Номер патенту: 78901

Опубліковано: 25.04.2007

Автор: Городецький Омелян Теодорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Рибохідна споруда, яка містить розташовані в шаховому порядку з уступами по течії і рядами поперек потоку блоки та прохідні коридори для риби між ними, блоки суміжних рядів в якій утворюють між собою нахиленими гранями бокові рибохідні отвори, які затоплені на одному рівні з коридорами попереднього ряду, яка відрізняється тим, що суміжні, поперек потоку, блоки і прохідні коридори між ними влаштовані на ширину уступів споруди, а самі коридори виконані по течії наскрізь відкритими на цих уступах і закритими далі по течії аналогічно встановленими нижче на уступах блоками наступного ряду споруди, при цьому грані блоків, які обернені до попереднього уступу, виконані з нахилом, більшим від нахилу граней, обернених в протилежну сторону.

2. Споруда за п. 1, яка відрізняється тим, що блоки і прохідні коридори між ними на уступах влаштовані в своїй основі з зворотним нахилом до течії потоку.

Текст

Винахід відноситься до гідротехнічного будівництва і може використовуватись для пропуску риби на штучни х або природних перепадах русла. Відома рибохідна споруда в виді лоткового каналу з уступами, на яких влаштовані поперек потоку стінки для створення окремих басейнів, де в стінках виконані бокові наскрізні отвори, для проходу через них риби з басейну розташованого на одному уступі споруди в басейн розташований на іншому її уступі. [Гідротехнічні споруди. Н.П. Розанова. Москва. Будвидав. 1978р. стор. 553, рис. 43.1,г]. Недоліком такої рибохідної споруди є її абсолютна непридатність для використання в тяжких умовах експлуатації, з наявністю в потоці, що проходить через рибохід плаваючих і донних крупних предметів (льоду, пнів, кущів, каменю і т.п.), котрі загачують бокові рибопрохідні отвори і накопичуються в басейнах, з повною втратою функціонування споруди. Найбільш близькою до рибоходу, що заявляється є споруда, яка складається із розташованих в ша хматному порядку з уступами по течії і рядами поперек потоку блоків та прохідних коридорів для риби між ними, де коридори закриті по течії на уступах споруди блоками цих же рядів, а самі блоки утворюють своїми нахиленими гранями між собою в ряді споруди і між її суміжними рядами бокові рибопрохідні отвори, котрі затоплені на одному рівні з коридорами попереднього ряду. [Патент України UA 62419 А, Кл. Е 02 В 8/08, бюл. №12, 2003]. Недоліком даного рибоходу є його велика матеріалоємність та складність проходу риби через бокові отвори між блоками ряду споруди при незначному затопленні прохідних коридорів, оскільки стікаючий в коридори через бокові отвори між блоками ряду потік має великі швидкісні характеристики, що затрудняє прохід через них вверх до течії малошвидкісних порід риб. В основу винаходу поставлено задачу спрощення конструкції рибоходу та покращення його рибохідних властивостей при малих рівнях потоку в прохідних коридорах. Задана задача вирішується тим, що суміжні, поперек потоку, блоки і прохідні коридори між ними влаштовані на ширину уступів споруди, а самі коридори виконані по течії наскрізь відкритими на цих уступах і закритими дальше до неї аналогічно встановленими нижче на уступах блоками наступного ряду споруди, при цьому нахилені грані блоків, котрі обернені до попереднього уступ у виконані з нахилом більшим, від нахилу граней блоків обернених в протилежну сторону. При цьому перепади рівнів потоку на споруді суміщені поперек неї з перепадами між її суміжними уступами і проходять в створі цих суміщених перепадів через міжрядні бокові отвори. На фіг.1- відображено запропоновану споруду, вид в аксонометрії; на фіг.2 - те ж, роботу споруди в режимі проходження риби; на фіг.3 - те ж, з блоками виконаними до течії з тупиковими пазухами; на фіг.4 - те ж, роботу споруди в режимі проходження риби; на фіг.5 - відображено споруду, при влаштуванні в основі блоків і прохідних коридорів між ними з зворотнім ухилом до течії потоку; на фіг.6 - відображено запропоновану споруду, при виконанні блоків з тупиковими, поперек