Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, обгінні муфти, з'єднані з відтяжними валиками, кільце з гірками та два розташовані діаметрально протилежно важелі, один кінець кожного з яких з'єднаний з відповідною обгінною муфтою, а другий має вісь, встановлену в опорі, та ролик, який знаходиться у взаємодії з гірками, який відрізняється тим, що має додаткову опору, в якій вісь встановлена своїм другим кінцем, причому ролик встановлено на осі між обома опорами.

Текст

Реферат: Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить відтяжні валики, обгінні муфти, кільце з гірками, важелі, опори, ролик. UA 78624 U (54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 78624 U UA 78624 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області трикотажного машинобудування, а саме, до механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, обгінні муфти, з'єднані з відтяжними валиками, кільце з гірками та два розташовані діаметрально протилежно важелі, один кінець кожного з яких з'єднаний з відповідною обгінною муфтою, а другий має вісь, на якій встановлено ролик, який знаходиться у взаємодії з гірками (Патент України на корисну модель № 43053, МПК: D04В15/88, 2009 p.). Вісь закріплена консольно в одній опорі, що зумовлює в процесі роботи механізму відтяжки полотна її значну деформацію - прогин і, як наслідок, порушення нормальної взаємодії ролика з гірками, що в свою чергу викликає значні контактні напруження в зоні взаємодії роликів з гірками, та призводить до зниження довговічності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності його роботи. Поставлена задача вирішена тим, що у механізмі відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, обгінні муфти, з'єднані з відтяжними валиками, кільце з гірками та два розташовані діаметрально протилежно важелі, один кінець кожного з яких з'єднаний з відповідною обгінною муфтою, а другий має вісь, встановлену в опорі, та ролик, який знаходиться у взаємодії з гірками, згідно з корисною моделлю, має додаткову опору, в якій вісь встановлена своїм другим кінцем, причому ролик встановлено на осі між обома опорами. Встановлення осі у двох опорах, а ролика між опорами зменшує деформацію осі, що призводить до підвищення стабільності взаємодії роликів з гірками, зниження контактних напружень в зоні їх взаємодії та підвищення довговічності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено вид А механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 та два ведені 2, 3 відтяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, кінематично зв'язані між собою. Ведучий 1 та ведені 2, 3 відтяжні валики розміщені в рамі 7. Осі відтяжних валиків 1, 2, 3 розташовані паралельно в одній площині. Механізм відтяжки полотна містить дві обгінні муфти 8, 9, кожна з яких містить відповідно ведучу 10, 11 та ведену 12, 13 півмуфти, при цьому ведені півмуфти 12, 13 жорстко встановлені на ведучому відтяжному валику 1, кільце 14 з гірками 15, два розташовані діаметрально протилежно важелі 16, 17, один кінець кожного з яких жорстко з'єднаний з ведучою півмуфтою 10, 11 відповідно, а другий має ролик 18 (19), який знаходиться у взаємодії з гірками 15, між ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валиками заправлене полотно 20, кожен із роликів 18, 19 встановлено на осях 21, 22 відповідно, причому кожна вісь встановлена в двох опорах 23, 24 та 25, 26 відповідно, а кожен ролик встановлено на осі між опорами. Принцип роботи механізму відтяжки полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини рама 7 з відтяжними валиками 1, 2, 3 починає обертатися. При цьому ролики 18, 19 набігають поперемінно на гірки 15 нерухомого кільця 14 і змушують важелі 16, 17 здійснювати коливальний рух, який за допомогою обгінних муфт 8, 9 приводить в обертальний рух ведучий відтяжний валик 1. Ведучий відтяжний валик за допомогою зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4 - 5 та 4 - 6 приводить в обертальний рух ведені відтяжні валики 2, 3 відповідно. Обертальний рух відтяжних валиків 1, 2, 3 зумовлює відтяжку полотна 20, заправленого між ними. Встановлення роликів 18, 19 на осях 21, 22, кожна з яких розташована в двох опорах 23, 24 та 25, 26, зумовлює підвищення довговічності роботи механізму відтяжки полотна шляхом зниження зношення пар ролик - гірки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, обгінні муфти, з'єднані з відтяжними валиками, кільце з гірками та два розташовані діаметрально протилежно важелі, один кінець кожного з яких з'єднаний з відповідною обгінною муфтою, а другий має вісь, встановлену в опорі, та ролик, який знаходиться у взаємодії з гірками, який відрізняється тим, що має додаткову опору, в якій вісь встановлена своїм другим кінцем, причому ролик встановлено на осі між обома опорами. 1 UA 78624 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown tension mechanism of a circular knitter

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Pavlenko Heorhii Ivanovych

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Здоренко Валерий Георгиевич, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, механізм, круглов'язальної, відтяжки, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78624-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти