Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збагачення поліметалічних руд, що включає дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи, який відрізняється тим, що високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 до 0,07 м, а для флотації одержаної пульпи використовують пузирі газів, що утворюються при деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів.

Текст

Реферат: Спосіб збагачення поліметалічних руд включає дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи. Високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 до 0,07 м. Для флотації одержаної пульпи використовують пузирі газів, що утворюються при деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів. UA 75521 U (12) UA 75521 U UA 75521 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гірничорудної промисловості, а саме до збагачення мінеральної сировини методом флотації. Аналогом корисної моделі є спосіб флотації (Авт. свид. СРСР № 1010759, опубл. 15.11.1994 г.), що включає кондиціювання вихідної сировини з модифікаторами, збирачем, спінювачем, дію електричного струму, добування корисного компоненту пузирів газу, що виділяється, та знімання пінного продукту, при цьому дію електричним струмом здійснюють щільністю струму 2 від 7 до 14 А/ дм до нагрівання пульпи від 30 до 70°. Пузирі газів, наприклад кисню та водню, одержують при деструкції води електролізом. Спосіб передбачає попереднє дроблення і подрібнення вихідної сировини для одержання пульпи. Ознаками, які збігаються з суттєвими ознаками корисної моделі є такі: дроблення і подрібнення вихідної сировини та флотація одержаної пульпи. До причини, що перешкоджає одержанню необхідного технічного результату, слід віднести те, що спосіб передбачає значні витрати енергії та часу на попереднє одержання пульпи. Крім того, спосіб не забезпечує екологічну чистоту процесу збагачення поліметалічних руд через забруднення продуктами електролізу навколишнього середовища. Найбільш близьким за сукупністю ознак до корисної моделі є спосіб збагачення мінералів (Электроимпульсная дезинтеграция материалов. В.И. Курец, А.Ф. Усов, В.А. Цукерман. Апатиты. 2002. - С. 71-80, 206-208, 218-219), що включає дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи флотореагентами. Ознаками, які збігаються з суттєвими ознаками корисної моделі, є такі: дроблення і подрібнення вихідної сировини у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи. До причини, що перешкоджає одержанню необхідного технічного результату, слід віднести те, що спосіб не передбачає визначення оптимальних параметрів обробки поліметалічних руд високовольтними імпульсними розрядами у воді і не передбачає використання газів, що утворюються при деструкції води для здійснення флотації пульпи. Крім того, спосіб потребує додержання і виконання значних вимог з техніки безпеки, так як використовується напруга 200300 кВ, і великих питомих витрат енергії. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб збагачення поліметалічних руд шляхом визначення оптимальних параметрів обробки поліметалічних руд високовольтними імпульсними розрядами у воді, що дозволить забезпечити селективність руйнування частинок поліметалічної руди за рахунок стискальних та розтяжних зусиль хвиль, що генеруються при розрядах у воді, та за рахунок деструкції води забезпечити утворення необхідної кількості газових пузирів для якісної флотації і за рахунок цього підвищити якість збагачення поліметалічних руд. Крім того, спосіб дозволяє спростити процес збагачення, знизити витрати на збагачення та забезпечити екологічну чистоту процесу. Суть корисної моделі полягає в тому, що в способі збагачення поліметалічних руд, що включає дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи, згідно з корисною моделлю, високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 до 0,07 м, а для флотації одержаної пульпи використовують пузирі газів, що утворюються при деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів. Розкриваючи причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими ознаками способу, що заявляється, і технічним результатом, необхідно відзначити таке. Ознаки "високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 до 0,07 м, а для флотації одержаної пульпи використовують