Пристрій для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу

Номер патенту: 78700

Опубліковано: 25.03.2013

Автори: Бернацький Віктор Антонович, Міщук Микола Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу, який містить відцентровий механізм, що складається з системи пропелерів, розміщених на одній вертикальній осі з циліндром відцентрового механізму, з отворами в стінках і профільованими ребрами всередині циліндра, який відрізняється тим, що на вертикальній осі між системою пропелерів та циліндром відцентрового механізму розміщено зубчатий планетарний механізм з передаточним числом, меншим за одиницю, і механізм приводиться в дію вертикальним потоком цементного пилу та гарячих газів.

Текст

Реферат: Пристрій для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу містить відцентровий механізм, що складається з системи пропелерів, розміщених на одній вертикальній осі з циліндром відцентрового механізму, з отворами в стінках і профільованими ребрами всередині циліндра. На вертикальній осі між системою пропелерів та циліндром відцентрового механізму розміщено зубчатий планетарний механізм з передаточним числом, меншим за одиницю. Механізм приводиться в дію вертикальним потоком цементного пилу та гарячих газів. UA 78700 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ЦЕМЕНТНОГО ПИЛУ В АТМОСФЕРУ UA 78700 U UA 78700 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до цементного виробництва і може бути використана для зменшення шкідливих викидів цементного пилу на виробництві. Цементний пил та його з'єднання забруднюють атмосферу, шкідливо діють на дихальні шляхи, викликають захворювання верхніх відділень легенів, а також негативно діють на шкіру та очі. Під дією тривалої взаємодії з пилом можуть виникати різні хронічні захворювання. Це приводить до таких хвороб як нежить, бронхіти, трахеїди та онкологічні захворювання. Крім цього, при викидах вилітають якісні фракції цементу, зменшуючи продуктивність та рентабельність виробництва. Відомий спосіб вловлювання пилу цементу на виробництві з використанням пиловловлювачів інерційного типу [1], взятий як аналог. Принцип дії пиловловлювача полягає в тому, що пилогазова суміш подається дотично до внутрішньої поверхні циліндричної частини корпусу. Частинки пилу під дією відцентрових сил інерції притискуються до внутрішніх стінок агрегату і під дією газового потоку і власної ваги рухаються по спіралі вниз. Тут вони вивантажуються в нижній конічній части корпусу пристрою. Недоліком вказаного способу є низька ефективність пиловловлення, що становить 60-80 %. Крім цього, конструкція пристрою громіздка і має складну будову. Це приводить до високої собівартості вказаного способу та ускладнення його використання на виробництві. Виникла проблема підвищення ефективності роботи пристроїв та спрощення їх конструкції. Це приведе до зменшення шкідливих викидів в атмосферу та зменшення собівартості способу. Відомий спосіб [2] зменшення викидів цементного пилу в атмосферу за допомогою відцентрового механізму, який взятий як прототип. Відцентровий механізм приводиться в дію вертикальним потоком цементного пилу та гарячих газів, які діють на систему пропелерів, розміщених на одній вертикальній осі з циліндром відцентрового механізму. Циліндр має отвори в стінках та профільовані ребра всередині, і вся система розміщена на виході з димохідної труби. Зібраний за допомогою відцентрового механізму цементний пил напрямляється, за допомогою відвідних труб, в збірні резервуари. При цьому також зменшується шкідливий вплив на екологію навколишнього середовища. Недоліком вказаного способу є те, що внаслідок малої швидкості вертикального потоку цементного пилу та гарячих газів, ефективність роботи відцентрового механізму буде недостатньо високою. Постала задача підвищення ефективності роботи відцентрового механізму. Цього можна досягти шляхом підвищення кутової швидкості обертання циліндра цього механізму, при незмінній швидкості вертикального потоку викидів з труби. Задача корисної моделі - підвищення ефективності вловлювання цементного пилу на виробництві, шляхом збільшення кутової швидкості обертання циліндра відцентрового механізму. