Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб знезараження некондиційного молока, який відрізняється тим, для знищення Е.соlі в некондиційному молоці використовується концентрований колоїдний розчин наночастинок срібла в харчовому гліцерині (Срібний щит-1000), який вноситься до 1000 см3 некондиційного молока в кількості 0,36 см3 з експозицією 30 хв з метою використання його в годівлі телят.

Текст

Реферат: Спосіб знезараження некондиційного молока, у якому для знищення Е. соlі в некондиційному молоці використовується концентрований колоїдний розчин наночастинок срібла в харчовому 3 гліцерині (Срібний щит-1000), який вноситься до 1000 см некондиційного молока в кількості 3 0,36 см з експозицією 30 хв з метою використання його в годівлі телят. UA 78841 U (12) UA 78841 U UA 78841 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до тваринництва, а зокрема - до знезараження некондиційного молока, що має вміст Е.соlі з наступним використанням його в годівлі телят, що являється важливою складовою у виробництві молока на молочних фермах. Некондиційним вважається сире молоко, що не відповідає вимогам ДСТУ3662-97, що має наднормовані показники бактеріального забруднення, і зазвичай включає анормальне молоко, молоко від маститних корів (субклінічний мастит) та молоко збірне. Кількість такого молока на молочних фермах протягом року в середньому становить 9-17 % від загального об'єму отриманого молока. До небезпечних мікроорганізмів в некондиційному молоці відносяться Е.соlі, потрапляння яких в молоко може відбуватись з довкілля: повітря ферми, доїльного обладнання та молочного посуду, рук доярок, що неналежним чином були піддані санітарній обробці. На молочних фермах молоко, що за мікробіологічними показниками відносить до категорії некондиційного, частіше згодовується телятам в сирому вигляді, що спричиняє в них шлунковокишкові розлади, а також може призвести до їх загибелі. Щоб уникати цього молоко необхідно пастеризувати, для знешкодження патогенних мікроорганізмів. На сьогодні в практиці використовуються різні режими пастеризації, які несуть за собою використання енергоресурсів. Саме тому було проведено ряд досліджень альтернативного знезараження некондиційного молока продуктом нанотехнології. Задачею корисної моделі є розробка способу знезараження некондиційного молока з вмістом в ньому Е.соlі шляхом внесення в нього концентрованого колоїдного розчину наночасток срібла в харчовому гліцерині "Срібний щит-1000". В основу корисної моделі поставлено сучасний підхід щодо знезараження некондиційного молока для використання його на молочних фермах як корму для молочних телят. Запропонований метод дає змогу забезпечити ефективне знезараження некондиційного молока для подальшого використання в годівлі телят. Високоефективним знезаражуючим засобом відносно патогенних мікроорганізмів є срібло в іонному вигляді, яке має бактерицидну, противірусну та антисептичну дію. Концентрований колоїдний розчин наночасток срібла в харчовому гліцерині "Срібний щит-1000" отриманий в екологічно чистому одностадійному технологічному циклі фізичним методом (за патентом України № 80513) біосумісного дезінфектанту ТОВ "Маркетинг надтвердих матеріалів", Україна, м. Київ, розробка НАН України Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля та Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Діючою антибактеріальною речовиною є електрично нейтральні наночастки срібла з середнім розміром діаметра 29 нм. Близьким аналогом до корисної моделі є пастеризація збірного молока питного при температурі 71,7 °C з витримкою 15 с [Директива Ради 92/46 EEC від 16 червня 1992 p.]. Цей режим пастеризації застосовується для молока кондиційного, що призначено для споживання людиною і не застосовується до некондиційного молока. Прототипом корисної моделі є спосіб зниження загального бактеріального обсіменіння молока за допомогою ензимної стабілізації з використанням натрію тіоціанату за рахунок пролонгування його бактеріостатичної фази, але його недоліком є те, що він не проявляє активності до Е.соlі. [Деклараційний патент України 67560А, А 01Л1/00 "Спосіб тривалого збереження сирого молока": /Якубчак О.М., Джміль О.М./ Заявлено 17.10.2003 p.; опубліковано 15.06.2004. -Бюлетень. -№ 6.] Запропонований метод полягає у використанні наночасток срібла для знезараження 5 10 3 некондиційного молока, що містить Е.соlі від 2,57±0,2 × 10 та 2,23±0,1 × 10 KYO/cм , який розроблений нами експериментально для ефективного знищення цих мікроорганізмів. Для вивчення бактерицидної дії концентрованого колоїдного розчину наночасток срібла в харчовому гліцерині "Срібний щит-1000" використовували молоко, в якому містились різні концентрації Е.соlі, кількість яких моделювали в дослідних пробах стерильного молока шляхом внесення розрахованої відповідної кількості Е.соlі за допомогою потенціометра по Мак-Фарленду. До 5 10 3 дослідних проб молока з вмістом Е.соlі від 2,57±0,2 × 10 та 2,23±0,1 × 10 КУО/см вносили 3 3 3 концентрований колоїдний розчин наночасток срібла в кількості 0,06 см , 0,24 см , 0,36 см на 3 1000 см молока. Досліджувані проби витримували 2, 30, 60 хвилин. Результати зазначені в прикладах (табл.1, 2). Приклад 1. 55 1 UA 78841 U Ефективність Срібного щита-1000 для інактивації 5 3 3 Е.соlі (2,57±0,2 × 10 КУО/см ) в 1000 см молока, M±m, n=5 Кількість розчину 3 наночасток срібла, см 3 Експозиція, хв. 2 30 60 2 30 60 2 30 60 0,06 0,24 0,36 Кількість КУО/см після внесення наночасток срібла 5 2,31±0,2×10 * 5 2,19±0,1×10 * 5 2,12±0,2×10 * 5 2,01±0,2×10 * 5 1,39±0,1×10 * 4 6,99±0,1×10 * 2 1,17±0,04×10 * 0 0 % інактивації 10,1 14,7 17,4 22,1 45,9 72,8 99,9 100,0 100,0 Примітка: *Р0,001 порівняно з пробами молока до внесення наносрібла Приклад 2. Ефективність Срібного щита-1000 10 3 для інактивації Е.соlі (2,23±0,1 × 10 ) в 1000 см молока, M±m, n=5 Кількість розчину 3 наночасток срібла, см 0,06 0,24 0,36 3 Експозиція, кв. 2 30 60 2 30 60 2 30 60 Кількість КУО/см після внесення наночасток срібла 10 2,11±0,1×10 * 10 2,02±0,2×10 * 10 1,91±0,1×10 * 10 1,79±0,1×10 * 10 1,23±0,1×10 * 9 6,66±0,1×10 * 2 1,19±0,04×10 * 0 0 інактивації 5,1 9,6 14,5 19,4 44,5 70,1 99,9 % 100,0 100,0 Примітка: *Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for disinfecting unconditional milk containing e. coli therein with a solution of argentum nanoparticles in food glycerine

Автори англійською

Kasianchuk Viktoria Viktorivna, Berhilevych Oleksandra Mykolaivna, Berhilevych Oleh Oleksandrovych, Mohutova ValentynaFedorivna, Manovytskyi Oleksandr Stepanovych, Kisterska Liudmyla Danylivna, Sadokhin Viktor Petrovych

Назва патенту російською

Способ обеззараживания некондиционного молока с содержанием в нем е. coli раствором наночастиц серебра в пищевом глицерине

Автори російською

Касянчук Виктория Викторовна, Бергилевич Александра Николаевна, Бергилевич Олег Александрович, Могутова Валентина Федоровна, Мановицкий Александр Степанович, Кистерская Людмила Даниловна, Садохин Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: A01J 11/00, A01J 13/00

Мітки: гліцерині, спосіб, наночасток, молока, срібла, вмістом, некондиційного, розчином, ньому, знезараження, харчовому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78841-sposib-znezarazhennya-nekondicijjnogo-moloka-z-vmistom-v-nomu-e-coli-rozchinom-nanochastok-sribla-v-kharchovomu-glicerini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб знезараження некондиційного молока з вмістом в ньому е. coli розчином наночасток срібла в харчовому гліцерині</a>

Подібні патенти