Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вібраційний викопуючий робочий орган, який містить раму, два викопуючих лемеші, що утворюють звужене робоче русло, зі стійками, встановленими шарнірно на рамі та кінематично зв'язаними з приводом їх у коливальний рух у повздовжньо-вертикальній площині, причому задні частини лемешів містять клиноподібні розпушувачі ґрунту, який відрізняється тим, що розпушувачі ґрунту виконані у вигляді двох поворотних одна відносно одної пластин, які встановлені у нижній частині на розташовану під гострим кутом до горизонту загальну вісь таким чином, що утворюють викопуюче русло, поперечний профіль якого має форму рівнобедреного трикутника, вершина якого спрямована донизу, при цьому верхні частини кожної пластини містять кронштейни, які встановлені у прямолінійних напрямних, оснащених механізмами фіксації, що закріплені на рухомих втулках з фіксаторами, встановлених на горизонтальних кронштейнах стійок, а до задніх частин лемешів і поворотних пластин прикріплені з зазорами прутки, що утворюють у задній частині сепаруюче русло такої ж форми, що й викопуюче русло, усередині якого розташований бітер з трикутними еластичними лопатями.

Текст

Вібраційний викопуючий робочий орган, який містить раму, два викопуючих лемеші, що утворюють звужене робоче русло, зі стійками, встановленими шарнірно на рамі та кінематично зв'язаними з приводом їх у коливальний рух у C2 2 (19) 1 3 77614 4 найбільш твердий і сухий шар ґрунту знаходиться встановлені на горизонтальних кронштейнах 13, саме на тій глибині, в якій розташовані хвостові які консольне закріплені на стійках 3. При цьому частини коренеплодів, а викопуючі лемеші рухарухомі втулки 12 також мають фіксатори ються на значно меншій. глибині. Подрібнювачі (механізми фіксації) 14 їх на кронштейнах 13. До ґрунту, руйнують тільки. бокові частини шарів задніх частин поворотних пластин 7, а також ґрунту. Крім цього площини лемешів розташовані лемешів 1 і 2 прикріплені з зазорами прутки 15, що у просторі під різними кутами, що призводить до створюють • у задній' частині сепаруюче русло, витрачання значної енергії на непотрібне розпупоперечний профіль якого також має форму шування та перемішування шарів ґрунту в роборівнобедреного трикутника, розташованого верчому руслі вібраційного викопуючого робочого шиною донизу. Усередині сепаруючого русла, органу та надмірного травмування коренеплодів створеного прутками 15 розташований бітер 16, при їх контактуванні з внутрішніми поверхнями привідна вісь 17 якого встановлена на рамі 4, а лемешів, особливо бічних поверхонь коренеплодів еластичні лопаті 18 мають трикутну форму. Наі їх хвостових частин. Найбільше травмувань прямки коливального руху лемешів 1 і 2 у покоренеплодів відбувається саме у звуженій частині вздовжньо-вертикальній площині, обертального вібраційного викопуючого робочого органу при руху бітера 16, а також поступального руху захопленні його й вириванні з ґрунту. вібраційного викопуючого робочого органу Винаходом поставлено завдання підвищити показані стрілками. якість викопування глибоко розташованих у ґрунті Вібраційний викопуючий робочий орган коренеплодів буряків. працює наступним чином. Поступово пересуваюПоставлене завдання досягається тим, що чись по рядку коренеплодів (наприклад, розпушувачі ґрунту виконані у вигляді двох повокоренеплодів цукрових буряків або моркви) ротних одна відносно одної пластин, які викопуючі лемеші 1 і 2 охоплюють рядок встановлені у нижній частині, на розташовану під коренеплодів з обох боків, руйнуючи шари ґрунту і гострим кутом до горизонту, загальну вісь таким завдяки стійкам 3, встановленим на рамі 4, чином, що створюють викопуюче русло, поперечшарнірам 5 і приводу 6 їх у коливальний рух у поний профіль якого має форму рівнобедреного тривздовжньо-вертикальній