Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Апарат псевдозрідженого шару, що містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, патрубки підведення й відведення зріджувального агента, а також камеру для підведення зріджувального агента в місце введення в порожнину корпуса оброблюваної сировини, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини розміщено під кутом до порожнистого корпуса, який відрізняється тим, що задню стінку патрубка введення оброблюваної сировини виконано перфорованою.

Текст

Реферат: Апарат псевдозрідженого шару містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки підведення й відведення зріджувального агента, камеру для підведення зріджувального агента в місце введення в порожнину корпуса оброблюваної сировини, патрубок введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини розміщено під кутом до порожнистого корпуса, і задню стінку патрубка виконано перфорованою. UA 75576 U (12) UA 75576 U UA 75576 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гідромеханічного обладнання, а саме - до апаратів для проведення процесів за участі твердих зернистих і порошкоподібних матеріалів у потоці газового зріджувального агента, наприклад, до апаратів для зневоднення та гранулювання в псевдозрідженому шарі, і може бути використана в хімічній, харчовій, гірничорудній та інших галузях промисловості. Відомий апарат псевдозрідженого шару, що містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, а також патрубки підведення й відведення зріджувального агента [Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. - Т. 2. - М.: Химия, 1995. - С. 264, рис. 21-21]. Цей апарат достатньо простий за конструкцією, проте під час його роботи не забезпечується рівномірне розподілення оброблюваного матеріалу по поверхні псевдозрідженого шару, що знижує ефективність роботи апарата. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованої корисної моделі є апарат псевдозрідженого шару, що містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, патрубки підведення й відведення зріджувального агента, а також камеру для підведення зріджувального агента в місце введення в порожнину корпуса оброблюваної сировини, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини розміщено під кутом до порожнистого корпуса, а під ним в корпусі змонтовано горизонтальну полицю [пат. України № 5577 U, МПК F26B 17/10, заявл. 13.07.2004, опубл. 15.03.2005, Бюл. 3/2005]. В цьому апараті, на відміну від попереднього аналога, внаслідок забезпечення "здування" з горизонтальної полиці оброблюваної сировини, що надходить у порожнину корпуса крізь патрубок введення оброблюваної сировини в апарат, сировина відносно рівномірно розподіляється по поверхні псевдозрідженого шару, що сприяє підвищенню ефективності роботи апарата. Проте наявність у порожнині корпуса горизонтальної полиці не лише погіршує гідродинамічні умови в апараті, а й утворює під нею "мертву" зону, яка сприяє налипанню вологого матеріалу на її нижню частину. Крім того, конструкція апарата не виключає можливості утворення грудок з оброблюваної сировини на вході в апарат, що істотно погіршує умови її оброблення. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити апарат псевдозрідженого шару, в якому нове виконання його патрубка введення оброблюваної сировини забезпечує відсутність "мертвих" зон в порожнині корпуса, а також надійне руйнування можливих грудок оброблюваної сировини на вході в апарат. Поставлена задача вирішується тим, що в апараті псевдозрідженого шару, що містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, патрубки підведення й відведення зріджувального агента, а також камеру для підведення зріджувального агента в місце введення в порожнину корпуса оброблюваної сировини, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини розміщено під кутом до порожнистого корпуса, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що задню стінку патрубка введення оброблюваної сировини виконано перфорованою. Виконання апарата із зазначеними ознаками забезпечує рівномірні по всьому поперечному перерізу корпуса гідродинамічні умови, а також унеможливлює утворення в порожнині корпуса "мертвих" зон. Також, внаслідок наявності зазначених перфорацій у задній стінці патрубка введення оброблюваної сировини, зріджувальний агент крізь них діє на вихідну оброблювану сировину, надійно руйнуючи на вході в апарат наявні у ній грудки, а також розподіляючи частинки оброблюваної сировини по поверхні псевдозрідженого шару в апараті. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено: на кресленні - поздовжній розріз апарата псевдозрідженого шару. Апарат псевдозрідженого шару містить вертикально розташований порожнистий корпус 1, газорозподільну решітку 2, кришку 3, патрубки введення оброблюваної сировини 4 у порожнину корпуса 1 і виведення з неї готового продукту 5, патрубки підведення 6 і 7 відведення зріджувального агента, а також камеру для підведення зріджувального агента 8 у місце введення в порожнину корпуса 1 оброблюваної сировини, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини 4 розміщено під кутом β до порожнистого корпуса 1, а задню стінку 9 патрубка введення оброблюваної сировини 4 виконано перфорованою (кресленні). Апарат працює в такий спосіб. 1 UA 75576 U 5 10 15 Вихідна сировина надходить у патрубок 4, на виході з якого, завдяки наявності в його задній стінці перфорацій (див. креслення), відбувається руйнування можливих грудок (агломератів) вихідної сировини та рівномірне розподілення її частинок по поверхні псевдозрідженого шару. Після певного часу перебування вихідної сировини в порожнині корпуса 1 апарата вона у вигляді готового продукту крізь патрубок 6 видаляється за межі апарата. Пропонований апарат, нескладний у виготовленні та експлуатації, значно розширює його технологічні можливості й забезпечує ефективне оброблення найрізноманітніших зернистих матеріалів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Апарат псевдозрідженого шару, що містить вертикально розташований порожнистий корпус, газорозподільну решітку, кришку, патрубки введення оброблюваної сировини в порожнину корпуса й виведення з неї готового продукту, патрубки підведення й відведення зріджувального агента, а також камеру для підведення зріджувального агента в місце введення в порожнину корпуса оброблюваної сировини, при цьому патрубок введення оброблюваної сировини розміщено під кутом до порожнистого корпуса, який відрізняється тим, що задню стінку патрубка введення оброблюваної сировини виконано перфорованою. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fluidized bed apparatus

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Rakytskyi Vitalii Leonidovych, Herych Oleksandr Serhiiovych

Назва патенту російською

Аппарат псевдоожиженного слоя

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Ракицкий Виталий Леонидович, Герич Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: F26B 17/10, B01J 2/16, B01J 8/18

Мітки: шару, псевдозрідженого, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-75576-aparat-psevdozridzhenogo-sharu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Апарат псевдозрідженого шару</a>

Подібні патенти