потоку, пазухами, вид в аксонометрії; на фіг.7 - те ж, при виконанні блоків з наскрізними, поперек потоку, в них отворами; на фіг.8 - те ж, в варіанті чергування в споруді блоків з пазухами, тупиковими в блоках почергово поперек і по течії потоку. Рибохідна споруда, яка містить розташовані в шахматному порядку з уступами 1, 2 по течії потоку 3 і рядами поперек нього окремі блоки 4, 5 та прохідні коридори 6, 7 для риби між ними, блоки 4 і 5 суміжних рядів в якій утворюють між собою нахиленими гранями 8 і 9 бокові рибохідні отвори 10, котрі затоплені на одному рівні з коридорами 6 попереднього ряду, де блоки 4, 5 і прохідні коридори 6, 7 між ними влаштовані на ширину уступів 1, 2 споруди, а самі коридори 6, виконані наскрізь відкритими на цих уступах і закритими дальше по течії аналогічно встановленими нижче на уступа х блоками 5 наступного ряду споруди, при цьому грані 9 блоків, котрі обернені до попереднього уступ у 1 виконані з нахилом більшим, від нахилу їх протилежних граней 11. Заявлена рибохідна споруда працює наступним шляхом. Потік 3 потрапляючи в наскрізь відкриті по течії прохідні коридори 6, які розміщені на уступах 1 між суміжними блоками 4 попереднього ряду вільно протікає через ці коридори і потрапляє за ними на розташовані аналогічно нижче на уступах 2 блоки 5, котрі встановлені по фронту на ширину коридорів 6, де впирається на виході з цих коридорів в грані 9 блоків 5, з зменшенням своєї швидкості і стікає поперек течії з перепадом рівнів потоку через міжрядні бокові отвори 10, котрі проходить в створі перепаду рівнів суміжних уступів 1 і 2, в нижче розміщені на уступах 2 наскрізь відкриті прохідні коридори 7 між блоками 5 наступного ряду споруди, що забезпечує при покатній міграції риби абсолютно вільний і найбільш сприятливий /максимально "м'який" і "згладжений"/ її скат в потоці через рибохід. При проходженні риби через рибохід з нижнього в верхній б'єф, наприклад для її нересту, риба входить та вільно пропливає через перші, з сторони нижнього б'єфу, наскрізні коридори 7 і через міжрядні бокові отвори 10 піднімається відразу в ви ще розташовані прохідні коридори 6, де потрапляє в зону зменшених швидкостей потоку в них, внаслідок підпору виходу потоку з коридорів 6 круто нахиленими /більш скошеними/ до течії нахиленими гранями 9 блоків 5, з подальшою міграцією вверх риби аналогічно через наступні коридори. Оскільки грані 8, які обернені від наступного, до течії, уступу виконані з меншим нахилом /більш плоскі/, то потік, який витікає по них через міжрядні бокові отвори сходить в нижче розташовані коридори більш поверхово, а при виконанні блоків з тупиковими, до течії, пазухами 12 іще більш поверхово, що створює в придонному шарі потоку за перепадом уступу зону з пониженими швидкостями, в якій риба має можливість відпочити і поповнити свій енергетичний запас. При цьому зменшення швидкостей в придонному шарі потоку за уступом диференціюється по ширині коридорів і досягає найбільшого зменшення в створі їх середини, що дозволяє відпочивати за уступами рибі будь яких порід, степені зрілості та її біологічного стану, фіг.1, 2, 3, 4. При мінімальних рівнях потоку покатна і нерестова міграція риби через таку споруду проходить в режимі аналогічному як і при повному затопленні блоків, однак з ще більшою ступінню "м'якості", "згладженості" та мінімальними енергетичними затратами риби, оскільки з зменшенням рівня затоплення коридорів різко збільшується ступінь підпору в них потоку і гальмування його швидкості не тільки на виході з коридорів, а і по всій їх довжині наступними, по течії, блоками рибоходу, а прохід риби через бокові міжрядні отвори відбувається з мінімальним перепадом і мінімальним на перепаді поперек потоку його швидкісним режимом. При цьому в режимі наднизького рівня потоку в прохідних коридорах, наприклад в межений період, риба має можливість вільно і з найменшим зусиллям мігрувати з нижче розташованих в вище розташовані коридори і зворотно через нижні бокові щілини між уступами і оберненими до них нахиленими гранями блоків, витікання потоку з яких в коридори проходить в уповільненому