Спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом, що включає проведення кишкового лаважу, який відрізняється тим, що для кишкового лаважу застосовують адаптовані бактерифаги.

Текст

Реферат: Спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом включає проведення кишкового лаважу. Для кишкового лаважу застосовують адаптовані бактерифаги. UA 76329 U (12) UA 76329 U UA 76329 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а точніше до хірургії, і може бути використана для корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом. Відомий спосіб корекції синдрому ентеральної недостатності із застосуванням ентеросорбентів для кишкового лаважа [Левит А.Л. Шкала оценки полиорганной недостаточности / А.Л. Левит, М. И. Прудков, О. В. Коркин // Анестезиология и реаниматология.2000. - № 3. - С. 26-28]. Вони мають хорошу сорбційно-детоксикаційну дію. Недоліком цього способу є те, що вже через 5-6 годин титр мікробних тіл знову продовжує рости і до результату доби досягає початкового значення. Відомий спосіб корекції синдрому ентеральної недостатності з проведенням кишкового лаважу антибактеріальними препаратами. Антибактеріальні препарати, використовувані для корекції ентеральної недостатності, "перекривають" практично увесь спектр аеробної умовнопатогенної мікрофлори [Van Saene H.K.F. Infection control in the intensive Care Unit / Van Saene H.K.F., Silveshi M.A., de la Gal (Eds) // Springer Milano.-1998. -Vol. 223.-P.38]. Низький ступінь всмоктування з просвіту шлунково-кишкового тракту для неадсорбованих препаратів (аміноглікозиди, поліміксини, амфотерицин В) дозволяє створити максимальні концентрації антибіотика в шлунково-кишковому тракті [Селективная деконтаминация и детоксикация желудочно-кишечного тракта в неотложной абдоминальной хирургии и интенсивной терапии / Б.Р. Гельфанд, В.А. Гологорский, С.З. Бурневич С и др. // Вестн. интенсив. терапии, 1995. - № 1. - С. 8-11]. Недоліком способу є висока толерантність мікрофлори кишечнику при перитоніті до антибіотиків, імунопресивна, токсична їх дія, що посилює поліорганну недостатність. Спосіб корекції ентеральної недостатності шляхом проведення кишкового лаважу антибактеріальними препаратами є найбільш близьким аналогом. Недоліком аналога є малоефективна дія антибактеріальних препаратів за рахунок високої толерантності мікрофлори кишечнику при перитоніті до антибіотиків, імунопресивна, токсична їх дії, що посилює поліорганну недостатність. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом, який при кишковому лаважу викликатиме загибель тільки свого конкретного виду бактерії, не впливаючи на нормальну мікрофлору кишечнику, сприятиме швидкій регресії запальних реакції і ендогенній інтоксикації. Поставлена задача вирішується тим, що в способі корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом, який включає проведення кишкового лаважу, згідно з корисною моделлю, для кишкового лаважу застосовують адаптовані бактеріофаги. Гідність бактеріофагів полягає в строгій специфічності дії. На відміну від антибіотиків вони викликають загибель тільки свого конкретного виду бактерії, не впливаючи на нормальну мікрофлору кишечнику, сприяють швидшій регресії запальних реакцій і ендогенної інтоксикації. Спосіб виконують таким чином. Кишковий лаваж здійснюють шляхом послідовного введення 3 рази на добу кожні вісім годин в об'ємі по 200 мл (на одну процедуру) адаптованих бактеріофагів (коліпротейний бактеріофаг, піобактеріофаг, полівалентний (сектофаг), інтестібактеріофаг). Введення проводили через назоінтестинальний зонд з експозицією впродовж 40 хвилин, після чого просвіт зонду відкривався і відновлювався пасивний відтік тонкокишкового вмісту. Об'єм бактеріофагів і кратність процедур варіювали залежно від вираженості кишкового дисбактеріозу. У хворих з І ступенем ендогенної інтоксикації ЕІ (за шкалою SAPS n < 10) використовували піобактеріофаг полівалентний (сектофаг), інтесті-бактеріофаг, які вводилися послідовно 2 рази в добу в об'ємі 100 мл, у хворих з II і III ступенями ЕІ (за шкалою SAPS 10 < n < 20 і 20 < п відповідно) - 3 рази кожні вісім годин в об'ємі 200 мл (на одну процедуру) послідовно кожен з бактеріофагів. У міру відновлення функціонального стану тонкої кишки і купірування проявів ЕІ, кратність проведення процедур і об'єм фагів, що вводяться, зменшували. Запропонований спосіб був застосований при лікуванні 26 хворих з перитонітом. Порівняно з групою хворих, де був застосований спосіб-аналог, у хворих з І і II ступенями ЕІ в середньому на 2 доби раніше відбувалося відновлення функції кишечнику, у хворих з III ступенем ЕІ, при сприятливій течії післяопераційного періоду, відновлення функції кишечнику відбувалося раніше на 2-3 доби. Показники бактеріотоксемії значно перевищували у хворих, де застосований спосіб-аналог. Застосування способу кишкового лаважу адаптованими бактеріофагами дозволило зменшити частоту виникнення нозокоміальних пневмоній в 3 рази, ранових ускладнень - в 1,5 разу, прогресуючого перитоніту - в 2 рази, кишкових свищів - в 2 рази, летальності - в 1,3 разу. 1 UA 76329 U Таким чином, запропонований спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом дозволяє раніше відновити функцію кишечнику, сприяє швидшому регресу ЕІ і зменшенню кількості ускладнень в післяопераційному періоді. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом, що включає проведення кишкового лаважу, який відрізняється тим, що для кишкового лаважу застосовують адаптовані бактерифаги. 10 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting enteral insufficiency in complex treatment of patients with peritonitis

Автори англійською

Liesnyi Vadym Viktorovych, Bondariev Rostyslav Valentynovych, Selivanov Serhii Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ коррекции энтеральной недостаточности в комплексном лечении больных с перитонитом

Автори російською

Лесный Вадим Викторович, Бондарев Ростислав Валентинович, Селиванов Сергей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: комплексному, корекції, недостатності, перитонітом, хворих, лікуванні, ентеральної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-76329-sposib-korekci-enteralno-nedostatnosti-v-kompleksnomu-likuvanni-khvorikh-z-peritonitom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції ентеральної недостатності в комплексному лікуванні хворих з перитонітом</a>

Подібні патенти