пузирі газів, що утворюються при деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів", дозволяють забезпечити селективність руйнування частинок поліметалічної руди за рахунок стискальних та розтяжних зусиль хвиль, що генеруються при розрядах у воді, та за рахунок деструкції води забезпечити утворення необхідної кількості газових пузирів для якісної флотації. Спосіб здійснюють таким чином. Поліметалічну руду подають у розрядну камеру разом з водою в відношенні 1:5 і здійснюють обробку її високовольтними імпульсними розрядами. В наслідок обробки відбуваються в комплексі операції дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотація одержаної пульпи пузирями газів, що утворюються при деструкції води дією високовольтних імпульсних розрядів. Високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 1 UA 75521 U 5 10 до 0,07 м. При електричних розрядах у воді відбувається деструкція води, при якій утворюються пузирі газів: водню - до 95 %, кисню і інших газів - до 5 %. Параметри обробки є оптимальними і забезпечують селективність руйнування частинок поліметалічної руди за рахунок стискальних та розтяжних зусиль хвиль, що генеруються при розрядах у воді, та утворюють необхідну кількість газових пузирів для якісної флотації. Нижче в таблиці наведено залежність об'єму газу V, що утворюється в результаті деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів, від параметрів розрядів: W енергія, що запасається, N - кількості імпульсів та 1рп - величини міжелектродного проміжку, для поліметалічних руд з різною границею міцності на стиснення σ ст. в співвідношенні твердої частини і води 1:5 відповідно. Таблиця σст., МПа 10 20 30 50 15 20 25 W, Ν, імп кДж 0,625 800 1,25 400 2,5 200 5,0 100 3 1 р.п… м V, дм 1 р.п, м 0,035 0,035 0,035 0,035 4,0 4,2 4,5 5,0 0,05 0,05 0,05 0,05 V, дм э 3 1 р.п., м V, дм 1 р.п. м V, дм 0,07 0,07 0,07 0,07 5,0 6,0 0,08 0,08 0,08 0,08 3 5,0 3,5 4,0 5,0 5,5 При деструкції води дією високовольтних імпульсних розрядів відбуваються такі реакції: + 1. Н2ОН2 + О 2. Н2ОН + ОН 3. ОН + ОНН2О2 4. ОН + Н2О2  НО2 + Н2О 5. 2ОН + Н2О2 2Н2О + О2 6. ОН + НО2 Н2О + О3. З таблиці видно, що чим більше енергія розряду та міжелектродний проміжок, тим більше об'єм газу, що виділяється за рахунок деструкційних процесів. Енергією 0,625 кДж раціональніше оброблювати поліметалічні руди, границя міцності на стиснення яких σ ст.  10 МПа, а зі зростанням σст. - необхідно використовувати більш високі енергії. Таким чином, використання способу збагачення поліметалічних руд дозволить забезпечити селективність руйнування частинок поліметалічної руди за рахунок стискальних та розтяжних зусиль хвиль, що генеруються при розрядах у воді, та за рахунок деструкції води забезпечити утворення необхідної кількості газових пузирів для якісної флотації, і за рахунок цього підвищити якість збагачення поліметалічних руд. Крім того, спосіб дозволяє спростити процес збагачення, знизити витрати на збагачення та забезпечити екологічну чистоту процесу. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб збагачення поліметалічних руд, що включає дроблення і подрібнення поліметалічних руд у воді високовольтними імпульсними розрядами та флотацію одержаної пульпи, який відрізняється тим, що високовольтні імпульсні розряди здійснюють з енергією в імпульсі від 0,625 до 2,5 кДж при міжелектродному проміжку від 0,035 до 0,07 м, а для флотації одержаної пульпи використовують пузирі газів, що утворюються при деструкції води при здійсненні в ній високовольтних імпульсних розрядів. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for dressing complex ores

Автори англійською

Rizun Anatolii Romanovych, Rachkov Oleksii Mykolaiovych, Vovchenko Oleksandr Ivanovych, Holen Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ обогащения полиметаллических руд

Автори російською

Ризун Анатолий Романович, Рачков Алексей Николаевич, Вовченко Александр Иванович, Голень Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B03B 1/00, B03D 1/00, B02C 19/08

Мітки: збагачення, спосіб, поліметалічних, руд

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-75521-sposib-zbagachennya-polimetalichnikh-rud.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збагачення поліметалічних руд</a>

Подібні патенти