Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід, що включає розмітку сітки свердловин на блоці порід у кар'єрі, буріння свердловин, їх заряджання вибуховою речовиною (ВР) зі встановленням засобів ініціювання, забивку свердловин, монтаж вибухової мережі за схемою короткосповільненого підривання зі встановленням сповільнювачів між одиночними та груповими зарядами ВР та підривання, який відрізняється тим, що величина питомої витрати ВР в зоні ослаблення від бокової оголеної поверхні уступу змінюється з віддаленням від оголеної поверхні від 70 до 100 % її проектної величини.

Текст

Реферат: Спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід включає розмітку сітки свердловин на блоці порід у кар'єрі, буріння свердловин, їх заряджання вибуховою речовиною (ВР) зі встановленням засобів ініціювання, забивку свердловин, монтаж вибухової мережі, встановленням сповільнювачів, підривання. Величина питомої витрати ВР в зоні ослаблення від бокової оголеної поверхні уступу змінюється з віддаленням від оголеної поверхні від 70 до 100 % її проектної величини. UA 74531 U (12) UA 74531 U UA 74531 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до області гірничої промисловості і може використовуватися при розробці корисних копалин з використанням буропідривних робіт. Відомий спосіб вибухового подрібнення масивів гірських порід, який передбачає заряджання свердловин по всій довжині блока однаковою кількістю ВР [Справочник взрывника / Кутузов Б. Н., Скоробогатов В. М, Ерофеев И. Е. и др. - М.: Недра, 1988. - 11 с. (С. 254-256)]. Розрахунок питомої витрати за даним способом проводиться з урахуванням коефіцієнта міцності породи в масиві за шкалою М.М. Протод'яконова, діаметра заряду, який визначається згідно з наявним обладнанням, діаметра кондиційного куска, діаметра природної окремості в масиві та коефіцієнта роботоздатності застосовуваної ВР. Недоліком цього способу є те, що питома витрата ВР по довжині всього блока є однаковою і дорівнює проектній. При її визначенні не враховується наявність в блоці масиву, що підривається, зони ослаблення, спричиненої попереднім масовим вибухом. Це призводить до погіршення якості, а саме до переподрібнення, гірської маси поблизу оголеної поверхні уступу, перевитрати ВР і, як наслідок, до збільшення кількості шкідливих газів (CO, CO 2, NO, NO2, SO2), що потрапляють в атмосферу. Внаслідок потрапляння в підземні води аміачної селітри, тротилу, гексогену та інших шкідливих компонентів, які можуть входити до складу ВР, відбувається забруднення підземних вод. Відомий також спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід, згідно з яким питома витрата ВР приймається окремо для первинного руйнування об'єму порід та для порушених порід [Мосинец В. Н. Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород / Мосинец В. Н., Абрамов А. В. - М.: Недра, 1982. - 248 с]. Цей спосіб був вибраний за найближчий аналог. Основним недоліком найближчого аналога є те, що питома витрата ВР для монолітних і порушених зон гірських порід є величиною постійною для кожної зони, з меншою питомою витратою в порушеній зоні в порівнянні з монолітною, і не враховує її зміну з віддаленням від оголеної поверхні до межі монолітного масиву. Це призводить до економії ВР, зменшення кількості шкідливих газів, що потрапляють в атмосферу, зниження рівня забруднення підземних вод, однак погіршує якість подрібнення гірської породи в межах зони ослаблення, особливо там, де ступінь порушеності зменшується і сягає своїх мінімальних значень. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності подрібнення порід та зниження негативного впливу підривних робіт на навколишнє середовище. Поставлена задача у даному способі вирішується за рахунок наступного. Перед бурінням свердловин експериментально визначають величину зони ослаблення. Відстані між свердловинами в рядах та між рядами визначають з урахуванням структурнотекстурних особливостей гірських порід та технологічних параметрів підривних робіт. Буріння свердловин проводять за визначеною сіткою як в зоні ослаблення, так і за її межами. За експериментальними даними розміри зони ослаблення залежать від фізико-механічних властивостей гірських порід та параметрів попереднього вибуху. Тому, для блока, в якому заряди знаходяться в зоні ослаблення, перший ряд свердловин заряджають ВР з питомою витратою 70 % від її проектної величини, наступні ряди свердловин, в залежності від кількості зарядів, заряджають ВР з певним кроком в бік збільшення її питомої витрати (наприклад, 70, 75, 80, 85 і т. д.). Даний спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід є універсальним, оскільки дозволяє проводити руйнування будь-якої гірської породи масовим вибухом з урахуванням зони ослаблення, спричиненої дією попереднього масового вибуху. За даним способом величину питомої витрати ВР в зоні ослаблення змінюють з віддаленням від оголеної поверхні уступу від 70 до 100 % від її проектної величини. Спосіб дозволяє підвищити якість подрібнення гірської маси в зоні ослаблення, уникнути перевитрати ВР та знизити негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок зменшення кількості шкідливих газів, утворених внаслідок розкладання ВР, та зменшення кількості шкідливих компонентів ВР, які потрапляють у підземні води. 1 UA 74531 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід, що включає розмітку сітки свердловин на блоці порід у кар'єрі, буріння свердловин, їх заряджання вибуховою речовиною (ВР) зі встановленням засобів ініціювання, забивку свердловин, монтаж вибухової мережі за схемою короткосповільненого підривання зі встановленням сповільнювачів між одиночними та груповими зарядами ВР та підривання, який відрізняється тим, що величина питомої витрати ВР в зоні ослаблення від бокової оголеної поверхні уступу змінюється з віддаленням від оголеної поверхні від 70 до 100 % її проектної величини. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for blast crushing broken rock massifs

Автори англійською

Tverda Oksana Yaroslavivna, Vorobiov Viktor Danylovych, Masiukevych Oleksandr Mykhailovych, Tverdyi Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ взрывного измельчения нарушенных массивов горных пород

Автори російською

Твердая Оксана Ярославовна, Воробьев Виктор Данилович, Масюкевич Александр Михайлович, Твердый Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E21C 37/00

Мітки: порід, масивів, порушених, вибухового, спосіб, гірських, подрібнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74531-sposib-vibukhovogo-podribnennya-porushenikh-masiviv-girskikh-porid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вибухового подрібнення порушених масивів гірських порід</a>

Подібні патенти