Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Повітряний конденсатор, що містить корпус, в якому розміщений горизонтальний трубний пучок, паровий і конденсатний колектори та осьовий вентилятор, що встановлений паралельно трубному пучку, який відрізняється тим, що осьовий вентилятор або осьовий вентилятор сумісно з трубним пучком встановлені під будь-яким кутом до горизонталі.

2. Повітряний конденсатор за п. 1, який відрізняється тим, що до його складу може входити декілька осьових вентиляторів.

Текст

Реферат: UA 78367 U UA 78367 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до повітряних конденсаторів і може бути використана в теплоенергетиці (повітряні теплові насоси), холодильній (промислове, торгівельне, побутове обладнання та транспортувальна техніка), хімічній, нафтохімічній, нафтопереробній та харчовій промисловостях. Одним з найбільш розповсюджених повітряних конденсаторів є апарат, що містить горизонтальний корпус прямокутного поперечного перерізу з відкритою верхньою основою, у нижній основі горизонтального корпуса встановлено осьові вентилятори, в горизонтальному корпусі розміщені теплообмінні трубки, закріплені в парових і конденсатних колекторах, теплообмінні трубки виконані прямими з оребреною зовнішньою поверхнею (ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80). Аппараты воздушного охлаждения. - С. 5. - Рис. 1а.). Цей конденсатор простий за конструкцією, проте внаслідок нагнітання повітря осьовим вентилятором через пучок труб знизу вгору, його ефективність незначна. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є повітряний конденсатор, який містить осьовий вентилятор, перфоровану перегородку з соплами, змійовики з дротяними ребрами, розтруб і кожух, при цьому, для рівномірного розподілення потоку повітря при омиванні теплообмінної поверхні конденсатора перфорована перегородка з соплами розміщена між осьовим вентилятором і змійовиками з дротяними ребрами (UA № 96039 С2, МПК (2011.01) F28B 1/00). У зазначеному конденсаторі, на відміну від аналога, внаслідок встановлення перфорованої перегородки з соплами підвищується швидкість розподіленого повітряного потоку (у вигляді круглих струмин), що нагнітається осьовим вентилятором зверху вниз через трубний пучок, при цьому, забезпечується більш інтенсивніший теплообмін. Недоліками даного апарата є використання змійовиків з дротяними ребрами, що мають низьке значення коефіцієнта оребрення; а також те, що в зоні омивання окремим струменем повітряного потоку трубного пучка має місце ділянка з більшою ефективністю охолодження, ніж у порівнянні із зоною між струминами, де виникає циркуляція повітря і ефективність охолодження менша. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення повітряного конденсатора шляхом встановлення осьового вентилятора або осьового вентилятора сумісно з трубним пучком під кутом до горизонталі, що інтенсифікує теплопередачу від пари до повітря, та як наслідок, призводить до економії електричної енергії або зниження металоємності трубного пучка. Поставлена задача вирішується тим, що в повітряному конденсаторі, що містить корпус, в якому розміщений горизонтальний трубний пучок, паровий і конденсатний колектори та осьовий вентилятор, що встановлений паралельно трубному пучку, згідно з корисною моделлю, осьовий вентилятор або осьовий вентилятор сумісно з трубним пучком встановлені під будь-яким кутом до горизонталі. Крім цього до складу повітряного конденсатора може входити декілька осьових вентиляторів. Технічним результатом корисної моделі є економія електричної енергії, що споживає електродвигун осьового вентилятора, а для нового апарата - зменшення металоємності трубного пучка. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1а - схема повітряного конденсатора з розтрубом, в якому осьовий вентилятор сумісно з трубним пучком встановлені під кутом  до горизонталі; на фіг. 1б - схема повітряного конденсатора без розтрубу, в якому осьовий вентилятор сумісно з трубним пучком встановлені під кутом  до горизонталі; на фіг. 1в - зображено вид А схеми фіг. 1а; на фіг. 2 - схема повітряного конденсатора, в якому осьовий вентилятор встановлений під кутом  до горизонталі. Повітряний конденсатор містить корпус 1, розміщений в ньому трубний пучок 2, паровий 3 і конденсатний 4 колектори та остовий вентилятор 5. Корпус 1 може бути прямокутного або квадратного поперечного перерізу, з розтрубом 6 і без нього (фіг. 1, фіг. 2). Повітряний конденсатор працює у такий спосіб. Вентилятор 5 забезпечує примусовий рух повітря крізь міжтрубний простір трубного пучка 2 (фіг. 1, фіг. 2). При цьому, завдяки сумісному розміщенню трубного пучка 2 та осьового вентилятора 5 під кутом  до горизонталі (фіг. 1), повітряний потік омиває теплообмінні трубки пучка під оптимальним кутом атаки [1, 2], що забезпечує високе значення коефіцієнта теплопередачі у процесі теплообміну від пари до повітря. Утворений конденсат видаляється через конденсатний колектор 4. Джерела інформації: 1 UA 78367 U 5 10 15 1. Безродний М. К. Аналіз впливу умов охолодження на коефіцієнт теплопередачі в конденсаторах / М.К. Безродний, А.І. Дейнеко, П.О. Барабаш // Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації / Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції. Частина 1. - Миколаїв: НУК, 2008. - С. 63-65. 2. Дейнеко А.И. Теоретическое обоснование повышения эффективности паровоздушных горизонтальнотрубных конденсаторов // Проблемы промышленной теплотехники, VII международная конференция, 23-27 мая 2011 г. Киев, Украина / Промышленная теплотехника. Т. 33, № 7. - 2011. - С. 58-59. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Повітряний конденсатор, що містить корпус, в якому розміщений горизонтальний трубний пучок, паровий і конденсатний колектори та осьовий вентилятор, що встановлений паралельно трубному пучку, який відрізняється тим, що осьовий вентилятор або осьовий вентилятор сумісно з трубним пучком встановлені під будь-яким кутом до горизонталі. 2. Повітряний конденсатор за п. 1, який відрізняється тим, що до його складу може входити декілька осьових вентиляторів. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Air condenser

Автори англійською

Deineko Andrii Ivanovych

Назва патенту російською

Воздушный конденсатор

Автори російською

Дейнеко Андрей Иванович

МПК / Мітки

МПК: F28B 1/00, F28B 7/00

Мітки: повітряній, конденсатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-78367-povitryanijj-kondensator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Повітряний конденсатор</a>

Подібні патенти