Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу герпесу 2 типу "DIA-HSV2-IgG-av", в якій на полістироловий планшет сорбовані антигени вірусу HSV2, а як кон'югат використовуються козячі антитіла проти імуноглобулінів класу IgG людини, яка відрізняється тим, що лунки планшета сенсибілізовані рекомбінантним антигеном аналогом поверхневого білка G2 HSV2, з яким зв'язуються присутні у зразку специфічні IgG антитіла, утворюючи комплекси антиген-антитіло, а для визначення індексу авідності специфічних IgG антитіл досліджувану сироватку інкубують в паралельних лунках імуносорбенту і потім один зразок промивають в звичайному режимі, а інший обробляють дисоціюючим розчином, який руйнує комплекси антигенів з низькоавідними IgG антитілами, а високоавідні антитіл виявляють кон'югатом моноклональних aнти-IgG-антитіл, мічених ферментом, при чому індекс авідності розраховують як відношення оптичної густини, отриманої при виявленні специфічних IgG антитіл в присутності дисоціюючого розчину, до оптичної густини, отриманої при аналізі даного зразка, необробленого їм.

Текст

Реферат: Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу герпесу 2 типу "DIA-HSV2-IgG-av", в якій на полістироловий планшет сорбовані антигени вірусу HSV2. Як кон'югат використовують козячі антитіла проти імуноглобулінів класу IgG людини. Лунки планшету сенсибілізовані рекомбінантним антигеном аналогом поверхневого білка G2 HSV2, з яким зв'язуються присутні у зразку специфічні IgG антитіла, утворюючи комплекси антиген-антитіло. Для визначення індексу авідності специфічних IgG антитіл досліджувану сироватку інкубують в паралельних лунках імуносорбенту і потім один зразок промивають в звичайному режимі, а інший обробляють дисоціюючим розчином, який руйнує комплекси антигенів з низькоавідними IgG антитілами. Високоавідні антитіла виявляють кон'югатом моноклональних aнти-IgG-антитіл, мічених ферментом. Індекс авідності розраховують як відношення оптичної густини, отриманої при виявленні специфічних IgG антитіл в присутності дисоціюючого розчину, до оптичної густини, отриманої при аналізі даного зразка, необробленого ним. UA 78419 U (12) UA 78419 U UA 78419 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до біотехнології, імунохімії та медицини і може бути використана для напівкількісного аналізу авідності антитіл класу IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV2) в сироватці або плазмі крові. При встановленні діагнозу первинної герпесвірусної інфекції тест на авідність специфічних IgG антитіл (міцність зв'язку специфічних антитіл з антигенними детермінантами вірусу) є обов'язковим в алгоритмі обстеження, особливо вагітних жінок. Низькоавідні IgG антитіла є характерними для первинного гострого інфекційного процесу. Високоавідні IgG антитіла з'являються на пізній стадії гострого періоду захворювання. Вони виявляються при хронічній формі інфекції і свідчать про захворювання перенесене в минулому. Відома тест-система для виявлення антитіл проти HSV2 у сироватках і плазмі крові людини при діагностиці герпесвірусної інфекції [1]. В основі тест-системи лежать антигени вірусу HSV2, використані в складі імуносорбенту, а як кон'югат застосовують козячі антилюдські-антитіла, зв'язані з пероксидазою. Суть корисної моделі в створенні імуноферментної тест-системи для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до HSV 2 людини в сироватці або плазмі крові. Для напівкількісного аналізу досліджувані сироватки вносять в лунки планшета, сенсибілізовані рекомбінантним антигеном аналогом поверхневого білка G2 HSV2, з яким зв'язуються присутні у зразку специфічні IgG антитіла, утворюючи комплекси антиген-антитіло. Імунні комплекси виявляють за допомогою пероксидазного кон'югату моноклональних антитіл до IgG людини. Після відмивання незв'язаних компонентів в лунки додають розчин проявника. Пероксидазну реакцію зупиняють, додаючи стоп-реагент, і вимірюють оптичну густину суміші у лунках при довжині хвилі 450/620 нм, яка пропорційна концентрації специфічних IgG антитіл до HSV2 у зразках сироваток або плазми крові. Для оцінки динаміки рівня специфічних антитіл результат аналізу виражається в одиницях DIA Units (DU). Для визначення індексу авідності специфічних IgG антитіл досліджувану сироватку інкубують в паралельних лунках імуносорбенту. Потім один зразок промивають в звичайному режимі, а інший обробляють дисоціюючим розчином (ДР), який руйнує комплекси антигенів з низькоавідними IgG антитілами. Антитіла, що залишились зв'язаними з антигеном, виявляють пероксидазним кон'югатом. Індекс авідності розраховують як відношення оптичної густини, отриманої при виявленні специфічних IgG антитіл в присутності ДР, до оптичної густини, отриманої при аналізі даного зразка, не обробленого ДР та виражають його в %. Приклад 1. Визначення авідності антитіл класу IgG до HSV2 в сироватці крові хворої А., 1999 року народження. Визначення проводять за відомою методикою [2] твердофазного імуноферментного аналізу. Для цього в лунки імуносорбенту з фіксованими на ньому рекомбінантними поліпептидами аналогами-антигенів G2 HSV2 вносять в лунки по 100 мкл розведених (1:50) досліджуваних сироваток та контролів. Для визначення індексу авідності специфічних IgG антитіл досліджувану сироватку інкубують в паралельних лунках імуносорбенту. Потім один зразок промивають в звичайному режимі, а інший обробляють дисоціюючим розчином (ДР), який руйнує комплекси антигенів з низькоавідними IgG антитілами. Накривають планшет кришкою та інкубують при температурі (37±2)°С протягом 60 хв. Після закінчення інкубації промивають планшет 4 рази розчином для промивання. Антитіла, що залишились зв'язаними з антигеном, виявляють пероксидазним кон'югатом, який вносять в лунки по 100 мкл. Знову інкубують планшет, але вже при кімнатній температурі (18-25)°С протягом 30 хвилин. Промивають лунки 6 разів розчином для промивання, вносять в них по 100 мкл однокомпонентного розчину хромогену ТМБ і інкубують при температурі (18-25)°С в темному місці протягом 30 хв. Для зупинення кольорової реакції (в тій же послідовності внесення що й ТМБ) вносять в лунки по 100 мкл стоп-реагенту. Не більше як через 5 хв. після зупинення кольорової реакції визначають оптичну густину (ОГ) в лунках у двохвильовому режимі (450 нм відносно 620 нм). Для обліку результатів розраховують середнє значення ОГ негативного контролю - НКсер і граничне значення (ГЗ) по формулі: ГЗ=НКсер+0,2. Результат аналізу вважається негативним, якщо ОГ досліджуваного зразка менше ГЗ. Результат аналізу вважається позитивним, якщо ОГ досліджуваного зразка більше ГЗ. Для оцінки зміни рівня антитіл в динаміці результат аналізу оцінюється в одиницях DIA Units (DU) за формулою: DU=(ОГ сироватки х 10): ГЗ Результат кожного аналізу оцінюють наступним чином: 1 UA 78419 U 5 >10 DU позитивний

