Спосіб виготовлення в’яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що включає спільний помел пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру та доменного гранульованого шлаку, який відрізняється тим, що при помелі в'яжучого додатково вводять портландцементний клінкер а також суперпластифікатор нафталіно-формальдегідного складу в такому співвідношенні, мас. %:

пил-винос печей випалу цементного клінкеру

25…35

доменний гранульований шлак

25…35,

портландцементний клінкер

35…45

суперпластифікатор нафталіно-

формальдегідного складу

1…2.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру включає спільний помел пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру та доменного гранульованого шлаку. При помелі в'яжучого додатково вводять портландцементний клінкер, а також суперпластифікатор нафталіно-формальдегідного складу. UA 78826 U (12) UA 78826 U UA 78826 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до промисловості будівельних матеріалів і може бути використана на підприємствах з виготовлення в'яжучих речовин. Відомий спосіб виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що включає спільний помел цементного пилу, вапна та кварцового піску (Строительные материалы. - 1962. - № 3. - С. 11-12). Недоліком такого в'яжучого є необхідність автоклавної обробки для його твердіння а також низька міцність в'яжучого - до 20 МПа. Відомий також спосіб виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що включає спільний помел цементного пилу, вапна, кварцового піску а також природного содовмісного концентрату (Патент Російської федерації № 2174108 від 27.09.2001 p.). Недоліком такого в'яжучого також є необхідність автоклавної обробки для його твердіння і низька міцність в'яжучого - до 25 МПа. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб виготовлення в'яжучого на основі цементного пилу, що включає спільний помел цементного пилу та доменного гранульованого шлаку в такому співвідношенні, мас. %: пил-винос печей випалу цементного клінкеру 30….35 доменний гранульований шлак 65….70. (Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Мохорт М.А. Використання техногенних продуктів у будівництві. - НУВГП, Рівне - 2009 р., с. 298). Недоліком такого в'яжучого є його низька міцність - до 25 МПа. Задачею корисної моделі є підвищення міцності в'яжучого. Виконання поставленої задачі досягається тим, що у способі виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що включає спільний помел пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру та доменного гранульованого шлаку, при помелі в'яжучого додатково вводять портландцементний клінкер а також суперпластифікатор нафталіноформальдегідного складу в такому співвідношенні, мас. %: пил-винос печей випалу цементного клінкеру 25…35 доменний гранульований шлак 25…35 портландцементний клінкер 35…45 суперпластифікатор нафталіноформальдегідного складу 1…2. Твердіння в'яжучого, що виготовлене за запропонованим способом, відбувається внаслідок гідратації та гідролізу мінералів портландцементного клінкеру і також твердіння доменного гранульованого шлаку, активізаторами твердіння якого є гідроксид кальцію, що утворюється при гідролізі клінкеру, та низькоосновні силікати і алюмінати кальцію а також луги, що містяться у пилу-виносі печей випалу цементного клінкеру. Таким чином кількість гідратних новоутворень у в'яжучого, що виготовлене за запропонованим способом, є суттєво більшою, ніж у в'яжучому, що виготовлене за прототипом, в якому відсутні клінкерні мінерали, а гідратація шлаку здійснюється тільки за рахунок активізації його пилом. Крім того при використанні суперпластифікатора нафталіно-формальдегідного складу, різко зменшується водопотреба в'яжучого, що забезпечує стиснені умови твердіння та значне збільшення міцності в'яжучого, що виготовлене за запропонованим способом. Зменшення витрати пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру нижче 25 % призводить до зменшення кількості низькоосновних силікатів і алюмінатів кальцію, а також лугів, що містяться у пилу-виносі, внаслідок чого кількість активізаторів твердіння доменного гранульованого шлаку стає недостатньою, я як наслідок, міцність в'яжучого зменшується. При цьому зростає також вартість в'яжучого, внаслідок збільшення вмісту більш дорогих компонентів - клінкеру та шлаку. Збільшення витрати пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру понад 35 % призводить до збільшення водопотреби в'яжучого, а також збільшення негативного впливу лугів, що містяться у складі пилу, на твердіння клінкеру, в наслідок цього міцність в'яжучого зменшується. Зменшення витрати доменного гранульованого шлаку нижче 25 % призводить до зростання негативного впливу лугів, що містяться у складі пилу, на твердіння клінкеру, в наслідок чого міцність в'яжучого зменшується. Збільшення витрати доменного гранульованого шлаку понад 35 % призводить до уповільнення твердіння в'яжучого. 1 UA 78826 U 5 10 15 Зменшення витрати портландцементного клінкеру нижче 35 % зменшує загальну кількість гідратних новоутворень у в'яжучому, а також ступінь гідратації доменного гранульованого шлаку, внаслідок чого міцність в'яжучого зменшується. Збільшення витрати портландцементного клінкеру понад 45 % суттєво не збільшує міцність в'яжучого та призводить до значного зростання вартості в'яжучого. Зменшення витрати суперпластифікатора нафталіно-формальдегідного складу нижче 1 % суттєво зменшує його пластифікуючий ефект і призводить до збільшення водопотреби та зменшення міцності в'яжучого. Збільшення витрати суперпластифікатора нафталіноформальдегідного складу понад 2 % призводить до уповільнення твердіння в'яжучого та збільшення його вартості. Спосіб здійснюють наступним чином. Якості пил-винос печей випалу цементного клінкеру використовують пил із вмістом лугів в межах 1-8 %, як доменний гранульований шлак використовують шлаки основного або кислого складу, як портландцементний клінкер використовують нормальний за вмістом аліту клінкер, як суперпластифікатор нафталіноформальдегідного складу використовують суперпластифікатор С-3. Віддозовані кількості цих компонентів піддають спільному помелу у кульових або трубних млинах. В'яжуче на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що виготовляють по заявленому способу, характеризується міцністю при стиску 65…80 МПа, що значно більше ніж у в’яжучому, виготовленому за прототипом. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб виготовлення в'яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру, що включає спільний помел пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру та доменного гранульованого шлаку, який відрізняється тим, що при помелі в'яжучого додатково вводять портландцементний клінкер, а також суперпластифікатор нафталіно-формальдегідного складу в такому співвідношенні, мас. %: пил-винос печей випалу цементного клінкеру 25…35 доменний гранульований шлак 25…35 портландцементний клінкер 35…45 суперпластифікатор нафталіноформальдегідного складу 1…2. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the production of binder based on dust loss of burning furnaces of cement clinker

Автори англійською

Dvorkin Leonid Yosypovych, Myronenko Anatolii Vasyliovych, Dvorkin Oleh Leonidovych, Chorna Iryna Vasylivna

Назва патенту російською

Способ изготовления вяжущего на основе пыли-уноса печей обжига цементного клинкера

Автори російською

Дворкин Леонид Иосифович, Мироненко Анатолий Васильевич, Дворкин Олег Леонидович, Черная Ирина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: C04B 28/14

Мітки: випалу, пилу-виносу, цементного, клінкеру, основі, печей, спосіб, виготовлення, в'яжучого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78826-sposib-vigotovlennya-vyazhuchogo-na-osnovi-pilu-vinosu-pechejj-vipalu-cementnogo-klinkeru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення в’яжучого на основі пилу-виносу печей випалу цементного клінкеру</a>

Подібні патенти