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу за допомогою відцентрового механізму, який складається з системи пропелерів, розміщених на одній вертикальній осі з циліндром відцентрового механізму, з отворами в стінках і профільованими ребрами всередині циліндра, на вертикальній осі між системою пропелерів та циліндром відцентрового механізму розміщено зубчатий планетарний механізм з передаточним числом, меншим за одиницю, і механізм приводиться в дію вертикальним потоком цементного пилу та гарячих газів. Внаслідок збільшення кутової швидкості обертання циліндра механізму, зростає відцентрова сила, яка діє на частинки цементного пилу. Це приводить до збільшення маси цементного пилу, який вловлюється відцентровим механізмом і напрямляється через відвідні труби в ємності для збирання цементу. На кресленні приведена схема запропонованого пристрою для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу. Введені наступні позначення: обертовий циліндр 1 з отворами і профільованими ребрами 2 на стінках, відвідні труби 3, вертикальна вісь 4, з'єднана з циліндром 1, і на якій розміщені пропелери 5, вертикальний потік гарячих газів та цементного пилу 6, потік зібраного пилу цементу 7, потік гарячих газів 8, планетарний зубчатий механізм 9, димохідна труба 10. Пристрій працює наступним чином: вертикальний потік гарячих газів та цементного пилу 6 діють на пропелери 5 і приводять в обертальний рух вертикальну вісь 4, яка з'єднана із планетарним механізмом 9. Від планетарного механізму обертальний рух передається на циліндр 1. При обертанні циліндра 1 на частинки цементного пилу 6 діють відцентрові сили інерції. Під дією цих сил та профільованих ребер 2 частинки цементного пилу будуть рухатись до стінок циліндра 1 і вилітатимуть через отвори в цих стінках. Цементний пил 7 виходить через відвідні труби 3 в збірні резервуари. Гарячі гази 8 рухаються вертикально вгору і виходять з циліндра 1 через димохідну трубу 10 в атмосферу. 1 UA 78700 U 5 10 15 20 Завдяки планетарному зубчатому механізму 9 кутова швидкість обертання циліндра 1 буде в кілька разів більшою від кутової швидкості обертання пропелерів 5. В результаті зростає відцентрова сила інерції, що діє на частинки цементу. Приведення в дію відцентрового механізму пристрою не потребує зовнішніх додаткових джерел енергії. Це викликано тим, що механізм приводиться в дію вертикальним потоком гарячих газів та цементного пилу 6, які діють на пропелери 5, приводячи їх і весь пристрій в обертальний рух. Тому конструкція пристрою буде простою з малою собівартістю. Ефективність роботи пристрою буде пропорційною кутовій швидкості обертання циліндра 1 під дією вертикального потоку гарячих газів та цементного пилу і наявності планетарного механізму. Таким чином, використовуючи планетарний механізм та принцип дії відцентрового механізму, можна ефективно протидіяти викиданню цементного пилу в атмосферу. Це, в свою чергу, приведе до підвищення рентабельності виробництва та до зменшення впливу на навколишнє середовище, покращить здоров'я населення. Тобто зменшується можливість прояву незворотних процесів в навколоземному просторі. І, як наслідок, приведе до заощадження фінансових ресурсів та покращить умови проживання населення на Землі. Джерела інформації: 1. Савіцька І.О., Грицюк Ю.І. Проблеми вловлювання цементного пилу на промислових об'єктах: Науковий вісник НЛТУ України. - 2011 - Вип. 21.7. - С. 78-80. 2. Бернацький В.А. Спосіб зменшення викидів цементного пилу в атмосферу на виробництві. Патент України на корисну модель № 71907 від 25.07.2012 р., бюл. № 14. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Пристрій для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу, який містить відцентровий механізм, що складається з системи пропелерів, розміщених на одній вертикальній осі з циліндром відцентрового механізму, з отворами в стінках і профільованими ребрами всередині циліндра, який відрізняється тим, що на вертикальній осі між системою пропелерів та циліндром відцентрового механізму розміщено зубчатий планетарний механізм з передаточним числом, меншим за одиницю, і механізм приводиться в дію вертикальним потоком цементного пилу та гарячих газів. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for effective decreasing of depositions of cement dust in the atmosphere

Автори англійською

Mischuk Mykola Volodymyrovych, Bernatskyi Viktor Antonovych

Назва патенту російською

Устройство для эффективного снижения выбросов цементной пыли в атмосферу

Автори російською

Мищук Николай Владимирович, Бернацкий Виктор Антонович

МПК / Мітки

МПК: C04B 7/60, C04B 7/36, C04B 9/00

Мітки: пилу, цементного, зменшення, ефективного, пристрій, викидів, атмосферу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78700-pristrijj-dlya-efektivnogo-zmenshennya-vikidiv-cementnogo-pilu-v-atmosferu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ефективного зменшення викидів цементного пилу в атмосферу</a>

Подібні патенти