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Immunoenzyme test system for semi-quantitative analysis and determination of avidity of igg anti-bodies to type 2 herpes virus (dia-hsv2-igg-av)

Автори англійською

Hanova Larysa Oleksandrivna, Kyseliova Olena Kostiantynivna, Shevchuk Veronika Oleksandrivna, Kovtoniuk Halyna Volodymyrivna, Sofronov Andrii Ivanovych, Spivak Mykola Yakovych, Mikhalap Svitlana Vitaliivna, Ivanska Nailia Valieievna, Tereschenko Mykhailo Ivanovych, Horlov Yurii Ivanovych, Troianskyi Vasyl Vasyliovych, Vudmaska Maria Ivanivna, Moisa Larysa Mykolaivna, Semynozhenko Volodymyr Petrovych, Korshun Liudmyla Mykolaivna, Serdiuk Volodymyr Hryhorovych

Назва патенту російською

Тест-система иммуноферментная для полуколичественного анализа и определения авидности антител класса igg к вирусу герпеса 2 типа (dia-hsv2-igg-av)

Автори російською

Ганова Лариса Александровна, Киселева Елена Константиновна, Шевчук Вероника Александровна, Ковтонюк Галина Владимировна, Софронов Андрей Иванович, Спивак Николай Яковлевич, Спивак Николай Яковлеич, Михалап Светлана Витальевна, Иванская Наиля Валеевна, Терещенко Михаил Иванович, Горлов Юрий Иванович, Троянский Василий Васильевич, Вудмаска Мария Ивановна, Мойса Лариса Николаевна, Семиноженко Владимир Петрович, Коршун Людмила Николаевна, Сердюк Владимир Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, A61K 39/21

Мітки: dia-hsv2-igg-av, вірусу, визначення, класу, аналізу, антитіл, типу, напівкількісного, імуноферментна, авідності, тест-система, герпесу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78419-test-sistema-imunofermentna-dlya-napivkilkisnogo-analizu-ta-viznachennya-avidnosti-antitil-klasu-igg-do-virusu-gerpesu-2-tipu-dia-hsv2-igg-av.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу igg до вірусу герпесу 2 типу (dia-hsv2-igg-av)</a>

Подібні патенти