Пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу ейрі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу Ейрі (Аі) містить випромінювач Аі, що здатен генерувати двомірну Аі із різними значеннями параметру розхилу дуги параболи, систему відхилення у горизонтальній площині Аі та область обробки матеріалу, де Аі розкроює матеріал.

Текст

Реферат: Пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу Ейрі (Аі) містить випромінювач Аі, систему відхилення у горизонтальній площині Аі та область обробки матеріалу. UA 75131 U (54) ПРИСТРІЙ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РОЗКРОЮ ПЛАСКИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПУЛЬСУ ЕЙРІ UA 75131 U UA 75131 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Розроблений пристрій належить до пристроїв, що призначені для різноманітних технологічних процесів, а саме для розкрою пласких матеріалів (металу, пластику, скла та ін.) за допомогою імпульсів Ейрі. На теперішній час не має аналогів. Умовні позначення: Аі - Імпульс (хвиля) Ейрі в просторово-часовій двомірній області, що має своєю особливістю розповсюдження максимуму енергії за параболічною траєкторією при прямолінійному розповсюдженні самої хвилі; На кресленні зображена блок-схема пристрою плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою Аі. Задача корисної моделі полягає у: - формуванні високоточного пристрою розкрою пласких матеріалів, що не використовує у своїй діяльності механічної енергії; - формуванні високоточного пристрою розкрою пласких матеріалів, що використовує лише одну електромагнітну систему відхилення променя; - розробці пристрою, у якому матеріал, що оброблюється, залишається нерухомим протягом всього часу обробки, що значно підвищує якість обробки та ефективність виробництва; - розробці пристрою, що дозволяє оброблювати матеріал швидко, гладко, високоточно та без деформацій; - розробці пристрою, що дозволяє виконувати різноманітні складні структури неправильної форми. У статичному стані пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу Ейрі представляє собою три складові: - випромінювач Аі (3 на кресленні) здатен генерувати двомірну Аі із різними значеннями параметра розхилу дуги параболи, за рахунок чого здійснюється зміщення кінця дуги параболи із максимумом енергії (4 на кресленні) у горизонтальній поздовжній площині; - система відхилення у горизонтальній площині Аі (1 на кресленні): генерує електромагнітне поле, що дозволяє хвилі відхилятися у горизонтальній поперечній площині на кути, достатні для взаємодії із кожною точкою областю обробки матеріалу (2 на кресленні); - область обробки матеріалу (2 на кресленні): призначена для розміщення пласких матеріалів для подальшої обробки на пристрої; У процесі використання пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу Ейрі працює наступним чином. На область обробки матеріалу (2 на кресленні) кладеться та фіксується плаский матеріал для розкрою. Випромінювач Аі (3 на кресленні) генерує Аі із заданим оператором або програмою на електронній обчислювальній машині розхилом дуги параболи. Система відхилення у горизонтальній площині Аі (1 на кресленні) зміщує Аі у заданому оператором або програмою на електронній обчислювальній машині напрямку. АІ, що генерується випромінювачем Аі (3 на кресленні), розкроює матеріал. Сила впливу на матеріал залежить від потужності випромінювача Аі, що вибрана оператором або програмою на електронній обчислювальній машині. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу Ейрі (Аі) містить випромінювач Аі, що здатен генерувати двомірну Аі із різними значеннями параметру розхилу дуги параболи, систему відхилення у горизонтальній площині Аі та область обробки матеріалу, де Аі розкроює матеріал. 1 UA 75131 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for plane-parallel cutting flat material using airy pulse

Автори англійською

Zolotariov Denys Oleksiiovych, Nerukh Oleksandr Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ плоскопараллельного раскроя плоских материалов с помощью импульса эйри

Автори російською

Золотарев Денис Алексеевич, Нерух Александр Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: H01S 3/00

Мітки: пристрій, матеріалів, допомогою, розкрою, ейрі, плоскопаралельного, імпульсу, пласких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-75131-pristrijj-ploskoparalelnogo-rozkroyu-plaskikh-materialiv-za-dopomogoyu-impulsu-ejjri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій плоскопаралельного розкрою пласких матеріалів за допомогою імпульсу ейрі</a>

Подібні патенти