Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб відновлення лап культиватора, що включає вирізування зношеної частини лапи, виготовлення ремонтної вставки, відповідної до вирізу, встановлення ремонтної вставки у виріз і її приварювання та електроконтактну обробку, який відрізняється тим, що ремонтну вставку перед приварюванням піддають електроконтактній обробці, а після її приварювання проводять точкове зміцнення.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що точкове зміцнення виконується шляхом дії на поверхню ремонтної вставки електродом із стійкого протиабразивного зношування матеріалу, який утримують на поверхні ремонтної вставки протягом 1-5 секунд при напрузі 20-45 В і струмом 150-300 А та відстані між точками 1-20 мм.

Текст

Реферат: Спосіб відновлення лап культиватора включає вирізування зношеної частини лапи. Виготовляють ремонтну вставку, відповідної до вирізу. Встановлюють її у виріз та піддають електроконтактній обробці. Потім ремонтну вставку приварюють та проводять точкове зміцнення. UA 74697 U (12) UA 74697 U UA 74697 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до ремонтного виробництва і може бути використана при відновленні робочих органів ґрунтообробної техніки. Відомий спосіб електроконтактного відновлення деталей, при якому до деталі і електрода інструмента підводять струм заданої напруги і електрод-нструмент переміщують відносно 5 оброблювальної поверхні деталі (патент № 5680 України, МПК В23Н 7/09). При використанні цього способу електрод-інструмент переміщається відносно поверхні деталі, контактуючи з нею, і між цими поверхнями відбувається електрична дуга, в результаті чого розплавляються контактуючі поверхні деталі та електрода-інструмента і поверхня деталі наплавляється та насичується більше твердим металом електрода, в результаті чого відбувається відновлення та покращення зносостійкості обробленої поверхні деталі. Однак такий спосіб відновлення деталі можливо використовувати при рівномірному зношенні деталі по усій довжині. Відомий також спосіб відновлення деталей, який включає вирізування найбільш зношеної частини деталі, виготовлення ремонтної вставки відповідно до вирізу, приварювання ремонтної вставки та електроконтактна обробка деталі і привареної вставки (Василенко М. Подовження ресурсу імпортної ґрунтооброблювальної техніки //ж. Техніка АПК. - 2007. - № 4-5. - С. 13-15). Цей спосіб є найближчим аналогом і прийнятий за найближчий аналог. Вирізування найбільш зношеної частини деталі і приварювання замість вирізаної частини деталі ремонтної вставки дає можливість відновлювати деталі з інтенсивним локальним зношуванням. Однак таким способом можна відновлювати лише ті деталі, які мають прямолінійну поверхню, що зношується, оскільки відносне переміщення електрода - інструмента і поверхні деталі здійснюється прямолінійно. Задачею корисної моделі є спосіб відновлення лап культиватора, в якому шляхом зміни послідовності виконання операцій забезпечується відновлення зношених похилих поверхонь лап культиваторів. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в способі відновлення лап культиватора, який включає вирізування зношеної частини лапи, виготовлення ремонтної вставки відповідної до вирізу, встановлення ремонтної вставки у виріз і її приварювання та електроконтактну обробку, відповідно до корисної моделі, ремонтну вставку перед приварюванням піддають електроконтактній обробці, а після її приварювання проводять точкове зміцнення, яке виконується шляхом дії на поверхню ремонтної вставки електродом із стійкого протиабразивного зношування матеріалу, який утримують на поверхні ремонтної вставки протягом 1-5 секунд при напрузі 20-45 В і струмом 150-300 А та відстані між точками 1-20 мм. При реалізації цього способу спочатку проводять дефектування лапи культиватора і крейдою відмічають ту її частину, яку необхідно відрізати. Потім плазмовим або газо-кисневим різаком вирізають зношену частину. Після цього виготовляють ремонтну вставку так, щоб вона входила у зроблений виріз і при цьому відновлювались контури нової лапи. Вирізану вставку піддають електроконтактній обробці для підвищення її зносостійкості, яку потім вставляють у виріз, розмішують під необхідним кутом для відновлення контуру лапи і приварюють електрозварюванням. Крім того носок лапи та кінці стріли піддають точковому зміцненню. Для цього до поверхні вставки дотикається електрод із стійкого протиабразивного зношування матеріалу і підключається електроенергія напругою 2045 В, яка забезпечує силу струму 150-300 А. Операція продовжується 1-5 секунд. При цьому на поверхні ремонтної вставки утворюється точка з наплавленого металу, який за своїм складом близький до металу електрода, що забезпечує високу абразивностійкість ремонтної вставки до абразивного зношування. При цьому відстань між точками становить 1-20 мм. В результаті цього повністю відновлюється лапа культиватора і забезпечується висока стійкість проти зношування. 50 1 UA 74697 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Спосіб відновлення лап культиватора, що включає вирізування зношеної частини лапи, виготовлення ремонтної вставки, відповідної до вирізу, встановлення ремонтної вставки у виріз і її приварювання та електроконтактну обробку, який відрізняється тим, що ремонтну вставку перед приварюванням піддають електроконтактній обробці, а після її приварювання проводять точкове зміцнення. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що точкове зміцнення виконується шляхом дії на поверхню ремонтної вставки електродом із стійкого протиабразивного зношування матеріалу, який утримують на поверхні ремонтної вставки протягом 1-5 секунд при напрузі 20-45 В і струмом 150-300 А та відстані між точками 1-20 мм. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for restoration of cultivator blades

Автори англійською

Vasylenko Mykhailo Oleksandrovych, Buslaiev Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ восстановления лап культиватора

Автори російською

Василенко Михаил Александрович, Буслаев Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B23H 9/00

Мітки: лап, спосіб, відновлення, культиватора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74697-sposib-vidnovlennya-lap-kultivatora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення лап культиватора</a>

Подібні патенти