Система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування, яка відрізняється тим, що створюють порожнистий стрижень для фіксації переломів трубчастих кісток та забезпечують його в дистальному відділі додатковими отворами діаметром 3,5 мм для підключення системи дренування, а для забезпечення стабільного встановлення дренажу отвори забезпечують конічною різьбою кроком 1,25 мм.

Текст

Реферат: Система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування, в якій створюють порожнистий стрижень для фіксації переломів трубчастих кісток та забезпечують його в дистальному відділі додатковими отворами діаметром 3,5 мм для підключення системи дренування. Для забезпечення стабільного встановлення дренажу отвори забезпечують конічною різьбою кроком 1,25 мм. UA 76384 U (54) СИСТЕМА ДЛЯ ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ТА ДРЕНУВАННЯ UA 76384 U UA 76384 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до медицини, а саме до травматології, і може бути використана для лікування інфікованих переломів трубчастих кісток. Відомі прототипи: 1. - Порожнистий стрижень для фіксації переломів діафізів трубчастих кісток [1]; 2. - Системи для дренування інфікованих ран [2]. До недоліків прототипів належить те, що при їх використанні не можливе одночасне фіксування відламків кістки із забезпеченням достатнього дебіту рідини, що трансфузується через кістково-мозковий канал. В основу технічного рішення, яке пропонується, поставлено задачу створення системи, що дає можливість надійно фіксувати кісткові відламки, проводити достатнє дренування інтрамедулярної порожнини та одночасно вводити в кістково-мозковий канал лікарські речовини. Поставлену задачу вирішують тим, що створюють порожнистий стрижень для фіксації переломів трубчастих кісток (див. креслення) та забезпечують його в дистальному відділі додатковими отворами діаметром 3,5 мм (1) для підключення системи дренування. Для забезпечення стабільного встановлення дренажу отвори забезпечують конічною різьбою кроком 1,25 мм. Систему для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування використовують наступним чином. Підчас операції з остеосинтезу трубчастої кістки, при наявності ознак інфікування перелому, замість стандартної компресійної або некомпресійної заглушки встановлюється спеціальний конектор, що дозволяє підключити проксимальний відділ стрижня до дренажу. Після фіксації інтрамедулярного стрижня, через отвори з різьбою проводять підключення дистального відділу стрижня до дренажної системи, вгвинчуючи її пластиковий кінець у відповідний отвір. У післяопераційному періоді проводять промивання медулярної порожнини розчинами відповідно до рекомендацій. Після ліквідації інфекційного процесу дренажну систему від'єднують від стрижня, обертаючи підключені частини проти годинникової стрілки. Таким чином система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування усуває недоліки описаних вище прототипів. Це дає можливість більш ефективно проводити лікування інфікованих переломів. Апробація системи для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування, проведена в умовах стаціонару Донецького НДІ травматології та ортопедії, підтвердила його високу ефективність, простоту у використанні та доступність застосування. Джерела інформації: 1. Климовицький В.Г. Порожнистий стрижень для фіксації переломів діалізів трубчастих кісток // Патент на корисну модель № 42511, Україна, МПК А61В 17/72 (2009.01). 2. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. - М.: Медицина, 1990, 552 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування, яка відрізняється тим, що створюють порожнистий стрижень для фіксації переломів трубчастих кісток та забезпечують його в дистальному відділі додатковими отворами діаметром 3,5 мм для підключення системи дренування, а для забезпечення стабільного встановлення дренажу отвори забезпечують конічною різьбою кроком 1,25 мм. 1 UA 76384 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for intramedullar osteosynthesis and drainage

Автори англійською

Klymovytskyi Volodymyr Hariovych, Vyslyi Anatolii Anatoliovych

Назва патенту російською

Система для интрамедуллярного остеосинтеза и дренирования

Автори російською

Климовицкий Владимир Гариевич, Вислый Анатолий Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/72

Мітки: остеосинтезу, система, інтрамедулярного, дренування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-76384-sistema-dlya-intramedulyarnogo-osteosintezu-ta-drenuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для інтрамедулярного остеосинтезу та дренування</a>

Подібні патенти