Спосіб прошивання електричною дугою отворів в траках

Номер патенту: 74634

Опубліковано: 12.11.2012

Автор: Боков Віктор Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прошивання електричною дугою отворів в траках з прокачуванням робочої рідини через міжелектродний проміжок під технологічним тиском за напрямком від периферії до центру електрода-інструмента, який відрізняється тим, що обробку здійснюють одночасно в двох суміжних траках з попереднім ущільненням зони тиску електропровідним клеєм або електропровідною піною.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 74634 U UA 74634 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується області електроерозійної обробки і може бути використана в машинобудуванні як високопродуктивний спосіб прошивання електричною дугою отворів в траках, які виготовляються із важкооброблюваної сталі, наприклад сталі Г13. Відомі аналогічні способи електроерозійної обробки, які можуть бути використані для обробки отворів в траках [1]. Обробку здійснюють імпульсним електричним розрядом, який збуджують між електродом-інструментом та електродом-заготовкою (траком). При цьому обидва електроди занурюють в ванну з рідким діелектриком. Недоліком даних способів є низька продуктивність обробки, що пов'язана з дискретним підведенням енергії в зону обробки (обробка з паузами). Відомий спосіб прошивання електричною дугою отворів з прокачуванням робочої рідини через міжелектродний проміжок під технологічним тиском за напрямком від периферії до центру електрода-інструмента [2]. Даний спосіб має значно більшу продуктивність обробки, так як процес здійснюється з безперервним підведенням енергії в зону обробки (без пауз). Відомий спосіб принципово може бути використаний для прошивання отворів в траках. Однак, у відомому способі електрична дуга розмірно обробляє отвір лише при умові, якщо вона стиснута гідродинамічним потоком робочої рідини. З цією метою електрод-інструмент має центральний отвір для вилучення потоку разом з продуктами ерозії із зони обробки. Оскільки отвори в траку розташовані "пунктирно", після обробки першого отвору електрод-інструмент виходить у порожнину. Саме тому потік рідини перерозподіляється за принципом найменшого опору таким чином, що в бічному міжелектродному зазорі першого отвору рідина не тече, а практично вся рідина видаляється безпосередньо із герметичної камери верстата. Внаслідок цього у бічному міжелектродному зазорі збуджуються довгі (не стиснуті) дуги, що схожі на зварювальні, які приводять до значного погіршення якості обробленої поверхні та до дестабілізації процесу обробки. При цьому продуктивність обробки значно знижується. Задачею даної корисної моделі є підвищення продуктивності обробки та покращання якості обробленої поверхні. Дана задача вирішується у відомому способі прошивання електричною дугою отворів в траках з прокачуванням робочої рідини через міжелектродний проміжок під технологічним тиском за напрямком від периферії до центру електрода-інструмента, за рахунок того, що обробку здійснюють одночасно в двох суміжних траках з попереднім ущільненням зони тиску електропровідним клеєм або електропровідною піною. На кресленні показано план-схему робочої зони верстата, що реалізує спосіб, який пропонується. Для прошивання отворів 1, 2 в траках 3, 4 способом, що пропонується, перед обробкою суміжні поверхні даних траків змащують електропровідним клеєм 5 (або електропровідною піною) та монтують за допомогою різьбових з'єднань 6 на платформі 7. Після затвердіння клею 5 платформу 7 разом із траками 3, 4 встановлюють в герметичну камеру 8 та закріплюють за допомогою різьбових з'єднань 9 відносно камери 8 електроізольовано від неї (на схемі електроізоляцію не показано). Далі на шпинделі 10 верстата закріплюють як правило графітовий електрод-інструмент 11, герметично закривають кришку камери 8 (на схемі кришку не показано), притискують задню герметичну камеру 12 до трака 4 у місці виходу електродаінструмента 11 зусиллям Р, вмикають електродвигун насоса подачі під технологічним тиском робочої рідини через штуцер 13 в камеру 8, вмикають джерело живлення постійним струмом (на схемі не показано) та ведуть прошивання отворів в траках 3, 4 електричною дугою 14 в потужному поперечному потоці робочої рідини в зоні обробки. При цьому потік стискує дугу 14 в енергетичному і геометричному розумінні та інтенсивно видаляє продукти ерозії із зони обробки. Оптимальні умови прошивання електричною дугою 14 отворів в траках 3, 4 забезпечується завдяки сталому гідродинамічному режиму робочої рідини в бічному міжелектродному зазорі 15, який забезпечує гідроізоляція зони тиску електропровідним клеєм 5. Так, в зазорі 15 довгі дуги не утворюються, тому продуктивність обробки збільшується, а шорсткість обробленої поверхні суттєво зменшується. Використання способу, який пропонується, порівняно з відомим, підвищує продуктивність обробки отворів в траках в 4-5 разів та зменшує шорсткість обробленої поверхні на 2-3 квалітети. Використані джерела: 1. Думпе В. Э. Электроэрозионная обработка деталей. - К.: Техніка, 1975.-144 с. - С. 38-39, табл. 9, 101-й вариант. 2. Носуленко В. И., Мещеряков Г. Н. Размерная обработка металлов электрической дугой // Электронная обработка материалов.-1981. - № 1. - С. 19-23. 60 1 UA 74634 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб прошивання електричною дугою отворів в траках з прокачуванням робочої рідини через міжелектродний проміжок під технологічним тиском за напрямком від периферії до центру електрода-інструмента, який відрізняється тим, що обробку здійснюють одночасно в двох суміжних траках з попереднім ущільненням зони тиску електропровідним клеєм або електропровідною піною. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for broaching by electric arc of holes in tracks

Автори англійською

Bokov Viktor Myhailovych

Назва патенту російською

Способ прошивки электрической дугой отверстий в траках

Автори російською

Боков Виктор Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B23H 9/14

Мітки: прошивання, дугою, спосіб, траках, електричною, отворів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74634-sposib-proshivannya-elektrichnoyu-dugoyu-otvoriv-v-trakakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прошивання електричною дугою отворів в траках</a>

Подібні патенти