Пристрій для поштучного відбору плоских паличок (варіанти)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для поштучного відбору плоских паличок, виконаний у вигляді вертикально замкнутого ланцюгового транспортера з поперечними гніздами, який охоплює ведучу, ведену і допоміжну зірочки та утворює горизонтальну і похилу ділянки, при цьому похила ділянка транспортера примикає до місткості з паличками, а кінець горизонтальної ділянки примикає до входу механізму - приймача паличок, який відрізняється тим, що транспортер додатково споряджений засобом скидання зайвих паличок, виконаним у вигляді двох зубчатих дисків, закріплених на валу зірочки, яка розташована між горизонтальною та похилою ділянками по обидва боки від неї і розміщені відносно неї так, що вершини їх зубців розташовані в проміжках між сусідніми гніздами транспортера з радіальним зміщенням в бік руху транспортера на відстань, що дорівнює ширині палички.

2. Пристрій для поштучного відбору плоских паличок за п. 1, який відрізняється тим, що місткість виконана у вигляді бункера, дно якого виконано похилим в бік транспортера з шириною, більшою за довжину паличок.

3. Пристрій для поштучного відбору плоских паличок за п. 1, який відрізняється тим, що місткість виконана у вигляді бункера з щілиною біля дна і двох паралельних горизонтальних планок, при цьому планки встановлені нижче рівня щілини, по обидва боки похилої ділянки транспортера.