площині ефективно руйкутника, вершина якого спрямована донизу, при нують вказані шари ґрунту навколо коренеплодів. цьому верхні частини кожної пластини містять Коренеплоди потрапляють усередину між лемекронштейни, які встановлені у прямолінійних нашами 1 і 2, спочатку в передню і середню їх частипрямних, оснащених механізмами фіксації, що ну де інтенсивно подрібнюються шари ґрунту, закріплені на рухомих втулках з фіксаторами, потім у звужене робоче русло (тобто у задню часвстановлених на горизонтальних кронштейнах тину вібраційного викопуючого робочого органу), стійок, а до задніх частин лемешів і поворотних де потрапляють в зону де встановлені пластини 7. пластин прикріплені з зазорами прутки, що ствоОскільки пластини 7 виконані поворотними і рюють у задній частині сепаруюче русло, такої ж встановлені на розташовану під гострим кутом форми, що й викопуюче русло, усередині якого до горизонту загальну вісь 8, що дозволяє їм створозташований бітер, з трикутними еластичними рювати замкнуте трикутне викопуюче русло, то лопатями. вони повністю захоплюють (і знизу і з боків) і Вібраційний викопуючий робочий орган схемавідділяють від масиву ґрунту тіла коренеплодів, як тично зображений на Фіг.1 - загальний вид збоку. би глибоко вони не були розташовані в ґрунт. На Фіг.2 дано теж саме - вид зверху. На Фіг.3 дано Створене пластинами 7 викопуюче русло має попереріз А-А на Фіг.2. перечний профіль у формі рівнобедреного трикутВібраційний викопуючий робочий орган ника, вершина якого спрямована донизу, це дозскладається з двох викопуючих лемешів 1 і 2, які волить викопуючому руслу вирізати коренеплоди закріплені на кінцях стійок 3, що встановлені на (тобто тіла конічної форми) фактично без рамі 4 за допомогою шарнірів 5 і зв'язані з привоґрунтових домішок. Потрапивши у викопуюче русдом 6 їх у коливальний рух у повздовжньоло коренеплоди повністю вилучаються з ґрунту і вертикальній площині. Задня частина лемешів 1 і далі, при поступальному русі копача, проштовху2 містить дві поворотні пластини 7, які знизу ються в очисне русло яке створене прутками 15, встановлені, на розташовану під гострим кутом які прикріплені з зазорами до задніх частин двох до горизонту, загальну вісь 8, таким чином, що поворотних пластин 7 і лемешів 1 і 2. Сепаруюче разом пластини 7 створюють у задній частині русло, створене прутками 15 також здійснює лемешів 1 і 2 викопуюче русло, поперечний коливальні рухи у повздовжньо-вертикальній профіль якого має форму рівнобедреного трикутплощині, атому коренеплоди в ньому повністю ника, вершина якого спрямована донизу і мають очищуються від ґрунтових домішок. Далі вони поможливість повертатись одна відносно одної на трапляють у зону дії бітера 16, привідна вісь 17 загальній осі 8. Кожна з пластин 7 і вісь. 8-у якого встановлена на рамі 4, тобто бітер 16 передній частині мають загострення (виконані у відокремлений від коливань у повздовжньоформі леза), а верхні частини пластин 7 містять вертикальній площині. Еластичні лопаті 18, які кронштейни 9, які встановлені у двох мають трикутну форму захоплюють тіла прямолінійних напрямних 10, таким чином, що коренеплодів у сепаруючому руслі конічної форми мають можливість рухатись у них і бути і виштовхують їх за межі вібраційного викопуючого зафіксовані в них за допомогою механізмів робочого органу. При цьому еластичні лопаті 18 фіксації 11 (наприклад, гвинтових). Прямолінійні наносять удари по тілам коренеплодів, а також по напрямні 10 закріплені на рухомих втулках 12, що ґрунтовим домішкам, внаслідок чого з 5 77614 6 коренеплодів оббивається налиплий ґрунт, а міцні на рухомих втулках 12. Однак наявність двох ґрунтові домішки розбиваються і при коливальних механізмів 11 і 14 фіксації дозволяє викопуючому рухах ефективно просіюються крізь зазори між руслу, створеному поворотними пластинами 7 прутками 15. Рослинні рештки не захоплюються бути зафіксованими відносно кронштейнів 13, трикутними лопатями 18 бітера 16 (оскільки між стійок 3, тобто фактично відносно лемешів 1 і 2. В кінцями лопатей 18 і сепаруючим руслом, створеразі знаходження коренеплодів у ґрунті на значній ним прутками 15, незважаючи на його коливальні глибині кронштейни 9 обох пластин 7 аналогічним рухи є зазор) і проковзують по прутках 15 залиспособом опускають у прямолінійних напрямних шаючи вібраційний викопуючий робочий орган. 