Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит шляхом визначення інтенсивності флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів, який відрізняється тим, що визначення інтенсивності проводять під час госпіталізації до клініки та на 5-7 добу лікування і при інтенсивності флуоресценції менш ніж 241 у. о. прогнозують розвиток гнійно-септичних ускладнень.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит шляхом визначення інтенсивності флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів. Визначення інтенсивності проводять під час госпіталізації до клініки та на 5-7 добу лікування і при інтенсивності флуоресценції менш ніж 241 у. о. прогнозують розвиток гнійносептичних ускладнень. UA 76812 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ UA 76812 U UA 76812 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургії і може бути використана в лабораторній діагностиці розвитку гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту. Актуальною проблемою лабораторної діагностики у панкреатилогії є розробка інформативних способів прогнозування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту на стадії перипанкреатичного інфільтрату: абсцесу сальникової сумки, флегмони позаочеревинної клітковини, абсцесу підшлункової залози. Відомий спосіб прогнозування інфекційних ускладнень панкреатиту шляхом визначення прокальцитоніну плазми крові (LUMItest ® РСТ, BRAHMS Diagnostica GmbH, Berlin, Germany). Однак, відомий спосіб має істотні недоліки, а саме: відносно низька чутливість, точність та прогностичність дослідження. Відомо також, що мононуклеарним фагоцитам (моноцитам і макрофагам) притаманна фагоцитарна активність - здатність до активного захвату, поглинанню та перетравленню, патогенних мікроорганізмів, зруйнованих клітин, утворених у ході розвитку гострого некротичного панкреатиту. При виконанні фагоцитарної активності мононуклеарні фагоцити -2 інтенсивно продукують активні форми кисню (О , Н2О2). Так, було показано, що зниження фагоцитарної активності макрофагів в периферійній крові і вмісту в неї активних форм кисню характерно для важкого перебігу хвороби із гнійносептичними ускладненнями [http://www.dissercat.com/content/funktsionalnaya-aktivnostperitonealnykh-makrofagov-pri-ostrom-pankreatite]. Проте для більш-менш точного прогнозу недостатньо лише напрямку зазначених змін. Дуже важливою є і їх кількісна складова. В основу корисної моделі поставлена задача створення більш чутливого, точного та прогностичного способу прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит. Поставлена задача вирішується тим, що у способі прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит шляхом визначення інтенсивності флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів, відповідно до корисної моделі визначення інтенсивності флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів проводять під час госпіталізації до клініки та на 5-7 добу лікування і при інтенсивності флуоресценції менш ніж 241 у. о. прогнозують розвиток гнійно-септичних ускладнень. Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит здійснюється таким чином. Під час госпіталізації та на шосту добу захворювання визначають інтенсивність флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів за відомою методикою ["Применение проточной цитометрии для оценки функциональной активности иммунной системи человека". Пособие для врачей-лаборантов. - М., 2001.-52 с]. Якщо інтенсивність суспензії складала менш ніж 241 у. о. - прогнозували розвиток гнійно-септичних ускладнень. Застосування заявленого способу ілюструється клінічними дослідженнями, відповідно до яких за відомим способом прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит обстежено 12 хворих. Стільки ж хворих обстежено за способом, що заявляється. Результати верифікації та показники ефективності прогнозування представлені у таблиці. Показники Відомий спосіб (n=12) Справжньопозитивний висновок Справжньонегативний висновок Хибнопозитивний висновок Хибнонегативний висновок Чутливість, % Точність, % Прогностичність, % 45 4 1 5 2 66,7 41,7 44,4 Спосіб, що заявляється (n=12) 8 2 1 1 88,9 83,3 88,9 Таким чином, у порівнянні із відомим способом спосіб, що заявляється, дозволяє значно підвищити чутливість (на 22,2 %), точність (на 41,6 %) і прогностичність (на 44,5 %) прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит. 1 UA 76812 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит шляхом визначення інтенсивності флуоресценції суспензії мононуклеарних фагоцитів, який відрізняється тим, що визначення інтенсивності проводять під час госпіталізації до клінікита на 5-7 добу лікування і при інтенсивності флуоресценції менш ніж 241 у. о. прогнозують розвиток гнійно-септичних ускладнень. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting pyo-septical complications in patients with acute necrotic pancreatitis

Автори англійською

Susak Yaroslav Mykhailovych, Dirda Oleksandr Olehovych, Skivka Larysa Mykhailivna, Fedorchuk Oleksandr Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования гнойно-септических осложнений у больных острым некротическим панкреатитом

Автори російською

Сусак Ярослав Михайлович, Дирда Александр Олегович, Скивка Лариса Михайловна, Федорчук Александр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 5/145

Мітки: хворих, прогнозування, ускладнень, некротичний, панкреатит, гострий, спосіб, гнійно-септичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-76812-sposib-prognozuvannya-gnijjno-septichnikh-uskladnen-u-khvorikh-na-gostrijj-nekrotichnijj-pankreatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит</a>

Подібні патенти