Текст

1. Пристрій для поштучного відбору плоских паличок, виконаний у вигляді вертикально замкнутого ланцюгового транспортера з поперечними гніздами, який охоплює ведучу, ведену і допоміжну зірочки та утворює горизонтальну і похилу ділянки, при цьому похила ділянка транспортера примикає до місткості з паличками, а кінець горизонтальної ділянки примикає до входу механізму - приймача паличок, який відрізняється тим, що транспортер додатково споряджений засобом скидання зайвих C2 1 3 також на відпочинку (на пляжах, в лісі, на риболовлі, полюванні, чи на дачі). Сучасне виробництво дерев'яних паличок для морозива є масовим, з об'ємами що досягають мільйонів штук за місяць і здійснюється на високопродуктивних поточних лініях. У всіх поточних ліній по виготовленню плоских паличок (у тому числі і для морозива) вихідною ланкою є пакувальна установка, яка забезпечує відбір паличок із бункера, формування з них пачок по 50 штук та запаковування у пакети. В патентній літературі описана велика кількість установок для пакування паличок для морозива. Вони мають схожу конструкцію і в загальному вигляді включають вхідний бункер із засобом для попередньої орієнтації паличок, пристрої поштучного відбору паличок, їх транспортування, повороту з площини на ребро, а також механізми формування пакета, обмотки його стрічкою, заклеювання та видалення. В залежності від конкретного виконання механізмів, що складають пакувальну установку, відомі кілька варіантів конструкції таких установок. 1, 2, 3, 4, 5. При цьому першим (вхідним) пристроєм у ланцюгу механізмів, що складають будь-яку пакувальну установку, є пристрій для поштучної подачі плоских паличок, який здійснює відбір паличок із бункера і поштучну їх подачу до наступних механізмів пакувальної установки. Саме від його роботи у значній мірі залежить стабільність та надійність роботи всіх наступних механізмів установки, бо кожний збій у його роботі викликає зупинку всієї пакувальної установки. Найближчим до запропонованого пристрою серед відомих, за технічною суттю та досягнутим результатом, є пристрій для поштучної подачі плоских паличок, що входить до пакувальної установки, яка є кінцевою ланкою в поточній лінії для виробництва паличок із дерев'яного шпону 6. Даний пристрій включає вхідний бункер з запасом паличок, вертикально замкнутий ланцюговий транспортер з поперечними гніздами для паличок. Транспортер виконано у вигляді ланцюга, який охоплює ведучу, ведену і допоміжну зірочки та утворює горизонтальну і похилу ділянки, при цьому похила ділянка транспортера примикає до бункера з паличками, а кінець горизонтальної ділянки примикає до входу механізму-приймача паличок (у конкретній установці це механізм повороту паличок з пласті на ребро). Суттєвим недоліком описаного пристрою є те, що при відборі паличок із бункера часто гнізда транспортера захоплюють не по одній а по дві палички. Рухаючись по похилій ділянці транспортера зайві палички у більшості скочуються вниз, тобто в бункер, але деякі з них проходять з похилої ділянки на горизонтальну і далі потрапляють в наступні механізми пакувальної установки, що призводить до "заломів" та заклинювання зайвих паличок між робочими органами цих механізмів. В результаті припиняється робота всієї пакувальної установки, а оператор знаходить та ліквідує причину зупинки. Задачею запропонованого винаходу є удосконалення відомого пристрою для поштучного 75441 4 выдбору плоских паличок, в якому за рахунок встановлення нового механізму, тобто засобу скидання зайвих паличок, а також за рахунок його конструкції і зв'язків з іншими вузлами та елементами, ліквідовано явище подачі одним гніздом транспортера двох паличок. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для поштучного постачання плоских паличок, виконаному у вигляді вертикально замкнутого ланцюгового транспортера з поперечними гніздами, який охоплює ведучу, ведену і допоміжну зірочки та утворює горизонтальну і похилу ділянки, при цьому похила ділянка транспортера примикає до місця відбору паличок, а кінець горизонтальної ділянки примикає до входу механізму - приймача паличок, згідно з винаходом запропоновано транспортер, який має засіб скидання зайвих паличок, виконаним у вигляді двох зубчатих дисків, закріплених на валу зірочки, яка розташована між горизонтальною та похилою ділянками, по обидва боки від зірочки, і розміщені відносно неї так, що вершини зубців дисків розташовані в проміжках між сусідніми гніздами транспортера з радіальним зміщенням в бік руху транспортера на відстань рівну ширині палички. Суттєвими ознаками запропонованого пристрою спільними з прототипом є такі: - Пристрої для поштучного постачання плоских паличок; - пристрій виконано у вигляді вертикально замкнутого ланцюгового транспортера з поперечними гніздами; - ланцюг транспортера охоплює ведучу, ведену і допоміжну зірочки та утворює горизонтальну і похилу ділянки; - похила ділянка транспортера примикає до місця відбору паличок, а кінець горизонтальної ділянки примикає до входу механізму-приймача паличок. До нових суттєвих ознак лінії відносяться: - Пристрій додатково споряджено засобом скидання зайвих паличок; - засіб виконано у вигляді двох зубчатих дисків, закріплених на валу зірочки, яка розташована між горизонтальною та похилою ділянками; - зубчасті диски встановлені по обидва боки від зірочки; - зубчасті диски розміщені відносно зірочки так, що вершини їх зубців розташовані в проміжках між сусідніми гніздами транспортера; - зубчасті диски встановлені з радіальним зміщенням в бік руху транспортера на відстань рівну ширині палички. Технічним результатом від запропонованих удосконалень є те, що кожне гніздо транспортера подає до механізму, який приймає палички, тільки одну паличку. Іншими словам ліквідовано явище подачі одним гніздом двох паличок, що приводить до заклинювання та "заломів" паличок в робочих органах наступних механізмів пакувальної установки. Суть винаходу ілюструється кресленнями: 5 На Фіг.1 зображено загальний вигляд пакувальної установки. На Фіг.2 зображена схема пристрою з бункером, спорядженим вихідною щілиною. На Фіг.3 те ж з примиканням транспортера до бункера. На Фіг.4 