Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ручна косарка, що містить корпус, встановлений на колесах, в якому знаходиться скошувальний апарат, зв'язаний з двигуном, та закріплені деталі підвіски, яка відрізняється тим, що корпус встановлений на горизонтальній рамі, яка через опорні боковини зв'язана осями коліс, діаметр яких складає не менше 710 мм, під скошувальним апаратом закріплений з можливістю заміни піддон, а на корпусі розташований отвір, виконаний з можливістю його повного перекриття, з яким зв'язаний, закріплений з можливістю заміни, знімний колосозбірник.

2. Ручна косарка за п. 1, яка відрізняється тим, що піддон щонайменше на частині своєї кромки має направляючі зубці.

3. Ручна косарка за п.1, яка відрізняється тим, що піддон виконаний решітчастим і складається з двох шарнірно зв'язаних між собою частин.

4. Ручна косарка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що скошувальний апарат виконаний з можливістю заміни ножа.

5. Ручна косарка за п. 4, яка відрізняється тим, що має ніж круглого або овального, або прямокутного профілю.

6. Ручна косарка за будь-яким пп. з 1-5, яка відрізняється тим, що оснащена засипним пристосуванням.

7. Ручна косарка за будь-яким пп. 1-6, яка відрізняється тим, що опорні боковини мають по своїй висоті отвори.

Текст

1. Ручна косарка, що містить корпус, встановлений на колесах, в якому знаходиться скошувальний апарат, зв'язаний з двигуном, та закріплені деталі підвіски, яка відрізняє ться тим, що корпус встановлений на горизонтальній рамі, яка через опорні боковини зв'язана осями коліс, діаметр яких складає не менше 710 мм, під скошувальним апаратом закріплений з можливістю заміни піддон, а на корпусі розташований отвір, виконаний з можливістю його повного перекриття, з яким зв'язаний, C2 1 3 77779 4 частині своєї кромки має направляючі зубці. Колокорпусі розташований отвір 7, виконаний з можсонаправляючий піддон крім підтримування коливістю його повного перекриття заслінкою 6 з лосків не допускає втрат зерна підсилює вакуумне яким зв'язаний закріплений з можливістю заміни розрідження під ножем який має профіль лопатей через пристрій швидкого закріплення 4 знімний вентилятора. колосозбірник (мішок) 12. Можливе використання косарки для опеДля операції обмолоту зерна в корпусі косарки рацій обмолоту зерноколосової маси, а також вивиконана засипна горловина 5. /Фіг.1/. Перед оброблення кормової дерті, з залишків колосків, відмолотом необхідна заміна бильного ножа /Фіг.3/, ходів та фуражного зерна. овального профілю і встановлення решітного Для операції обмолоту зерна в корпусі косарки піддона /Фіг.5/, з отворами діаметром 8 мм. виконане засипне пристосування у вигляді горлоЗаслінка 6 /Фіг.1/ зачинена. вини. Перед обмолотом встановлюють бильний Решітний піддон /Фіг.5/ складається з двох поніж овального профілю і решітчастий піддон з отловин 9, 10. Одна з яких 9, основна, закріплена ворами діаметром 8 мм. Для обмолоту зерна вигоризонтально до нижньої частини корпуса, друга користовують решітчастий піддон, який склачастина 10 через шарнірне з'єднана 11 зв'язана з дається з двох шарнірне зв'язаних між собою основною 9 і притягується спіральною пружиною частин. Одна з них, основна, закріплена горизондо корпуса. В робочому стані дві половини піддона тально до нижньої частини корпуса, друга частина розташовані в одній горизонтальній площині. При шарнірно з'єднана з основною і притягується обмолоті залишки колосків які не просипались спіральною пружиною до корпуса. В робочому крізь отвори решета, пересилюючи опір пружини, стані дві половини піддона розташовані в одній за рахунок тиску зернової маси виштовхуються з горизонтальній площині. решітного піддона. Завдяки такій конструкції Для операції вироблення кормової дерті встарешітний піддон автоматично самоочищається. новлюють бильний ніж прямокутного профілю і Для операції вироблення кормової дерті викорешітчастий піддон з отворами діаметром 4мм. ристовують бильний ніж /Фіг.4/ прямокутного Опорні боковини мають отвори для регулюпрофілю і решітний піддон /Фіг.5/ з отворами вання висоти скошування. Зміна висоти скошувандіаметром 4мм. ня при роботі також, проводиться за рахунок нахиПри лінійному переміщені робочої косарки лу к ута косарки відносно поля. Суть винаходу ріжучий ніж відцентровою силою зрізує, подрібнює пояснюється кресленнями, де: колоски і переміщує зерно колосову масу в на Фіг.1 - зображений загальний вид косарки в підвісний швидкознімний колосозбірний мішок 12. комплектації для скошування ; Після його заповнення в пристрій 4 /Фіг.1/, затисна Фіг.2 - колосонаправляючий піддон, з направкається наступний мішок і цикл повторюється. При ляючими зубцями і трьома отворами кріплення; операції скошування більше 50% зерна механічно на Фіг.3 - бильний ніж овального профілю, перетин обмолочується за рахунок динамічних ударів нопо стрільці А-А; жа. на Фіг.4 - більний ніж прямокутного профілю, переОписана технологія дає можливість викоритин по стрільці Б-Б; стати колосокосарку як механізм для на Фіг.5 - решітчастий піддон на двох шарнірах, які безвідходного виробництва з закінченим циклом з'єднують дві його половини, та фрагмент отворів виробничих операцій. для виходу зерна. Отже нова сукупність суттєви х ознак в Ручна косарка містить горизонтальну раму 1 порівнянні з прототипом, за рахунок розширення яка через опорні боковини 2 зв'язана з колесами, функціональних можливостей і завантаження родіаметр яких складає не менш 710 мм. На рамі ботою у вільний від скошування трав період, розташований корпус, в якому знаходиться скошупідвищує ефективність косарки у відповідності до вальний апарат 3. Під скошувальним апаратом 3 технічного завдання винаходу. закріплений з можливістю заміни піддон 8, а на 5 77779 6 7 Комп’ютерна в ерст ка М. Клюкін 77779 Підписне 8 Тираж 26 прим. Мін іс т ерство освіт и і науки України Держав ний департ амент інт електуальної власност і, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інстит ут промислової в ласност і”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hand mower

Назва патенту російською

Ручная косилка

МПК / Мітки

МПК: A01D 34/00

Мітки: ручна, косарка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-77779-ruchna-kosarka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ручна косарка</a>

Подібні патенти