виді, так як в цьому випадку потік, який витікає в бокові сторони з щілин підпирається додатково масою потоку, яка знаходиться в самих найнижче розташованих коридорах. Для покращення надійності роботи споруди і створення на ній більш сприятливих умов для проходження риби, блоки 4, 5 і прохідні коридори 6, 7 між ними влаштовані в своїй основі на уступах з зворотнім ухилом до течії потоку 3, фіг.5. Таке виконання споруди дозволяє суттєво покращити її рибохідні властивості та створити на ній більш благодатний режим для проходження риби і особливо при малих рівнях потоку, оскільки влаштування коридорів 6, 7 з зворотним ухилом забезпечує більше затоплення коридорів в створі перепадів уступів, що дозволяє:, поперше, в більшій ступені погашати в збільшеній масі води на початку коридорів енергетичні і швидкісні параметри стікаючого в коридори через придонні бокові щілини та бокові міжрядні отвори потоку; по-друге, покращува ти стартові умови для розгону риби з більш затопленої частини коридорів, перед її ривковим проходом через ці щілини та отвори в вище розташовані коридори; по-третє, покращувати умови для відпочинку риби за уступами, внаслідок розширення за ними в збільшеному об'ємі потоку зони з пониженими його швидкостями, і по-четверте, надавати можливість накопичення за уступами в пониженні коридорів корисних мікроорганізмів, для споживання їх рибою в період поповнення її енергетичного запасу. Поряд з цим, таке влаштування дозволяє суттєво зменшити в цілому швидкість течії всієї маси потоку в коридорах, так як потік проходить по всій їх до вжині в висхідному режимі знизу вверх, що забезпечує більш якісне самопогашення його енергії в коридорах та вирівнює по течії в них його швидкісну структур у. Влаштування, одночасно з коридорами, блоків 4, 5 в їх основі з зворотним ухилом до течії потоку дозволяє; по-перше, забезпечити більший нахил до течії граней 9 блоків, що підвищує ступінь підпору потоку, який на них натікає з коридорів 7 і його гальмування в цих коридорах; по-друге, зменшити нахил граней 8 блоків, що забезпечує більш плоске сходження потоку з них в розташовані нижче коридори і зменшує його швидкісні параметри за уступами, з покращенням умов для відпочинку риби і по-третє, синхронізувати між собою єдиним заданим нахилом на уступах коридорів і блоків в їх основі структур у потоку і прохід риби, в зв'язці, коридори бокові міжрядні отвори - зони відпочинку за уступами. При цьому влаштування блоків в їх основі з зворотним ухилом до течії потоку забезпечує більшу стійкість цих блоків до зсуву і перевертання по течії потоком, що на них натікає і особливо наявними в потоці крупними твердими предметами (каменем, льодом, пнями, деревами і т.п.), що дозволяє використовува ти такий рибохід в тяжких і форсмажорних умовах експлуатації. Окрім цього повна і по всьому перерізу наскрізна відкритість по течії між блоками на уступа х прохідних коридорів забезпечує їх постійну чистоту і спроможність вільного пропуску по них при будь якому режимі нерестової і покатній міграції риби, а облаштування блоків разом з коридорами на всю ширину уступів дозволяє найбільш точно задавати і максимально допустимо витримувати необхідні параметри течії потоку на рибоході для визначених порід риб. Додатково слід відзначити, що блоки в споруді можуть бути виконані з тупиковими, поперек потоку, пазухами 13, фіг.6; з наскрізними в них поперек потоку отворами 14, фіг.7; з чергуванням в споруді блоків з пазухами 12, 13, тупиковими почергово по течії і поперек потоку, фіг.8; та в інши х варіантах виконання аналогічних блоків в споруді.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fish-passing structure crayfish-catfish

Автори англійською

Horodetskyi Omelian Teodorovych

Назва патенту російською

Рыбоходное сооружение «рак-сом»

Автори російською

ГОРОДЕЦКИЙ Емельян Теодорович

МПК / Мітки

МПК: E02B 8/00

Мітки: споруда, рак-сом, рибохідна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78901-ribokhidna-sporuda-rak-som.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рибохідна споруда “рак-сом”</a>

Подібні патенти