зображено ділянку зубчастого диска в момент скидання палички. На Фіг.5 те ж у збільшеному вигляді. На Фіг.6 те ж інший варіант скидання зайвої палички. Запропонований пристрій входить до складу пакувальної установки (див. Фіг.1). Ця установка включає бункер 1 з запасом паличок і запропонований пристрій для поштучного постачання плоских паличок, який виконано у вигляді вертикально замкнутого ланцюгового транспортера 2 з поперечними гніздами 3 для паличок 4. Транспортер охоплює три зірочки 5, 6 та 7, одна з яких є ведучою друга веденою, а третя допоміжною. При цьому зірочки 5 та 6 утворюють горизонтальну 8 ділянку транспортера, а зірочки 5 та 7 похилу його ділянку 9. Похила ділянка транспортера примикає до місця відбору паличок, а горизонтальна - до наступного механізму 10 пакувальної лінії з паличками. При цьому можливі (як мінімум) два варіанти виконання місця відбору паличок. За першим варіантом (див. Фіг.2.) у стінці 11 бункера з паличками біля його дна виконана щілина 12 для виходу паличок, а нижче рівня дна напроти щілини встановлено дів паралельні планки 13, на які потрапляють палички, що випадають із щілини 12. З запасу паличок, розташованого на зазначених планках, транспортер відбирає палички. За другим варіантом (див. Фіг.3). похила гілка транспортера примикає безпосередньо до бункера, а точніше, вона виконує роль його стінки. Таким чином транспортер відбирає палички безпосередньо з бункера. В обох випадках бункер споряджено вібратором, встановленим на пружних опорах (не показано), а дно бункера виконано похилим у бік транспортера. Транспортер 2 додатково споряджений засобом скидання зайвих паличок (див. Фіг.4). який виконано у вигляді двох зубчатих дисків 14, закріплених на валу 15 зірочки 5, яка розташована між горизонтальною та похилою ділянками. Зазначені диски змонтовані по обидва боки від зірочки на валу і розміщені відносно неї так, що вершини їх зубців 17 розташовані в проміжках між сусідніми гніздами транспортера з радіальним зміщенням в бік руху транспортера на відстань рівну ширині палички. Тобто вершини зубців 17 дисків розташовані в тих місцях гнізд транспортера, де можуть розміщуватися зайві палички 18. Пристрій працює наступним чином. Насамперед включають привід транспортера, вібратор бункера та приводи наступних механізмів пакувальної лінії. У бункер 1 подають палички 4, які займають в ньому положення паралельне одна до одної. Для цього палички подаються в бункер через пристрій для їх попереднього орієнтування, або використовують змінні бункери, які заповнюють окремо. Ланцюговий транспортер 2 75441 6 своїми поперечними гніздами 3 вибирає палички 4 по одній з місця їх відбору, тобто безпосередньо з бункера (див. Фіг.3), або з планок 13, встановлених проти щілини 12 під бункером. При цьому в нормальному режимі роботи кожне гніздо транспортера захоплює тільки одну паличку. Однак, в реальних умовах роботи до гнізда транспортера може випадково потрапити зайва паличка 18. Піднімаючись по похилій ділянці транспортера, зайва поличка, в більшості випадків, скочується в низ до місця забору паличок де її в подальшому підхоплює чергове гніздо транспортера. Але трапляються ситуації, коли зайва паличка проходить похилу ділянку і без перешкод по горизонтальній ділянці транспортера потрапляє в наступний механізм пакувальної установки. Потрапивши в робочі органи наступних механізмів пакувальної установки, зайва паличка неминуче викличе заклинювання, або залом, що приведе до зупинки всієї установки. Наявність засобу скидання зайвих паличок у місці переходу похилої ділянки транспортера в горизонтальну повністю ліквідує описане вище явище. Якщо в гнізді транспортера випадково опинилося дві палички то вони разом піднімаються по похилій ділянці транспортера (див. Фіг.5) до рівня зірочки 5. При цьому основна паличка 4 завжди лежить у гнізді на своїй пласті, а зайва паличка 18 розміщується вище неї і трохи повернута на ребро (див. Фіг.6). При підході гнізда транспортера до зірочки 5 зубці 17 дисків 14 входять у проміжки між сусідніми гніздами. Оскільки диски встановлені з радіальним зміщенням (як сказано вище) відносно поперечних гнізд, то вершини зубців входять у проміжки між основною паличкою та краєм попереднього гнізда і не взаємодіють з нею. Але якщо в гнізді знаходиться зайва паличка 18 то вершини зубців виштовхують її за межі гнізда і вона падає (точніше зкочується або зсковзує) по похилій ділянці до місця забору паличок, тобто в бункер чи на планки 13. Запропонований пристрій однаково придатний для роботи з паличками, вирубаними із шпону або пиляними, незалежно від їх форми та призначення (палички для морозива, медичні шпателі, одноразове столове приладдя). Пристрій може успішно використовуватися для маніпулювання іншими дрібними плоскими виробами, наприклад електронними платами, жувальними гумками, печивом, лезами для гоління та ін. У порівнянні з прототипом запропонований пристрій, при тих же параметрах палички, має суттєво більшу продуктивність, насамперед за рахунок безперебійної роботи, та за рахунок більшої швидкості робочих органів транспортера. Джерела інформації: 1. Авт. Свідоцтво СРСР №1248803 по М. кл4 В27L 9/00; 2. Авт. Свідоцтво СРСР №1296414 по М. кл4 В27L 9/00; 3. Авт. Свідоцтво СРСР №1535732 по М. кл.5 В27L 9/00; 4. Авт. Свідоцтво СРСР №1535733 по М. кл.5 В27L 9/00; 7 75441 5. Авт. Свідоцтво СРСР №1684057 по М. кл.5 В27L 9/00; Комп’ютерна верстка Л. Купенко 8 6. Авт. Свідоцтво СРСР №1498616 по М. кл.4 В27L 9/00, прототип. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for by piece selection of flat rods (variants)

Автори англійською

Sapovets Volodymyr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Приспособление для поштучного отбора плоских палочек (варианты)

Автори російською

Саповец Владимир Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B27L 9/00, B27M 3/08

Мітки: відбору, плоских, варіанти, пристрій, поштучного, паличок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-75441-pristrijj-dlya-poshtuchnogo-vidboru-ploskikh-palichok-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для поштучного відбору плоских паличок (варіанти)</a>

Подібні патенти