерозійне зміцнення плазмою, під дією іскрового розряду матеріалу катода за рахунок перенесення матеріалу з анода. В результаті відбувається легування, перекристалізація та механічне зміцнення катода [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу і того, що заявляється, є пропускання струму та перенесення матеріалу наконечника на оброблювану поверхню. Недоліком відомого способу є те, що при застосуванні електроерозійного зміцнення плазмою відбувається вигорання вуглецю як на деталі, так і на електроді, виникнення мікрократерів на поверхні деталі, що погіршують якість поверхні і потребують подальшої додаткової обробки. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення відомого способу, що підвисить надійність, зносостійкість та термін служби деталей за рахунок способу застосування насичення матеріалом електрода оброблюваної поверхні з саморегуляцією процесу. Поставлена задача вирішується тим, що в процесі обробки поверхні деталі між електродом і заготівкою виникає шнур коронного розряду, який має імпульсний характер, при цьому електрод здійснює зворотно-поступальні рухи, котрі забезпечуються впливом магнітного поля від моменту торкання оброблюваної поверхні до моменту максимальної висоти відриву, залежного від величини наведеного магнітного поля, що виникає під дією електричного струму, замикаючого ланцюг у момент торкання та розмикаючого його в момент відриву від оброблюваної поверхні. Заявлений спосіб здійснюють наступним чином. Від високовольтного джерела струму створюється потік електричного струму, який діє на поверхню деталі, що підлягає зміцненню. Між електродом, наконечник якого виготовлений з матеріалу, яким необхідно наситити оброблювану поверхню деталі і оброблюваною поверхнею виникає шнур коронного розряду. Таким чином відбувається проходження електричного струму коронного розряду через зону найбільш ефективного переносу іонів електрода, який, в свою чергу, здійснює зворотно-поступальні рухи, котрі забезпечуються впливом магнітного поля від моменту торкання оброблюваної поверхні до моменту максимальної висоти відриву, залежного від величини наведеного магнітного поля, що виникає під дією електричного струму, замикаючого ланцюг у момент торкання та розмикаючого його в момент відриву від оброблюваної поверхні. Застосування пропонованого способу дозволяє отримати імпульсний характер виникнення шнура коронного розряду, завдяки чому при застосуванні цього способу очікується підвищення показника продуктивності за рахунок переривчастого коронного розряду зі змінною довжиною шнура, що дозволяє контролювання процесу обробки та усуває наявність дефектів, тобто виключає додаткову післяобробку поверхні деталі, а також спосіб надає можливість отримання необхідного хімічного складу поверхневого шару металу. Джерела інформації: 1. Патент 28828 Україна, МПК В23Н 9/04, В23Н 5/00. Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей / В.І. Тулупов, 2007. 2. Патент 64959, Україна, МПК С23С 14/40. Спосіб зміцнення поверхонь деталей машин методом іонної імплантації / С.В. Сокур, 2011. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Спосіб поверхневого насичення матеріалом електрода поверхонь деталей машин з саморегуляцією процесу, який полягає в пропусканні струму та перенесенні матеріалу наконечника на оброблювану поверхню, який відрізняється тим, що міжелектродом і заготівкою виникає шнур коронного розряду, який має імпульсний характер, при цьому електрод здійснює зворотно-поступальні рухи, котрі забезпечуються впливом магнітного поля від моменту торкання оброблюваної поверхні до моменту максимальної висоти відриву, залежного від величини наведеного магнітного поля, що виникає під дією електричного струму, 1 UA 79124 U замикаючого ланцюг у момент торкання та розмикаючого його в момент відриву від оброблюваної поверхні. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surface saturation of surfaces of machine details by electrode material with self-regulation of process

Автори англійською

Kovalevskyi Serhii Vadymovych, Meshkova Kateryna Yevheniivna, Sokur Svitlana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ поверхностного насыщения материалом электрода поверхностей деталей машин с саморегулированием процесса

Автори російською

Ковалевский Сергей Вадимович, Мешкова Екатерина Евгеньевна, Сокур Светлана Владимировна

МПК / Мітки

МПК: C23C 14/40

Мітки: спосіб, процесу, поверхневого, поверхонь, матеріалом, деталей, машин, електрода, саморегуляцією, насичення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-79124-sposib-poverkhnevogo-nasichennya-materialom-elektroda-poverkhon-detalejj-mashin-z-samoregulyaciehyu-procesu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб поверхневого насичення матеріалом електрода поверхонь деталей машин з саморегуляцією процесу</a>

Подібні патенти