10 донизу. Привід 6 забезпечує з необхідною Завдяки тому, що верхні частини кожної пластини амплітудою й частотою коливальні рухи у по7 містять кронштейни 9, які встановлені у вздовжньо-вертикальній площині лемешам 1 і 2, прямолінійних напрямних 10 і завдяки вісі 8 є викопуючому руслу, створеному двома поворотможливість змінювати кут під яким встановлені ними пластинами 7, а також очисному руслу, ствоодна до одної пластини 7 (тобто змінювати кут при реному прутками 15 з необхідними амплітудою і вершині рівнобедреного трикутника, який створює частотою. Передні кромки поворотних пластин 7, а поперечний профіль викопуючого русла). Фактичтакож вісі 8 виконані у формі леза, а тому но це дозволяє піднімати або опускати (в вирізання коренеплодів у нижній частині залежності від глибини розташування в ґрунті відбувається з мінімальними енергетичними закоренеплодів) викопуюче русло, що створене оботратами. Частота обертального руху привідної осі ма пластинами 7. Якщо коренеплоди залягають в 17 бітера 16 повинна забезпечувати гарантоване ґрунті на малій глибині, то кронштейни 9 обох плавибивання коренеплодів з очисного русла, створестин 7 піднімають в прямолінійних напрямних 10 і ного прутками 15, а жорсткості еластичних трикутфіксують це положення механізмами фіксації 11. них лопатей 18 повинні обиратись за умов непошКут, який створює викопуюче русло обома пластикодження тіл коренеплодів при їх ударах, В нами 7, в цьому разі збільшується, внаслідок залежності від стану ґрунту привід 6 повинен поворотів пластин 7 навколо осі 8. Рухомі втулки створювати лемешам 1 і 2, а разом з ними і пла12, що встановлені на горизонтальних кронштейстинам 7 коливальні рухи у повздовжньонах 13 стійок 3 дозволяють кронштейнам 9 перевертикальній площині з відповідною амплітудою і суватись у прямолінійних напрямних 10. Нове почастотою. При цьому, величини амплітуди і частоложення викопуючого русла також (фіксується за ти коливань повинні враховувати стан ґрунту і вид допомогою фіксаторів (механізмів фіксації) 14 рукоренеплодів, які викопуються з ґрунту. Таким чином, застосуваннявібраційного викохомих втулок 12. Кут нахилу до горизонту пуючого робочого органу дозволить підвищити загальної осі 8 при цій зміні положення викопуючоякість викопування глибоко розташованих у ґрунті го русла залишається фактично незмінним. коренеплодів буряків на 12-15%. Прямолінійні напрямні 10 мають змогу обертатись Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7 77614 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vibratory undercutter

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych, Saienko Anatolii Vasyliovych, Holovach Ivan Volodymyrovych, Plavynskyi Volodymyr Ivanovych, Syzonov Yevhen Vasyliovych

Назва патенту російською

Вибрационный выкопочный рабочий орган

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович, Саенко Анатолий Васильевич, Головач Иван Владимирович, Плавинский Владимир Иванович, Сизонов Евгений Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01D 25/04

Мітки: вібраційний, робочий, орган, викопуючий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-77614-vibracijjnijj-vikopuyuchijj-robochijj-organ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вібраційний викопуючий робочий орган</a>

Подібні патенти