Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вакуум-апарат для кристалізації розчинів, що містить вертикальний циліндричний корпус, всередині якого розміщені підвісна нагрівна камера з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристаломаси, який відрізняється тим, що додатково обладнаний конденсатором-підігрівачем вхідного розчину.

Текст

Реферат: Вакуум-апарат для кристалізації розчинів містить вертикальний циліндричний корпус, всередині якого розміщені підвісна нагрівна камера з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристалом аси та додатково обладнаний конденсаторомпідігрівачем вхідного розчину. UA 74798 U (54) ВАКУУМ-АПАРАТ ДЛЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗЧИНІВ UA 74798 U UA 74798 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до технологічного обладнання, яке призначене для кристалізації розчинів, і може бути використана в цукровій і хімічній галузях. Відомий вакуум-апарат для кристалізації розчинів [деклараційний патент на корисну модель № 14752, опубл. 15.05.2006 р., бюл. № 5, І.Ю. Ночніченко, В.Г. Мирончук, Т.М. Погорілий] містить вертикальний циліндричний корпус, підвісну нагрівну камеру з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристаломаси. Але даний апарат має недолік - значні енергетичні витрати, пов'язані зі скиданням вторинної пари у навколишнє середовище після випаровування рідинної фази розчину, що пов'язано з недосконалою конструкцією апарату. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення апарату для кристалізації розчинів шляхом зміни конструкції, що забезпечить зменшення енергетичних витрат. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що вакуум-апарат для кристалізації розчинів має вертикальний циліндричний корпус, підвісну нагрівну камеру з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристаломаси. Згідно з корисною моделлю, вакуум-апарат обладнаний конденсатором-підігрівачем вхідного розчину. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом наступний. Обладнання вакуум-апарату конденсатором-підігрiвачем зменшує енергетичні витрати за рахунок використання теплоти конденсації вторинної пари для нагрівання вхідного розчину. Таким чином сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити у повному об'ємі очікуваний результат. На кресленні показано вакуум-апарат для кристалізації розчинів. Вакуум-апарат для кристалізації розчинів складається з вертикального циліндричного корпусу 1, підвісної нагрівної камери 2 з центральним опускним каналом 3, циркулятора 4 для перемішування та циркуляції кристаломаси і конденсатора-підігрівача вхідного розчину 5. Апарат працює наступним чином. Вхідний розчин через конденсатор-підігрівач 5 подається у вертикальний циліндричний корпус 1, а в підвісну нагрівну камеру 2 подається первинна пара. В результаті нагрівання розчину у корпусі утворюється вторинна пара, яка відводиться у конденсатор-підігрівач. В результаті конденсації вторинної пари нагрівається вхідний розчин. Циркулятор 4 забезпечує додаткову циркуляцію розчину через опускний канал 3, що позитивно впливає на процес кристалізації. Утворені кристали виводяться з нижньої частини корпусу. Технічний результат полягає у зменшенні енергетичних витрат. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Вакуум-апарат для кристалізації розчинів, що містить вертикальний циліндричний корпус, всередині якого розміщені підвісна нагрівна камера з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристаломаси, який відрізняється тим, що додатково обладнаний конденсатором-підігрівачем вхідного розчину. 1 UA 74798 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vacuum apparatus for crystallization of solutions

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Kryvorotko Volodymyr Mykhailovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Вакуум-аппарат для кристаллизации растворов

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Криворотько Владимир Михайлович, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C13B 30/00

Мітки: вакуум-апарат, кристалізації, розчинів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74798-vakuum-aparat-dlya-kristalizaci-rozchiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вакуум-апарат для кристалізації розчинів</a>

Подібні патенти