Спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю, що включає консервативне лікування кишкової непрохідності, ультразвукове дослідження черевної порожнини, який відрізняється тим, що визначають показники функціонального стану кишечнику і при діаметрі кишки до 3,5 см, товщині кишкової стінки 4-5 мм, ширині складок слизової оболонки до 4 мм, відсутності антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, відсутності або невеликому скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять лапароскопічний адгезіолізис, а при збільшенні від вищезазначених числових показників діаметра кишки, товщини її стінки, ширині складок слизової оболонки, збереженні антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять консервативне лікування і моніторинг ультразвукового дослідження черевної порожнини.

Текст

Реферат: Спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю включає консервативне лікування кишкової непрохідності, ультразвукове дослідження черевної порожнини. Визначають показники функціонального стану кишечнику, проводять лапароскопічний адгезіолізис, проводять консервативне лікування і моніторинг ультразвукового дослідження черевної порожнини. UA 76328 U (12) UA 76328 U UA 76328 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а точніше до хірургії, і може бути використана для виконання лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою хворобою після консервативного лікування спайкової кишкової непрохідності. Відомі способи, що дозволяють визначити свідчення до проведення лапароскопічного адгезіолізису, ґрунтуючись на оцінці ефективності консервативної терапії і, відповідно, динаміки дозволу спайкової кишкової непрохідності. Так, відомий спосіб оцінки ефективності консервативного лікування спайкової кишкової непрохідності за клінічними і рентгенологічними ознаками, що може стане свідченням до виконання лапароскопічного адгезіолізису після дозволу спайкової кишкової непрохідності консервативними методами лікування [Женчевский Р. А. Спаечная болезнь / Р. А. Женчевский. - М.: Медицина, 1989.-192 с.]. Спайкова кишкова непрохідність вважається усуненою, якщо відсутні клінічні ознаки кишкової непрохідності, немає рентгенологічних даних за кишкову непрохідність, не порушений час пасажу барії. Після цього можна виставити свідчення до лапароскопічного адгезіолізису. Недоліком цього способу є відсутність об'єктивних ознак, що відображають функціональний стан кишечнику і його структурні зміни. Оцінку патологічного процесу і функціонального стану кишечнику проводять при ультразвуковому дослідженні (УЗД) черевної порожнини (Мониторинг клинического течения спаечной болезни брюшной полости в поликлинике / П.М. Староконь, М.К. Шашкина, О.А.Стецюк и др. // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН, 2008. - № 4. - С. 35-37]. Проводиться оцінка патологічного процесу і функціонального стану кишечнику за наступними критеріями: візуалізація петель кишечнику, діаметр петлі кишки, товщина і структура кишкової стінки, оцінка моторики кишечнику, характер утримуваного кишечнику (симптом "внутрішньопросвітного депонування рідини"), зміщення петель кишечнику один відносно одного і передньої черевної стінки, наявність вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах в черевній порожнині. Недоліком способу є відсутність визначення показників функціонального стану кишечнику і їх числових значень, які визначають патологічний процес і функціональний стан кишечнику, дозволяють визначити свідчення до лапароскопічного адгезіолізису. Спосіб УЗД черевної порожнини для оцінки патологічного процесу і функціонального стану кишечнику узятий за аналог. Недоліком аналога є відсутність визначення інформативних показників і їх числових значень, що визначають патологічний процес і функціональний стан кишечнику, дозволяють визначити свідчення до лапароскопічного адгезіолізису. У основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю, який з визначення найбільш інформативних показників і їх числових значень, визначуваних при УЗД черевної порожнини, забезпечить об'єктивну оцінку функціонального стану кишечнику і визначить чіткі свідчення до проведення лапароскопічного адгезіолізису після дозволу спайкової кишкової непрохідності консервативними методами лікування. Поставлена задача вирішується тим, що у способі проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю, що включає консервативне лікування кишкової непрохідності, ультразвукове дослідження черевної порожнини, згідно з корисною моделлю, визначають показники функціонального стану кишечнику і при діаметрі кишки до 3,5 см, товщині кишкової стінки 4-5 мм, ширині складок слизової оболонки до 4 мм, відсутності антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, відсутності або невеликому скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять лапароскопічний адгезіолізис, а при збільшенні від вищезазначених числових показників діаметра кишки, товщини її стінки, ширині складок слизової оболонки, збереженні антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять консервативне лікування і моніторинг ультразвукового дослідження черевної порожнини. Значення таких визначуваних показників, як діаметр кишки, товщина кишкової стінки, ширина складок слизової кишки, наявність або відсутність антиперистальтики, вільній рідині між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, що депонує рідини в просвіті кишечнику дозволяє об'єктивно оцінити патологічний процес і функціональний стан кишечнику і тим самим визначити свідчення до проведення лапароскопічного адгезіолізису. Спосіб виконується таким чином. Проводять консервативне лікування кишкової непрохідності, моніторинг УЗД черевної порожнини як під час проведення консервативного лікування, так і після вирішення кишкової непрохідності, підтвердженої клінічно. Показання до проведення лапароскопічного адгезіолізису виставляють на підставі визначення наступних критеріїв: діаметр кишки, товщина кишкової стінки, ширина складок слизової кишки, наявність 1 UA 76328 U 5 10 15 20 25 30 35 або відсутність антиперистальтики, вільній рідині між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, що депонує рідини в просвіті кишечнику. Якщо діаметр кишки до 3,5 см, товщина кишкової стінки 4-5 мм, ширина складок слизової оболонки до 4 мм, відсутня антиперистальтика і вільна рідина між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, відсутнє або є невелике скупчення депонуючої рідини в просвіті кишечнику, то показано виконання лапароскопічного адгезіолізису. При збільшенні від вищезазначених числових показників діаметра кишки, товщини її стінки, ширині складок слизової оболонки, збереженні антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять консервативне лікування і моніторинг ультразвукового дослідження черевної порожнини до відновлення числових показників визначуваних критеріїв, які дозволять в наступному дати свідчення для проведення лапароскопічного адгезіолізису. Запропонований спосіб був застосований при лікуванні 12 хворих із спайковою хворобою після вирішення спайкової кишкової непрохідності консервативними методами лікування. Ускладнень під час операції і в ранньому післяопераційному періоді не було. У той же час з 11 хворих, у яких показання для проведення лапароскопічного адгезіолізису застосований був спосіб-аналог, у 4 - в ранньому післяопераційному періоді спостерігався парез кишечнику з розвитком паретичної кишкової непрохідності, що примусило додатково проводити лікування, спрямоване на вирішення паретичної кишкової непрохідності. Таким чином, запропонований спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю після вирішення спайкової кишкової непрохідності консервативними методами лікування дозволяє зменшити кількість ускладнень в ранньому післяопераційному періоді. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю, що включає консервативне лікування кишкової непрохідності, ультразвукове дослідження черевної порожнини, який відрізняється тим, що визначають показники функціонального стану кишечнику і при діаметрі кишки до 3,5 см, товщині кишкової стінки 4-5 мм, ширині складок слизової оболонки до 4 мм, відсутності антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, відсутності або невеликому скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять лапароскопічний адгезіолізис, а при збільшенні від вищезазначених числових показників діаметра кишки, товщини її стінки, ширині складок слизової оболонки, збереженні антиперистальтики і вільної рідини між петлями кишечнику і в інших відділах черевної порожнини, скупченні депонуючої рідини в просвіті кишечнику проводять консервативне лікування і моніторинг ультразвукового дослідження черевної порожнини. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for laparoscopic adhesiolysis in patients with adhesive ileus

Автори англійською

Bondarev Rostislav Valentynovych, Chibisov Oleksii Leonidovych

Назва патенту російською

Способ проведения лапароскопического адгезиолизиса у больных со спаечной кишечной непроходимостью

Автори російською

Бондарев Ростислав Валентинович, Чибисов Алексей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: спайковою, спосіб, кишковою, адгезіолізису, проведення, непрохідністю, хворих, лапароскопічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-76328-sposib-provedennya-laparoskopichnogo-adgeziolizisu-u-khvorikh-iz-spajjkovoyu-kishkovoyu-neprokhidnistyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб проведення лапароскопічного адгезіолізису у хворих із спайковою кишковою непрохідністю</a>

Подібні патенти